Rate this post

Đồ thị G1 được gọi là Subgraph bao trùm của G nếu G1 chứa tất cả các đỉnh của G.

Ví dụ: Hình sau là Subgraph bao trùm của biểu đồ được hiển thị trong Hình:

Định nghĩa của Spanning Subgraph

Spanning Subgraph là một khái niệm trong lý thuyết đồ thị, nó đề cập đến một đồ thị con được tạo thành từ một đồ thị gốc bằng cách chọn một tập con của các đỉnh và các cạnh trong đồ thị gốc. Spanning Subgraph bao gồm tất cả các đỉnh trong đồ thị gốc và có thể bao gồm một số hoặc tất cả các cạnh của đồ thị gốc.

Xem thêm OpenCV contours

Một Spanning Subgraph phải thoả mãn hai điều kiện sau:

 1. Spanning Subgraph chứa tất cả các đỉnh của đồ thị gốc: Điều này có nghĩa là không có đỉnh nào bị bỏ qua trong quá trình tạo Spanning Subgraph. Tất cả các đỉnh trong đồ thị gốc đều được bao gồm trong Spanning Subgraph.
 2. Spanning Subgraph có thể bao gồm một số hoặc tất cả các cạnh của đồ thị gốc: Spanning Subgraph có thể chứa một số hoặc tất cả các cạnh của đồ thị gốc, nhưng không được chứa các cạnh không thuộc đồ thị gốc.

Mục đích chính của việc tạo ra một Spanning Subgraph là tạo ra một đồ thị con có cấu trúc tương tự đồ thị gốc, nhưng có kích thước nhỏ hơn. Spanning Subgraph thường được sử dụng để tìm hiểu các mối quan hệ và tính chất của một đồ thị lớn hơn, hoặc để giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến đồ thị.

Xem thêm Subgraph trong toán rời rạc

Tính chất và đặc điểm của Spanning Subgraph

Spanning Subgraph có một số tính chất và đặc điểm quan trọng, dưới đây là một số điểm chính:

 1. Spanning Subgraph bao gồm tất cả các đỉnh của đồ thị gốc: Điều này đảm bảo rằng Spanning Subgraph chứa thông tin đầy đủ về các đỉnh trong đồ thị gốc. Mọi đỉnh trong đồ thị gốc đều được bao gồm trong Spanning Subgraph.
 2. Spanning Subgraph là một đồ thị con của đồ thị gốc: Tất cả các cạnh và đỉnh trong Spanning Subgraph đều phải thuộc đồ thị gốc. Điều này có nghĩa là Spanning Subgraph là một đồ thị con hợp pháp của đồ thị gốc.
 3. Spanning Subgraph duy trì các mối quan hệ giữa các đỉnh: Spanning Subgraph giữ nguyên các mối quan hệ giữa các đỉnh trong đồ thị gốc. Nếu hai đỉnh trong đồ thị gốc có một cạnh nối với nhau, thì trong Spanning Subgraph, hai đỉnh đó cũng phải có một cạnh nối với nhau.
 4. Spanning Subgraph có thể có ít cạnh hơn đồ thị gốc: Trong một số trường hợp, Spanning Subgraph có thể bao gồm ít cạnh hơn đồ thị gốc. Điều này có thể xảy ra khi Spanning Subgraph được tạo ra để tối thiểu hóa số lượng cạnh hoặc tạo ra một cấu trúc đồ thị con nhỏ hơn.
 5. Spanning Subgraph thường được sử dụng trong các thuật toán và ứng dụng: Spanning Subgraph có ý nghĩa quan trọng trong lý thuyết đồ thị và được sử dụng trong nhiều thuật toán và ứng dụng. Ví dụ, trong thuật toán tìm cây bao trùm nhỏ nhất (Minimum Spanning Tree), ta tạo một Spanning Subgraph là một cây con của đồ thị gốc.

Những tính chất và đặc điểm này là những yếu tố quan trọng khi làm việc với Spanning Subgraph trong lý thuyết đồ thị và các ứng dụng liên quan.

Xem thêm Spanning Tree – cây khung

Mối quan hệ giữa Spanning Subgraph và đồ thị gốc

Mối quan hệ giữa Spanning Subgraph và đồ thị gốc là rất chặt chẽ và quan trọng. Dưới đây là một số điểm quan trọng về mối quan hệ này:

 1. Spanning Subgraph là một đồ thị con của đồ thị gốc: Một Spanning Subgraph được tạo ra bằng cách chọn một tập con của các đỉnh và các cạnh từ đồ thị gốc. Điều này đảm bảo rằng tất cả các đỉnh và các cạnh trong Spanning Subgraph đều phải thuộc đồ thị gốc. Spanning Subgraph là một phần của đồ thị gốc và thừa hưởng các thuộc tính và cấu trúc của nó.
 2. Spanning Subgraph bao gồm tất cả các đỉnh của đồ thị gốc: Một Spanning Subgraph phải chứa tất cả các đỉnh của đồ thị gốc. Không có đỉnh nào được bỏ qua trong quá trình tạo Spanning Subgraph. Điều này đảm bảo rằng tất cả các đỉnh trong đồ thị gốc đều có sự hiện diện trong Spanning Subgraph.
 3. Spanning Subgraph có thể bao gồm một số hoặc tất cả các cạnh của đồ thị gốc: Spanning Subgraph có thể chứa một số hoặc tất cả các cạnh của đồ thị gốc. Mục đích là tạo ra một đồ thị con nhỏ hơn, giữ nguyên các mối quan hệ giữa các đỉnh, và có thể tối ưu hóa một số thuộc tính hoặc cấu trúc của đồ thị gốc.
 4. Spanning Subgraph duy trì các mối quan hệ giữa các đỉnh: Spanning Subgraph giữ nguyên các mối quan hệ giữa các đỉnh trong đồ thị gốc. Nếu hai đỉnh trong đồ thị gốc có một cạnh nối với nhau, thì trong Spanning Subgraph, hai đỉnh đó cũng phải có một cạnh nối với nhau. Điều này đảm bảo rằng Spanning Subgraph duy trì các mối quan hệ quan trọng và thông tin về cấu trúc của đồ thị gốc.

Tóm lại, Spanning Subgraph là một phần quan trọng của đồ thị gốc và bao gồm tất cả các đỉnh, một số hoặc tất cả các cạnh của đồ thị gốc. Nó giữ nguyên các mối quan hệ và cấu trúc quan trọng của đồ thị gốc và được sử dụng rộng rãi trong lý thuyết đồ thị và các ứng dụng liên quan.

Xem thêm Isomorphic Graphs là gì?

Ứng dụng của Spanning Subgraph

Spanning Subgraph có nhiều ứng dụng trong lý thuyết đồ thị và các lĩnh vực khác. Dưới đây là một số ví dụ về ứng dụng của Spanning Subgraph:

 1. Tìm cây bao trùm nhỏ nhất (Minimum Spanning Tree): Trong lý thuyết đồ thị, một cây bao trùm nhỏ nhất là một Spanning Subgraph của đồ thị gốc mà có tổng trọng số của các cạnh là nhỏ nhất có thể. Ứng dụng của cây bao trùm nhỏ nhất bao gồm thiết kế mạng viễn thông, tối ưu hóa mạng lưới, quản lý tài nguyên và định tuyến trong mạng máy tính.
 2. Phân cụm (Clustering): Spanning Subgraph có thể được sử dụng để phân cụm các đỉnh trong đồ thị. Bằng cách tạo ra một Spanning Subgraph chỉ chứa một số đỉnh được chọn, ta có thể tạo ra các nhóm đỉnh có mối quan hệ gần nhau hoặc có thuộc tính tương tự.
 3. Mạng giao thông và điện lưới: Trong lĩnh vực quản lý mạng giao thông và mạng điện lưới, Spanning Subgraph được sử dụng để tạo ra các mạng con hoặc mạng con bao trùm để nghiên cứu và tối ưu hóa hiệu suất mạng.
 4. Xử lý ảnh và đồ họa: Trong xử lý ảnh và đồ họa, Spanning Subgraph có thể được sử dụng để tạo ra các đồ thị con của hình ảnh hoặc đồ họa ban đầu. Điều này giúp giảm kích thước dữ liệu và tạo ra các biểu đồ đơn giản hơn để thực hiện các thuật toán và phân tích dữ liệu.
 5. Mạng xã hội: Trong phân tích mạng xã hội, Spanning Subgraph có thể được sử dụng để xác định các nhóm đỉnh liên quan nhau. Điều này giúp phân tích mối quan hệ và mô hình hóa cộng đồng trong mạng xã hội.
 6. Mạng vận chuyển và lưu trữ dữ liệu: Spanning Subgraph có thể được sử dụng để xác định đường đi tối ưu và mô hình hóa luồng dữ liệu trong mạng vận chuyển và lưu trữ dữ liệu.

Trên đây chỉ là một số ví dụ về ứng dụng của Spanning Subgraph. Có rất nhiều lĩnh vực khác nữa trong đời sống thực và trong lý thuyết đồ thị mà Spanning Subgraph đóng vai trò quan trọng.

Xem thêm Delete documents trong MongoDB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now