Rate this post

Serializable trong Java là một cơ chế cho phép đối tượng của một lớp có thể được chuyển đổi thành một dòng byte, do đó nó có thể dễ dàng lưu trữ trong một tệp hoặc truyền qua mạng. Điều này được thực hiện thông qua việc triển khai một interface đặc biệt trong Java có tên là Serializable. Interface này không chứa bất kỳ phương thức nào cần được triển khai, nó chỉ hoạt động như một dấu hiệu (marker) để cho Java Virtual Machine (JVM) biết rằng đối tượng của lớp có thể được serialize.

Việc sử dụng Serializable có tầm quan trọng lớn trong phát triển phần mềm, đặc biệt trong các ứng dụng phân tán, các dịch vụ web, và bất kỳ ứng dụng nào cần phải lưu trữ trạng thái đối tượng hoặc truyền đối tượng giữa các ứng dụng khác nhau. Chẳng hạn, trong một ứng dụng ngân hàng trực tuyến, các đối tượng biểu diễn thông tin tài khoản hoặc giao dịch có thể cần được serialize để gửi qua mạng từ máy khách đến máy chủ, hoặc để lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.

Ngoài ra, Serializable cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì tính bền vững của dữ liệu trong các ứng dụng Java. Việc lưu trữ các đối tượng dưới dạng dòng byte giúp dễ dàng khôi phục trạng thái của ứng dụng sau các sự cố như mất điện hoặc sập hệ thống.

Tóm lại, việc hiểu và áp dụng Serializable trong Java là một kỹ năng quan trọng đối với các nhà phát triển phần mềm, giúp họ xây dựng các ứng dụng đáng tin cậy, bảo mật và dễ mở rộng.

Cơ chế Serialization

Serialization trong Java là quá trình chuyển đổi một đối tượng thành một dòng byte, cho phép đối tượng có thể được lưu trữ trong một tệp, cơ sở dữ liệu, hoặc truyền qua mạng. Cơ chế này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng phân tán và các dịch vụ web, nơi cần phải gửi đối tượng từ máy khách đến máy chủ hoặc ngược lại.

Quá trình Serialization bắt đầu khi một đối tượng được truyền đến ObjectOutputStream, một lớp trong Java I/O. ObjectOutputStream này chuyển đối tượng thành một dòng byte, bao gồm thông tin về loại đối tượng và dữ liệu của các trường trong đối tượng. Dòng byte này sau đó có thể được ghi vào bất kỳ OutputStream nào, như FileOutputStream để lưu trữ trong một tệp, hoặc SocketOutputStream để truyền qua mạng.

Mục đích của Serialization:

 • Lưu Trữ Đối Tượng: Serialization cho phép lưu trữ trạng thái hiện tại của một đối tượng vào một tệp hoặc cơ sở dữ liệu, từ đó có thể dễ dàng khôi phục lại đối tượng sau này.
 • Truyền Đối Tượng: Trong các ứng dụng phân tán, việc truyền đối tượng giữa các máy tính là cần thiết. Serialization cung cấp một phương tiện để chuyển đổi đối tượng thành dạng có thể truyền được qua mạng.

Lợi ích của Serialization:

 • Tính Bền Vững: Serialization giúp duy trì tính bền vững của dữ liệu bằng cách cho phép lưu trữ và khôi phục lại trạng thái của đối tượng.
 • Tính Linh Hoạt: Đối tượng sau khi được serialize có thể dễ dàng truyền qua các hệ thống và môi trường khác nhau mà không cần phải lo lắng về sự không tương thích giữa các hệ thống.
 • Tính Tái Sử Dụng: Đối tượng được serialize có thể được tái sử dụng trong các tình huống khác nhau, chẳng hạn như trong việc caching đối tượng để giảm bớt việc tính toán lại.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc sử dụng Serialization không phải lúc nào cũng an toàn từ góc độ bảo mật, và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng nếu không được sử dụng một cách cẩn thận.

Interface Serializable

Interface Serializable trong Java là một interface đánh dấu (marker interface) không chứa bất kỳ phương thức nào để triển khai. Mục đích chính của nó là để chỉ định rằng một lớp có thể được serialized, tức là trạng thái của các đối tượng của lớp đó có thể được chuyển thành một dòng byte để lưu trữ hoặc truyền đi. Khi một lớp được triển khai interface Serializable, nó đưa ra một tín hiệu cho Java Virtual Machine (JVM) rằng lớp này đồng ý với việc serialization và deserialization của các đối tượng của mình.

Để đánh dấu một lớp là có thể serialize, bạn chỉ cần triển khai interface Serializable trong định nghĩa lớp của mình. Điều này không yêu cầu phải thêm bất kỳ phương thức triển khai cụ thể nào trong lớp, bởi Serializable là một interface đánh dấu và không chứa phương thức.

Ví dụ:

import java.io.Serializable;

public class User implements Serializable {
  private String name;
  private transient String password; // Sử dụng từ khóa 'transient' để loại trừ trường này khỏi quá trình serialization

  public User(String name, String password) {
    this.name = name;
    this.password = password;
  }

  // Getter và Setter
}

Trong ví dụ trên, lớp User triển khai interface Serializable, làm cho các đối tượng của lớp User có thể được serialized. Sử dụng từ khóa transient trên trường password để loại trừ nó khỏi quá trình serialization, bởi vì thông tin nhạy cảm như mật khẩu thường không nên được serialize và lưu trữ hoặc truyền đi mà không được mã hóa.

Triển khai Serializable là một cách đơn giản và nhanh chóng để cho phép đối tượng của bạn có thể được lưu trữ hoặc truyền đi. Tuy nhiên, cần lưu ý về bảo mật và hiệu suất khi sử dụng serialization, đặc biệt là với các đối tượng lớn hoặc có chứa dữ liệu nhạy cảm.

Deserialization

Deserialization trong Java là quá trình ngược lại của serialization, nơi mà dòng byte được chuyển đổi trở lại thành một đối tượng Java. Quá trình này rất quan trọng trong các tình huống như khi đọc dữ liệu từ một tệp đã được serialized trước đó, hoặc khi nhận dữ liệu từ một nguồn truyền qua mạng mà trước đó đã được serialized. Deserialization khôi phục lại trạng thái ban đầu của đối tượng dựa trên dòng byte đó.

Để thực hiện deserialization, Java sử dụng lớp ObjectInputStream, một phần của Java I/O. ObjectInputStream đọc dòng byte (đã được serialized trước đó) và tái tạo lại đối tượng Java tương ứng. Điều quan trọng cần lưu ý là lớp của đối tượng được deserialized phải có sẵn trong classpath của ứng dụng, và nó phải triển khai interface Serializable.

Ví dụ về Deserialization:

Giả sử bạn đã serialized một đối tượng User và lưu nó vào một tệp. Dưới đây là cách bạn có thể deserialized đối tượng đó từ tệp:

import java.io.*;

public class DeserializeExample {
  public static void main(String[] args) {
    try (ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream("user.ser"))) {
      User user = (User) ois.readObject();
      System.out.println("Tên người dùng: " + user.getName());
      // Giả sử rằng trường password không được serialize do sử dụng từ khóa 'transient'
    } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Trong ví dụ trên, đối tượng User được deserialized từ tệp user.ser sử dụng ObjectInputStream. Phương thức readObject() đọc dữ liệu từ tệp và tái tạo lại đối tượng User. Lưu ý rằng phương thức này có thể ném ra ngoại lệ ClassNotFoundException nếu định nghĩa của lớp User không có trong classpath, hoặc IOException nếu có vấn đề với việc đọc tệp.

Deserialization cung cấp một cách mạnh mẽ để tái tạo các đối tượng từ dữ liệu đã được lưu trữ hoặc truyền đạt, nhưng cũng đặt ra các vấn đề về bảo mật. Cần thận trọng khi deserializing dữ liệu từ các nguồn không đáng tin cậy, vì điều này có thể dẫn đến các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now