Rate this post

Trong hướng dẫn SAS trước, chúng ta thảo luận về SAS Scatter Plot . Hôm nay chúng ta sẽ xem xét một thủ tục thống kê được gọi là hồi quy tuyến tính SAS và cách Hồi quy tuyến tính được sử dụng trong SAS để chỉ ra mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một biến độc lập.

Các bài viêt liên quan:

Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ thảo luận về thủ tục Proc Reg và SAS Hồi quy tuyến tính giữa hai biến với một số ví dụ về Hồi quy tuyến tính trong ngôn ngữ Lập trình SAS.

Vì vậy, hãy bắt đầu hồi quy tuyến tính trong ngôn ngữ lập trình SAS .

Xem thêm Giao thức Mạng trong TCP/IP

Giới thiệu hồi quy tuyến tính trong SAS

Hồi quy tuyến tính là một phương pháp thống kê sử dụng để khảo sát mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập. Trong SAS, hồi quy tuyến tính được sử dụng rộng rãi để phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình dự đoán.

SAS cung cấp các thủ tục hồi quy tuyến tính mạnh mẽ và linh hoạt, cho phép người dùng dễ dàng xác định mô hình hồi quy, ước tính hệ số và đánh giá hiệu quả của mô hình.

Để sử dụng hồi quy tuyến tính trong SAS, người dùng cần chuẩn bị dữ liệu đầu vào, xác định biến phụ thuộc và biến độc lập, sau đó sử dụng thủ tục hồi quy tuyến tính như PROC REG hoặc PROC GLM để thực hiện phân tích.

Các bước thực hiện hồi quy tuyến tính trong SAS bao gồm:

 1. Chuẩn bị dữ liệu: Import dữ liệu hoặc tạo tập dữ liệu mới trong SAS.
 2. Xác định biến: Xác định biến phụ thuộc và biến độc lập trong dữ liệu.
 3. Thực hiện hồi quy: Sử dụng thủ tục hồi quy tuyến tính như PROC REG hoặc PROC GLM để thực hiện phân tích.
 4. Đánh giá kết quả: Đánh giá hiệu quả của mô hình bằng cách xem xét các thống kê như giá trị p, hệ số xác định R-square, và đánh giá tương quan giữa biến.
 5. Diễn giải kết quả: Diễn giải kết quả để hiểu mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập.

Sử dụng hồi quy tuyến tính trong SAS cho phép người dùng phân tích và hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa các biến trong dữ liệu và dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên các biến độc lập.

Xem thêm Network Layer trong TCP/IP hay OSI

Tính chất của hồi quy tuyến tính trong SAS

Hồi quy tuyến tính trong SAS có một số tính chất quan trọng, bao gồm:

 1. Tính tuyến tính: Hồi quy tuyến tính trong SAS giả định rằng mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập là tuyến tính. Điều này có nghĩa là sự biến đổi của biến phụ thuộc được giải thích dựa trên sự biến đổi tuyến tính của biến độc lập.
 2. Độc lập và không đa cộng tuyến: Tính chất này giả định rằng các biến độc lập không có mối quan hệ đa cộng tuyến lớn với nhau. Đa cộng tuyến xảy ra khi hai hoặc nhiều biến độc lập có một mối quan hệ tương đối mạnh và khá giống nhau, gây khó khăn trong việc ước lượng hệ số hồi quy đáng tin cậy.
 3. Chuẩn bị dữ liệu: Trước khi thực hiện hồi quy tuyến tính trong SAS, cần chuẩn bị dữ liệu đầu vào, bao gồm việc xử lý dữ liệu thiếu, làm sạch dữ liệu nhiễu và biến đổi dữ liệu nếu cần thiết.
 4. Giả định về phân phối: Hồi quy tuyến tính trong SAS giả định rằng các sai số trong mô hình có phân phối chuẩn và có cùng phương sai (điều kiện homoscedasticity). Điều này có ý nghĩa là các sai số phân bố đều quanh đường hồi quy và không có sự biến đổi không đồng đều.
 5. Phân tích sai số: Hồi quy tuyến tính trong SAS đánh giá sai số của mô hình bằng cách sử dụng các phương pháp như phân tích phương sai (ANOVA), kiểm định giả thuyết, và kiểm tra các giả định về sai số.

Để sử dụng hồi quy tuyến tính hiệu quả trong SAS, cần hiểu và áp dụng các tính chất này để đảm bảo kết quả phân tích chính xác và tin cậy.

Xem thêm Phân tích Nonlinear Regression trong R

Cách xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính trong SAS

Để xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính trong SAS, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Chuẩn bị dữ liệu: Import dữ liệu hoặc tạo tập dữ liệu mới trong SAS. Đảm bảo rằng dữ liệu đã được làm sạch và đầy đủ để phân tích.
 2. Xác định biến: Xác định biến phụ thuộc và biến độc lập trong dữ liệu. Đảm bảo các biến có kiểu dữ liệu và định dạng phù hợp để phân tích.
 3. Sử dụng thủ tục hồi quy tuyến tính: Trong SAS, bạn có thể sử dụng các thủ tục như PROC REG hoặc PROC GLM để thực hiện hồi quy tuyến tính. Chọn thủ tục phù hợp dựa trên yêu cầu cụ thể của bạn.
 4. Xác định mô hình: Xác định mô hình hồi quy tuyến tính bằng cách chỉ định biến phụ thuộc và biến độc lập trong thủ tục. Có thể sử dụng các biến độc lập đơn lẻ hoặc kết hợp chúng theo nhiều cách khác nhau.
 5. Đánh giá kết quả: Đánh giá kết quả của mô hình bằng cách xem xét các thống kê như giá trị p, hệ số xác định R-square, và các đánh giá khác như ANOVA, kiểm định giả thuyết, và phân tích sai số.
 6. Diễn giải kết quả: Diễn giải kết quả để hiểu mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập. Xem xét ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy và đánh giá tương quan giữa các biến.
 7. Kiểm tra và cải thiện mô hình: Kiểm tra các giả định về mô hình và sai số để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của kết quả. Cải thiện mô hình bằng cách thay đổi biến, thêm các biến giải thích khác, hoặc áp dụng các phương pháp khác như biến phụ thuộc phi tuyến tính.

Quá trình xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính trong SAS có thể phức tạp tùy thuộc vào yêu cầu và đặcific của dữ liệu. Tuy nhiên, các bước trên cung cấp một khung cơ bản để bắt đầu xây dựng mô hình và đánh giá kết quả.

Xem thêm Thiết lập Môi trường SAS – Cấu hình & Cài đặt SAS

PROC REG của hồi quy tuyến tính

Thủ tục SAS PROC REG được sử dụng để tìm mô hình hồi quy tuyến tính giữa hai biến.

Cú pháp:

PROC REG DATA = dataset;
MODEL variable1 = variable2;

Ở đây biến1 và biến2 lần lượt là các biến phụ thuộc và độc lập.

Hồi quy tuyến tính SAS giữa hai biến

Dưới đây, chúng tôi sẽ sử dụng tập dữ liệu lớp từ thư viện trợ giúp SAS. Bây giờ chúng ta phù hợp với mô hình hồi quy tuyến tính, với biến trọng lượng Y (phụ thuộc hoặc kết quả) và chiều cao là biến X (độc lập hoặc dự đoán), sử dụng Proc Reg.

Thí dụ-

proc reg data=sashelp.class;
model weight= height ;
run;

Hồi quy tuyến tính giữa hai biến

Đoạn mã trên cũng cung cấp chế độ xem đồ họa của các ước tính khác nhau của mô hình như được hiển thị bên dưới.

Hồi quy tuyến tính giữa hai biến – Chế độ xem đồ họa

Ma trận tuyến tính SAS

Đây là tất cả trong Hướng dẫn hồi quy tuyến tính SAS. Hy vọng bạn thích giải thích của chúng tôi.

Kết luận hồi quy tuyến tính SAS

Do đó, chúng tôi hy vọng tất cả các bạn đã hiểu hồi quy tuyến tính SAS là gì, làm thế nào chúng ta có thể tạo mô hình hồi quy tuyến tính trong SAS của hai biến và trình bày nó dưới dạng một biểu đồ.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào, hãy đăng những nghi ngờ của bạn trong phần nhận xét bên dưới và hãy theo dõi để tìm hiểu thêm những điều thú vị trong Ngôn ngữ lập trình SAS.

Xem thêm Function SAS – Tìm hiểu 4 loại hàm chính với các ví dụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now