Rate this post

Node.js StringDecoder được sử dụng để giải mã bộ đệm thành chuỗi. Nó tương tự như buffer.toString () nhưng hỗ trợ thêm cho UTF.

Các bài viết liên quan:

Bạn cần sử dụng request (‘string_decoder’) để sử dụng mô-đun StringDecoder.

const StringDecoder = require('string_decoder').StringDecoder;  

Node.js StringDecoder Methods

Lớp StringDecoder chỉ có hai phương thức.

MethodDescription
decoder.write(buffer)Nó được sử dụng để trả về chuỗi đã giải mã.
decoder.end()Nó được sử dụng để trả về các byte theo sau, nếu còn trong bộ đệm.

Ví dụ về Node.js StringDecoder

Hãy xem một ví dụ đơn giản về Node.js StringDecoder.

File: stringdecoder_example1.js

const StringDecoder = require('string_decoder').StringDecoder; 
const decoder = new StringDecoder('utf8'); 
 
const buf1 = new Buffer('hello word'); 
console.log(decoder.write(buf1));//prints: this is a test 
 
const buf2 = new Buffer('4562abdea4562124', 'hex'); 
console.log(decoder.write(buf2));//prints: this is a test 
 
const buf3 = Buffer.from([0x62,0x75,0x66,0x66,0x65,0x72]); 
console.log(decoder.write(buf3));//prints: buffer 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now