Rate this post

Trong lĩnh vực đồ thị, một Spanning Subgraph của một đồ thị là một đồ thị con của đồ thị đó, chứa tất cả các đỉnh của đồ thị ban đầu và một số cạnh của đồ thị đó, sao cho nó là một đồ thị liên thông. Một Spanning Subgraph không cần phải chứa tất cả các cạnh của đồ thị gốc, nhưng phải đảm bảo rằng tất cả các đỉnh của đồ thị gốc được kết nối với nhau.

Spanning Subgraph không chỉ cung cấp một cách để tối ưu hóa và tăng hiệu suất của các hệ thống, mà còn là một công cụ mạnh mẽ trong việc mô hình hóa và phân tích các vấn đề phức tạp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ví dụ: Hình sau là Subgraph bao trùm của biểu đồ được hiển thị trong Hình:

Tính chất và đặc điểm của Spanning Subgraph

Spanning Subgraph là một đồ thị con của một đồ thị gốc, trong đó tất cả các đỉnh của đồ thị gốc được bao gồm và một số cạnh của đồ thị gốc được chọn để tạo thành một đồ thị con liên thông. Một Spanning Subgraph không chứa bất kỳ chu trình nào và đảm bảo rằng tất cả các đỉnh của đồ thị gốc đều được kết nối với nhau.

Đặc điểm và tính chất:

 1. Bao gồm tất cả các đỉnh: Một Spanning Subgraph phải chứa tất cả các đỉnh của đồ thị gốc, không được bỏ sót bất kỳ đỉnh nào.
 2. Liên thông: Spanning Subgraph phải là một đồ thị liên thông, tức là có ít nhất một đường đi giữa mọi cặp đỉnh trong đồ thị con.
 3. Không chứa chu trình: Một Spanning Subgraph không được chứa bất kỳ chu trình nào, vì điều này sẽ làm cho nó không còn là một cây hoặc đồ thị con liên thông nữa.

Ví dụ minh họa:

Xét đồ thị gốc G với các đỉnh {A, B, C, D} và các cạnh {(A, B), (B, C), (C, D), (D, A)}. Một Spanning Subgraph của G có thể là một đồ thị con với các đỉnh {A, B, C, D} và các cạnh {(A, B), (B, C), (C, D)}, hình thành một đường đi liên thông giữa tất cả các đỉnh. Đồ thị con này không chứa chu trình và bao gồm tất cả các đỉnh của đồ thị gốc, là một ví dụ minh họa cho một Spanning Subgraph.

Loại Spanning Subgraph

Spanning Tree:

 • Spanning Tree là một loại Spanning Subgraph trong đó mỗi cặp đỉnh trong đồ thị gốc được kết nối bởi đúng một đường đi duy nhất, không có chu trình nào tồn tại. Một Spanning Tree của một đồ thị liên thông chứa tất cả các đỉnh của đồ thị gốc.
 • Spanning Tree là một dạng đặc biệt của Spanning Subgraph, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng mạng máy tính, vận tải và hệ thống điều khiển.

Spanning Forest:

 • Spanning Forest là một tập hợp các cây liên thông trong đồ thị gốc. Mỗi cây trong Spanning Forest là một Spanning Tree của đồ thị gốc. Spanning Forest có thể chứa nhiều cây khác nhau và không yêu cầu mỗi đỉnh phải thuộc vào một cây duy nhất.
 • Spanning Forest được sử dụng khi cần tạo ra nhiều cấu trúc cây riêng biệt trong một đồ thị, chẳng hạn như trong các ứng dụng đa-chuỗi (multi-chain) trong mạng máy tính hoặc khi cần phân chia đồ thị thành các thành phần liên thông riêng biệt.

Spanning Subgraph với các yêu cầu cụ thể:

 • Ngoài Spanning Tree và Spanning Forest, có thể có các yêu cầu cụ thể khác đối với Spanning Subgraph tùy thuộc vào yêu cầu của bài toán cụ thể. Ví dụ, trong một số trường hợp, các yêu cầu về trọng số cạnh hoặc số lượng cạnh có thể được áp dụng cho Spanning Subgraph. Điều này có thể dẫn đến các loại Spanning Subgraph đặc biệt được tạo ra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của vấn đề.

Thuật toán và phương pháp tạo ra Spanning Subgraph

Thuật toán Prim:

 • Thuật toán Prim là một thuật toán tiêu biểu để tạo ra Spanning Tree từ một đồ thị có trọng số.
 • Thuật toán bắt đầu với một đỉnh bất kỳ và mở rộng Spanning Tree bằng cách thêm cạnh có trọng số nhỏ nhất mà vẫn duy trì tính liên thông cho đến khi tất cả các đỉnh được kết nối.
 • Thuật toán Prim thường có độ phức tạp thời gian O(E log V), với E là số lượng cạnh và V là số lượng đỉnh trong đồ thị.

Thuật toán Kruskal:

 • Thuật toán Kruskal là một thuật toán khác để tạo ra Spanning Tree từ một đồ thị có trọng số.
 • Kruskal bắt đầu với tất cả các cạnh và sắp xếp chúng theo trọng số tăng dần.
 • Sau đó, Kruskal lần lượt chọn các cạnh có trọng số nhỏ nhất và thêm chúng vào Spanning Tree nếu không tạo thành chu trình.
 • Thuật toán Kruskal cũng có độ phức tạp thời gian là O(E log V).

Các phương pháp tạo ra Spanning Subgraph khác:

 • Ngoài các thuật toán Prim và Kruskal, còn có nhiều phương pháp khác để tạo ra Spanning Subgraph tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của bài toán.
 • Các phương pháp này có thể bao gồm thuật toán DFS (Duyệt Đầu Tiên Sâu Trước) hoặc BFS (Duyệt Rộng Trước) để tạo ra Spanning Tree từ một đồ thị không có trọng số.
 • Trong một số trường hợp, các phương pháp tạo ra Spanning Subgraph có thể được tùy chỉnh hoặc tối ưu hóa để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bài toán.

Mối quan hệ giữa Spanning Subgraph và đồ thị gốc

Mối quan hệ giữa Spanning Subgraph và đồ thị gốc là rất chặt chẽ và quan trọng. Dưới đây là một số điểm quan trọng về mối quan hệ này:

 1. Spanning Subgraph là một đồ thị con của đồ thị gốc: Một Spanning Subgraph được tạo ra bằng cách chọn một tập con của các đỉnh và các cạnh từ đồ thị gốc. Điều này đảm bảo rằng tất cả các đỉnh và các cạnh trong Spanning Subgraph đều phải thuộc đồ thị gốc. Spanning Subgraph là một phần của đồ thị gốc và thừa hưởng các thuộc tính và cấu trúc của nó.
 2. Spanning Subgraph bao gồm tất cả các đỉnh của đồ thị gốc: Một Spanning Subgraph phải chứa tất cả các đỉnh của đồ thị gốc. Không có đỉnh nào được bỏ qua trong quá trình tạo Spanning Subgraph. Điều này đảm bảo rằng tất cả các đỉnh trong đồ thị gốc đều có sự hiện diện trong Spanning Subgraph.
 3. Spanning Subgraph có thể bao gồm một số hoặc tất cả các cạnh của đồ thị gốc: Spanning Subgraph có thể chứa một số hoặc tất cả các cạnh của đồ thị gốc. Mục đích là tạo ra một đồ thị con nhỏ hơn, giữ nguyên các mối quan hệ giữa các đỉnh, và có thể tối ưu hóa một số thuộc tính hoặc cấu trúc của đồ thị gốc.
 4. Spanning Subgraph duy trì các mối quan hệ giữa các đỉnh: Spanning Subgraph giữ nguyên các mối quan hệ giữa các đỉnh trong đồ thị gốc. Nếu hai đỉnh trong đồ thị gốc có một cạnh nối với nhau, thì trong Spanning Subgraph, hai đỉnh đó cũng phải có một cạnh nối với nhau. Điều này đảm bảo rằng Spanning Subgraph duy trì các mối quan hệ quan trọng và thông tin về cấu trúc của đồ thị gốc.

Tóm lại, Spanning Subgraph là một phần quan trọng của đồ thị gốc và bao gồm tất cả các đỉnh, một số hoặc tất cả các cạnh của đồ thị gốc. Nó giữ nguyên các mối quan hệ và cấu trúc quan trọng của đồ thị gốc và được sử dụng rộng rãi trong lý thuyết đồ thị và các ứng dụng liên quan.

Xem thêm Isomorphic Graphs là gì?

Ứng dụng của Spanning Subgraph

Mạng máy tính và liên kết mạng:

Spanning Subgraph đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì các mạng máy tính. Trong mạng LAN (Local Area Network) hoặc WLAN (Wireless Local Area Network), việc tạo ra một Spanning Tree giúp loại bỏ các vòng lặp và đảm bảo tính liên thông của mạng, giúp tránh tình trạng broadcast storm và cải thiện hiệu suất truyền dẫn dữ liệu. Các giao thức như STP (Spanning Tree Protocol) được sử dụng để xác định và duy trì Spanning Tree trong các mạng Ethernet.

Vận tải và hệ thống giao thông:

Trong lĩnh vực vận tải và hệ thống giao thông, Spanning Subgraph được sử dụng để mô hình hóa cấu trúc mạng giao thông và tối ưu hóa lộ trình di chuyển. Các biểu đồ đường đi bao gồm các điểm giao thống và tuyến đường có thể được biểu diễn dưới dạng Spanning Tree hoặc Spanning Forest để phân tích các tuyến đường hiệu quả và giải quyết các vấn đề như tắc đường và kẹt xe.

Công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu:

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu, Spanning Subgraph được sử dụng để mô hình hóa mối quan hệ và cấu trúc của dữ liệu. Các công cụ và thuật toán như MST (Minimum Spanning Tree) được áp dụng để tìm kiếm cấu trúc dữ liệu tối ưu, phân cụm dữ liệu và phát hiện mẫu trong các tập dữ liệu lớn, giúp cải thiện quá trình phân tích và đưa ra quyết định thông minh trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now