Rate this post

Ý nghĩa chung của quá trình chuyển đổi trạng thái là, các hình thức khác nhau của cùng một tình huống, và theo ý nghĩa, phương thức chuyển đổi trạng thái cũng giống nhau. Nó được sử dụng để nắm bắt hành vi của ứng dụng phần mềm khi các giá trị đầu vào khác nhau được cấp cho cùng một chức năng.

Tất cả chúng ta đều sử dụng máy ATM, khi chúng ta rút tiền từ nó, cuối cùng nó sẽ hiển thị chi tiết tài khoản. Bây giờ chúng ta lại thực hiện một giao dịch khác, sau đó nó lại hiển thị chi tiết tài khoản, nhưng chi tiết hiển thị sau giao dịch thứ hai khác với giao dịch đầu tiên, nhưng cả hai chi tiết đều được hiển thị bằng cách sử dụng cùng một chức năng của máy ATM. Vì vậy, cùng một chức năng đã được sử dụng ở đây nhưng mỗi lần đầu ra lại khác nhau, điều này được gọi là chuyển trạng thái. Trong trường hợp kiểm tra một ứng dụng phần mềm, phương pháp này kiểm tra xem chức năng có tuân theo các thông số kỹ thuật chuyển đổi trạng thái khi nhập các đầu vào khác nhau hay không.

Các bài viết liên quan:

Điều này áp dụng cho những loại ứng dụng cung cấp số lần truy cập ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như chức năng đăng nhập của ứng dụng bị khóa sau số lần thử không chính xác được chỉ định. Hãy xem chi tiết, trong chức năng đăng nhập chúng tôi sử dụng email và mật khẩu, nó đưa ra một số lần truy cập ứng dụng cụ thể, sau khi vượt qua số lần thử tối đa, nó sẽ bị khóa với một thông báo lỗi.

Hãy xem trong sơ đồ:

Có một chức năng đăng nhập của một ứng dụng cung cấp số lần thử tối đa là ba lần và sau khi vượt quá ba lần thử, nó sẽ được chuyển đến trang lỗi.

Ví dụ về trường hợp chuyển đổi trạng thái

Trong bảng chuyển đổi trạng thái ở trên, chúng ta thấy rằng trạng thái S1 biểu thị lần đăng nhập đầu tiên. Khi lần thử đầu tiên không hợp lệ, người dùng sẽ được chuyển hướng đến lần thử thứ hai (trạng thái S2). Nếu lần thử thứ hai cũng không hợp lệ, thì người dùng sẽ được chuyển hướng đến lần thử thứ ba (trạng thái S3). Bây giờ nếu lần thử thứ ba và lần cuối cùng không hợp lệ, thì người dùng sẽ được chuyển đến trang lỗi (trạng thái S5).

Xem thêm Toán tử Swift

Nhưng nếu lần thử thứ ba hợp lệ, thì nó sẽ được chuyển đến trang chủ (trạng thái S4).

Hãy xem bảng chuyển đổi trạng thái nếu lần thử thứ ba là hợp lệ:

  • S1 Nỗ lực đầu tiên S2 không hợp lệ
  • S2 Nỗ lực Thứ hai S3 không hợp lệ
  • S3 Nỗ lực Thứ ba có hiệu lực S4

Bằng cách sử dụng bảng chuyển trạng thái ở trên, chúng ta có thể thực hiện kiểm tra bất kỳ ứng dụng phần mềm nào. Chúng ta có thể lập bảng chuyển đổi trạng thái bằng cách xác định đầu ra mong muốn, sau đó thực hiện hệ thống phần mềm để kiểm tra xem nó có đang cho đầu ra mong muốn hay không.

Xem thêm Số lần giới hạn sử dụng chức năng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now