Rate this post

Session trong PHP là một cơ chế cho phép lưu trữ thông tin trên máy chủ giữa các yêu cầu (request) của trình duyệt. Khi một người dùng truy cập một trang web, máy chủ sẽ tạo ra một session để lưu trữ thông tin của người dùng đó. Thông tin này có thể bao gồm các biến, mảng hoặc đối tượng được lưu trữ trên máy chủ và có thể truy cập từ bất kỳ trang web nào trong ứng dụng. Sử dụng session có thể giúp bảo mật dữ liệu và giải quyết nhiều tác vụ liên quan đến quản lý người dùng và xác thực người dùng trong ứng dụng web.

Các bài viết liên quan:

tại sao nên sử  dụng session trong php ? 

Tại sao nên sử dụng session trong PHP:

 1. Quản lý người dùng: Session có thể lưu trữ thông tin người dùng, như tên đăng nhập, trạng thái đăng nhập, v.v. để giúp quản lý người dùng trong ứng dụng.
 2. Xác thực người dùng: Session có thể sử dụng để xác thực người dùng trước khi cho phép truy cập vào các trang web hoặc chức năng của ứng dụng.
 3. Bảo mật dữ liệu: Session có thể sử dụng để lưu trữ dữ liệu bảo mật như mật khẩu hoặc token xác thực trên máy chủ, đảm bảo rằng dữ liệu này không bị tiết lộ cho bên thứ ba.
 4. Lưu trữ thông tin giữa các trang: Session có thể lưu trữ thông tin giữa các trang web hoặc giữa các lần truy cập, giúp cho việc thao tác và trao đổi dữ liệu giữa các trang trở nên dễ dàng hơn.

sử dụng session trong php như thế nào ? 

Trong PHP, có thể sử dụng session để lưu trữ dữ liệu trên máy chủ giữa các yêu cầu của người dùng. Để bắt đầu sử dụng session, hãy gọi hàm session_start(). Tất cả dữ liệu lưu trữ trong session sẽ được lưu trữ trong một biến toàn cục $_SESSION.

Ví dụ:

session_start();

$_SESSION['username'] = 'admin';

Sau đó, bạn có thể truy cập dữ liệu trong session bằng cách truy cập biến $_SESSION.

Ví dụ:

session_start();

echo $_SESSION['username'];

Để xóa một session, bạn có thể sử dụng hàm session_destroy() hoặc xóa từng phần tử trong session bằng cách sử dụng hàm unset()

session_destroy();

//hoặc

unset($_SESSION['username']);

Khi nào nên sử dụng session trong php 

Trong PHP, session được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trên máy chủ giữa các yêu cầu của người dùng. Nó có thể được sử dụng trong các trường hợp sau:

 1. Đăng nhập và xác thực người dùng: Sử dụng session để lưu trữ tên đăng nhập của người dùng sau khi đăng nhập thành công và kiểm tra tên đăng nhập này mỗi lần người dùng gửi yêu cầu đến máy chủ.
 2. Lưu trữ giỏ hàng trong website mua sắm: Sử dụng session để lưu trữ thông tin về các sản phẩm đã chọn trong giỏ hàng của người dùng.
 3. Lưu trữ thông tin người dùng đã đăng ký: Sử dụng session để lưu trữ thông tin người dùng đã đăng ký, ví dụ như tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v.
 4. Lưu trữ thông tin tìm kiếm của người dùng: Sử dụng session để lưu trữ thông tin tìm kiếm của người dùng, ví dụ như từ khóa tìm kiếm, thời gian tìm kiếm, v.v.
 5. Lưu trữ các thông tin liên quan đến người dùng: Sử dụng session để lưu trữ các thông tin liên quan đến người dùng, ví dụ như các thiết lập cá nhân, lịch sử truy cập, v.v.
 6. Tóm lại, nên sử dụng session khi cần lưu trữ dữ liệu trên máy chủ giữa các yêu cầu của người dùng, ví dụ như đăng nhập và xác thực người dùng, lưu trữ giỏ hàng, thông tin đã đăng ký, thông tin tìm kiếm và các thông tin liên quan đến người dùng.

những lưu ý khi sử dụng session trong php 

 1. Gọi hàm session_start() trước khi sử dụng biến $_SESSION: Trước khi sử dụng session, bạn phải gọi hàm session_start() để khởi tạo session. Nếu không gọi hàm này, bạn sẽ không thể truy cập dữ liệu trong session.
 2. Sử dụng session_regenerate_id() để tăng bảo mật: Hàm này sẽ tạo một ID mới cho session, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công session fixation.
 3. Xóa session khi không còn sử dụng: Nếu bạn không còn sử dụng session nữa, hãy xóa nó bằng cách gọi hàm session_destroy() hoặc xóa từng phần tử trong session bằng cách sử dụng hàm unset().
 4. Lưu trữ dữ liệu quan trọng trong session: Nên chỉ lưu trữ dữ liệu quan trọng trong session, và không để lưu trữ dữ liệu nhạy cảm hoặc dữ liệu quá lớn trong session.
 5. Kiểm tra xem session có tồn tại hay không: Trước khi truy cập dữ liệu trong session, hãy kiểm tra xem session có tồn tại hay không bằng cách kiểm tra biến $_SESSION.
 6. Chỉ sử dụng session trong mục đích đúng: Hãy chỉ sử dụng session trong mục đích đúng, và không sử dụng nó để lưu trữ dữ liệu không liên quan.

ví dụ 

 1. Lưu trữ tên đăng nhập của người dùng sau khi đăng nhập thành công:
session_start();

$_SESSION['username'] = 'admin';
 1. Lưu trữ giỏ hàng của người dùng trong website mua sắm:
session_start();

$_SESSION['cart'] = array('item1','item2','item3');
 1. Lưu trữ thông tin người dùng đã đăng ký:
session_start();

$_SESSION['user_info'] = array('name' => 'John Doe', 'email' => 'johndoe@example.com');
 1. Xóa session sau khi người dùng đăng xuất:
session_destroy();
 1. Xóa một phần tử trong session
unset($_SESSION['username']);
 1. Kiểm tra session có tồn tại hay không trước khi truy cập dữ liệu trong session
session_start();

if(isset($_SESSION['username'])){

  echo "Welcome, ".$_SESSION['username'];

}else{

  echo "Please login";

}
 1. Tạo mới session_id
session_regenerate_id();

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ cơ bản về cách sử dụng session trong PHP. Bạn có thể sử dụng session để lưu trữ các thông tin khác theo nhu cầu của dự án của bạn.

kết luận 

Session là một công cụ hữu ích trong PHP, cho phép lưu trữ dữ liệu trên máy chủ giữa các yêu cầu của người dùng. Để sử dụng session, bạn cần gọi hàm session_start() trước khi truy cập biến $_SESSION. Có thể lưu trữ một số thông tin quan trọng vào session, như tên đăng nhập của người dùng, giỏ hàng của người dùng, thông tin đã đăng ký. Bạn cần xóa session khi không còn sử dụng, kiểm tra session có tồn tại hay không trước khi truy cập dữ liệu trong session và tạo mới session_id để tăng bảo mật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now