Serializable và Parcelable trong android

Serializable và Parcelable trong android

Học android các bạn chắc chắn gặp vấn để về 2 loại interface được sử dụng để gửi các đối tượng trong android. Liệu 2 interface này có khác nhau, chúng ta hãy cùng giải quyết vấn đề này.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ này chứng minh về sự khác biệt giữa Parcel có thể và Serializable trong android

Serializable

Serializable là một interface có thể đánh dấu hoặc chúng ta có thể gọi là interface trống. Nó không có bất kỳ implement nào. Serializable sẽ chuyển đổi đối tượng thành luồng byte. Vì vậy, người dùng có thể chuyển dữ liệu giữa một Activity này sang Activity khác. Ưu điểm chính của serializable là tạo và truyền dữ liệu rất dễ dàng nhưng nó là một quá trình chậm so với parcelable.

Parcelable

Có thể gửi đối tượng nhanh hơn có thể nối tiếp. Parcel sẽ chuyển đổi đối tượng thành luồng byte và chuyển dữ liệu giữa hai Activity. Viết mã Parcel có thể hơi phức tạp so với Serializable. Nó không tạo ra nhiều đối tượng tạm thời hơn trong khi truyền dữ liệu giữa hai Activity.

Một ví dụ đơn giản về serializable và parcelable có thể được hiển thị bên dưới –

Serializable và Parcelable trong android

Interface Serializable không phải là một phần của Android SDK và nó sử dụng sự phản chiếu cho các Activity sắp xếp và tạo ra nhiều đối tượng tạm thời. Trong Parcelable, bạn có thể chọn trường bạn muốn serializable.

Do quá trình tạo đối tượng tạm thời và thu gom rác, Serialization chậm hơn Parcelable. 

Quý khách có thể tham khảo hơn ở các dịch vụ do websitehcm.com cung cấp như: dịch vụ seo, dịch vụ viết content , dịch vụ chăm sóc website, dịch vụ thiết kế website 

Leave a Reply