SEO A / B Testing là gì?

SEO A / B Testing là gì?

SEO A / B Testing là quá trình thử nghiệm với nhiều biến thể của các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trang web của bạn trong các công cụ tìm kiếm như nội dung, cấu trúc trang web siêu dữ liệu, liên kết nội bộ, v.v.

Các bài viết liên quan:

SEO A / B testing khác với Testing A / B như thế nào

Không giống như Testing A / B phân tách thường gặp để tối ưu hóa hiệu suất onpage, chẳng hạn như tăng lượt đăng ký email, không thể chạy đồng thời nhiều biến thể của nội dung SEO cùng một lúc. Do đó, SEO A / B testing chạy theo kiểu tuyến tính hơn.

Mỗi biến thể được đặt trực tiếp, nối tiếp nhau trong cùng một khoảng thời gian. Trong quá trình SEO A / B testing, tác động của thay đổi cần được theo dõi để xác định ảnh hưởng của biến thể đó đối với hiệu suất SEO. Mỗi biến thể có thể có tác động riêng đến Số lần hiển thị, Xếp hạng hoặc Tỷ lệ nhấp qua.

Bằng cách theo dõi liên tục từng biến thể, bạn sẽ có thể hiểu biến thể nào có tác động tích cực nhất đến trang web của bạn và từng bước cải thiện hiệu suất trang web của bạn theo thời gian, từng trang.

SEO A / B Testing là gì?

Tại sao metadata lại quan trọng?

 • Nội dung duy nhất bạn có quyền kiểm soát bên trong bất kỳ công cụ tìm kiếm nào
 • Được các công cụ tìm kiếm sử dụng để hiểu nhanh mục đích và nội dung trang của bạn
 • Metadata nhằm mục đích là một bản tóm tắt ngắn và hiệu quả về nội dung trang của bạn, kết hợp này sẽ cung cấp cho bất kỳ công cụ tìm kiếm nào một cái nhìn tổng quan chi tiết về nội dung trang của bạn. Nó cũng được hiển thị cho khách truy cập tiềm năng mỗi khi trang của bạn được liệt kê trong trang kết quả tìm kiếm trong công cụ tìm kiếm.

Tại sao Metadata lại quan trọng đối với SEO A / B testing?

 • SEO A / B Testing sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho trang web của tôi?
 • Testing A / B Metadata sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho trang web của tôi?
 • Định lượng hiệu suất Metadata của bạn
 • CTR được cải thiện và sự hiểu biết về nội dung thu hút khán giả của bạn
 • Trojan Horse của bạn vào SERP

Metadata là một yếu tố thường bị bỏ qua trong SEO, điều này gây ngạc nhiên cho chúng tôi vì nó là phần nội dung duy nhất mà bạn có thể tùy chỉnh trong bất kỳ Công cụ tìm kiếm nào.

Metadata được viết tốt có thể giống như con ngựa trojan của bạn, làm việc cho bạn bên trong các trang riêng của công cụ tìm kiếm bằng cách làm nổi bật những khách truy cập tiềm năng như một phần nội dung hấp dẫn.

Với Testing A / B Metadata, bạn có thể theo dõi tác động của từng biến thể Metadata lên Xếp hạng, Số lần hiển thị, Số lần nhấp và Tỷ lệ nhấp qua của trang web trên cơ sở mỗi cụm từ tìm kiếm. Điều này có nghĩa là bạn có thể tăng lưu lượng truy cập không phải trả tiền của mình thông qua sự kết hợp của Xếp hạng được tối ưu hóa và Tỷ lệ nhấp qua cao hơn.

SEO A / B Testing là gì?

Polkadot Tiger có thể trợ giúp như thế nào với A / B Testing Metadata

 • Tiết kiệm thời gian để bạn có thể tập trung làm những việc thực sự quan trọng
 • Tự động hóa khía cạnh tốn thời gian của SEO A / B testing
 • Cho phép bạn đi sâu vào dữ liệu hiệu suất cho từng biến thể
 • Đánh giá hiệu suất trên cơ sở mỗi cụm từ tìm kiếm

Thách thức lớn nhất với Testing SEO A / B là nó là một quá trình trải dài trong khoảng thời gian vài ngày hoặc vài tuần, đòi hỏi các hành động hàng ngày. Polkadot Tiger có thể giúp bạn điều này bằng cách tự động hóa các công việc hàng ngày tốn nhiều thời gian trong quá trình này. Điều này cho phép bạn tập trung vào các lĩnh vực thực sự quan trọng của Testing A / B, tạo Metadata hấp dẫn và đánh giá hiệu suất của các Testing đã hoàn thành.

Sau khi Testing A / B Metadata được tạo, Polkadot Tiger sẽ tự động chuyển các biến thể Metadata của bạn vào đúng ngày và theo dõi tác động đến Thứ hạng, Tỷ lệ Nhấp qua, Số lần nhấp và Số lần hiển thị trên trang của bạn.

Khi Testing của bạn hoàn thành, Polkadot Tiger sẽ hiển thị một bản tóm tắt hiệu suất toàn diện về hiệu suất trang của bạn trong mỗi ngày Testing. Sử dụng điều này, bạn có thể xem hiệu suất trên mỗi cụm từ tìm kiếm hoặc cơ sở trung bình để hiểu biến thể nào mang lại mức hiệu suất mà bạn mong muốn.

Quý khách có thể tham khảo hơn ở các dịch vụ do websitehcm.com cung cấp như: dịch vụ seo, dịch vụ viết content , dịch vụ chăm sóc website, dịch vụ thiết kế website 

Leave a Reply