Rate this post

Trong JavaScript, slice() là một hàm của đối tượng String, nó cho phép lấy một phần của chuỗi bằng cách chỉ định hai vị trí bắt đầu và kết thúc cần lấy. Nó trả về một chuỗi mới, không thay đổi giá trị của chuỗi gốc.

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng slice() ?

Có nhiều lý do tại sao chúng ta nên sử dụng hàm slice() trong JavaScript:

 1. Lấy phần của chuỗi: Sử dụng hàm slice() cho phép lấy một phần của chuỗi mà không thay đổi giá trị của chuỗi gốc.
 2. Tách chuỗi: Sử dụng hàm slice() cho phép tách chuỗi thành các phần con và làm việc với mỗi phần con riêng biệt.
 3. Thay thế phần tử trong mảng: Sử dụng hàm slice() cho phép thay thế hoặc xóa phần tử trong mảng mà không thay đổi giá trị của mảng gốc.
 4. Xử lý dữ liệu đầu vào: Sử dụng hàm slice() để xử lý dữ liệu đầu vào, ví dụ như lấy phần số trong chuỗi, loại bỏ ký tự đặc biệt hoặc ký tự trắng.
 5. Tiện dụng và dễ sử dụng: Hàm slice() có cú pháp đơn giản, dễ hiểu và dễ sử dụng, giúp cho việc xử lý và tách chuỗi trở nên dễ dàng hơn.
 1. Tối ưu hóa mã: Sử dụng hàm slice() cho phép lấy phần của chuỗi hoặc mảng mà không cần tạo ra một bản sao mới, giúp tiết kiệm bộ nhớ và tối ưu hóa mã.
 2. Tương thích: Hàm slice() là một phần của ECMAScript, nó được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt và các phiên bản JavaScript, giúp cho việc sử dụng hàm này trong các dự án khác nhau trở nên dễ dàng hơn.
 3. Nhiều mục đích sử dụng: Hàm slice() có nhiều mục đích sử dụng khác nhau, từ lấy phần của chuỗi, tách chuỗi, thay thế hoặc xóa phần tử trong mảng, xử lý dữ liệu đầu vào đến việc tối ưu hóa mã. Nó giúp cho việc xử lý và tách chuỗi trở nên dễ dàng hơn và tiết kiệm thời gian và công sức so với các cách khác.

Khi nào nên sử dụng slice() ?

Khi sử dụng hàm slice() trong javascript, chúng ta nên sử dụng nó trong các trường hợp sau:

 1. Lấy phần của chuỗi: Khi muốn lấy một phần của chuỗi mà không muốn thay đổi giá trị của chuỗi gốc.
 2. Tách chuỗi: Khi muốn tách chuỗi thành các phần con và làm việc với mỗi phần con riêng biệt.
 3. Thay thế hoặc xóa phần tử trong mảng: Khi muốn thay thế hoặc xóa phần tử trong mảng mà không muốn thay đổi giá trị của mảng gốc.
 4. Xử lý dữ liệu đầu vào: Khi muốn xử lý dữ liệu đầu vào, ví dụ như lấy phần số trong chuỗi, loại bỏ ký tự đặc biệt hoặc ký tự trắng.
 1. Tối ưu hóa mã: Khi muốn tiết kiệm bộ nhớ và tối ưu hóa mã bằng cách sử dụng hàm slice() để lấy phần của chuỗi hoặc mảng mà không cần tạo ra một bản sao mới.
 2. Tương thích: Khi muốn sử dụng hàm slice() trên tất cả các trình duyệt và các phiên bản JavaScript.
 3. Nhiều mục đích sử dụng: Khi muốn sử dụng hàm slice() cho nhiều mục đích khác nhau, từ lấy phần của chuỗi, tách chuỗi, thay thế hoặc xóa phần tử trong mảng, xử lý dữ liệu đầu vào đến việc tối ưu hóa mã.

Hướng dẫn sử dụng slice() trong javascript ?

Cú pháp của hàm slice() trong JavaScript là:

string.slice(start, end)

hoặc

array.slice(start, end)
 • start: Vị trí bắt đầu cắt chuỗi hoặc mảng.
 • end: Vị trí kết thúc cắt chuỗi hoặc mảng. Nếu không chỉ định, hàm sẽ lấy từ vị trí start đến cuối chuỗi hoặc mảng.

Ví dụ:

let str = "Hello World!";

let result = str.slice(0, 5); // "Hello"

console.log(result);

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];

let result = arr.slice(1, 3); // [2, 3]

console.log(result);

Nếu chúng ta muốn lấy tất cả các phần tử từ vị trí start đến cuối chuỗi hoặc mảng, chúng ta có thể không chỉ định tham số end.

let str = "Hello World!";

let result = str.slice(7); // "World!"

console.log(result);

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];

let result = arr.slice(3); // [4, 5]

console.log(result);

Trong các ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng hàm slice() lấy phần của chuỗi hoặc mảng mà không thay đổi giá trị của chuỗi hoặc mảng gốc.

Một số trường hợp khác khi sử dụng hàm slice() ?

Ví dụ 1: Lấy phần của chuỗi trong một chuỗi JSON

let jsonString = '{"name":"John","age":30,"city":"New York"}';

let jsonObject = JSON.parse(jsonString);

let city = jsonObject.city.slice(0,3);

console.log(city); // "New"

Ví dụ 2: Tách chuỗi thành các phần con và làm việc với mỗi phần con riêng biệt

let str = "Hello World!";

let words = str.split(" ");

let firstWord = words[0].slice(0,3);

let secondWord = words[1].slice(0,3);

console.log(firstWord); // "Hel"

console.log(secondWord); // "Wor"

Ví dụ 3: Xử lý dữ liệu đầu vào: Lấy số trong chuỗi

let str = "The price is $100";

let price = parseInt(str.slice(str.indexOf("$") + 1));

console.log(price); // 100

Ví dụ 4: Tối ưu hóa mã: Lấy phần của mảng mà không tạo ra một bản sao mới.

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];

let newArr = arr.slice();

newArr.pop();

console.log(newArr); // [1, 2, 3, 4]

console.log(arr); // [1, 2, 3, 4, 5]

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm slice() để lấy bản sao của mảng arr, sau đó sử dụng hàm pop() để xóa phần tử cuối cùng của bản sao đó. Vì hàm slice() không thay đổi giá trị của mảng gốc nên mảng arr vẫn giữ giá trị ban đầu. Điều này giúp tối ưu hóa bộ nhớ và tối ưu hóa mã.

Kết luận

Hàm slice() trong javascript là một hàm có tác dụng trích xuất một phần của chuỗi hoặc mảng, từ vị trí start đến vị trí end. Hàm này không thay đổi giá trị của chuỗi hoặc mảng gốc. Các ví dụ nâng cao đã cho thấy rằng hàm slice() có thể sử dụng để lấy phần của chuỗi, tách chuỗi, thay thế hoặc xóa phần tử trong mảng, xử lý dữ liệu đầu vào và tối ưu hóa mã. Sử dụng hàm slice() sẽ giúp cho việc lập trình trong javascript đơn giản hơn và hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now