Rate this post

Trong Go, struct có thể được sử dụng để tạo các kiểu do người dùng xác định.

Cấu trúc là một kiểu kết hợp có nghĩa là nó có thể có các thuộc tính khác nhau và mỗi thuộc tính có thể có kiểu và giá trị riêng của chúng.

Các bài viết liên quan:

Struct có thể đại diện cho thực thể trong thế giới thực với các thuộc tính này. Chúng tôi có thể truy cập dữ liệu thuộc tính như một thực thể duy nhất. Nó cũng là các kiểu có giá trị và có thể được xây dựng bằng hàm new ().

Ví dụ về cấu trúc:

Kết quả

Struct lồng trong Go

Struct là một kiểu dữ liệu và có thể được sử dụng như một trường ẩn danh (chỉ có kiểu). Một cấu trúc có thể được chèn hoặc “nhúng” vào cấu trúc khác.

Nó là một ‘kế thừa’ đơn giản có thể được sử dụng để triển khai các triển khai từ kiểu hoặc kiểu khác.

Ví dụ về cấu trúc nhúng:

Kết quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now