Rate this post

Trong phần này, bạn sẽ học cách tạo một trường hợp thử nghiệm cơ bản trong Selenium ide.

Selenium IDE là gì?

Selenium IDE (Môi trường phát triển tích hợp) chủ yếu là một công cụ ghi / chạy mà nhà phát triển trường hợp thử nghiệm sử dụng để phát triển các test case Selenium. Phát triển các test case tự động cho các ứng dụng web của họ. Một người không yêu cầu bất kỳ thiết lập đặc biệt nào để bắt đầu với Selenium IDE của bạn. tương tác với trang web.

Selenium IDE cho phép người dùng hoặc nhà phát triển test cáe tạo các trường hợp thử nghiệm và bộ thử nghiệm và chỉnh sửa nó sau này theo yêu cầu của họ và không bắt buộc phải biết một ngôn ngữ lập trình cụ thể.

Các bài viết liên quan:

Ghi và Chạy Test Case trong Selenium IDE

Ghi lại Test Case

Để ghi lại một Test Case trong Selenium IDE, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Mở Selenium IDE: Đầu tiên, hãy mở Selenium IDE trên trình duyệt của bạn. Selenium IDE là một công cụ mở rộng cho trình duyệt web, cho phép bạn ghi lại và chạy các Test Case.
 2. Bắt đầu ghi lại: Khi Selenium IDE đã được mở, bấm vào nút “Record” để bắt đầu quá trình ghi lại Test Case. Selenium IDE sẽ tự động ghi lại tất cả các hành động bạn thực hiện trên trang web.
 3. Thực hiện các hành động: Trên trang web, thực hiện các hành động mà bạn muốn ghi lại trong Test Case. Điều này có thể bao gồm việc nhập liệu vào các trường, nhấp chuột vào các nút và liên kết, và kiểm tra các phần tử trên trang.
 4. Dừng ghi lại: Khi bạn hoàn thành các hành động cần thiết, bấm vào nút “Stop” để dừng quá trình ghi lại. Selenium IDE sẽ hiển thị Test Case đã được ghi lại trong giao diện của nó.

Chỉnh sửa Test Case

Sau khi Test Case đã được ghi lại, bạn có thể chỉnh sửa để tùy chỉnh hoặc thêm các hành động và kiểm tra thêm. Selenium IDE cung cấp một giao diện trực quan cho việc chỉnh sửa Test Case.

 1. Chọn Test Case cần chỉnh sửa: Trên giao diện Selenium IDE, chọn Test Case mà bạn muốn chỉnh sửa từ danh sách các Test Case đã ghi lại.
 2. Thực hiện các chỉnh sửa: Trong giao diện Selenium IDE, bạn có thể thực hiện các chỉnh sửa trên Test Case như thêm hành động, xóa hành động, sửa đổi giá trị, thêm kiểm tra, và thay đổi thứ tự các hành động.
 3. Lưu lại Test Case: Khi bạn đã hoàn thành chỉnh sửa Test Case, hãy đảm bảo lưu lại để áp dụng các thay đổi của bạn.

Xem thêm Chạy các Test Case với Regex

Chạy Test Case

Sau khi đã ghi và chỉnh sửa Test Case trong Selenium IDE, bạn có thể chạy nó để kiểm tra hoạt động của nó trên trang web.

 1. Kiểm tra trang web: Đảm bảo rằng trang web mà Test Case sẽ chạy trên đang được mở trên trình duyệt của bạn.
 2. Chọn Test Case để chạy: Trong giao diện Selenium IDE, chọn Test Case mà bạn muốn chạy từ danh sách các Test Case đã ghi lại.
 3. Chạy Test Case: Nhấn nút “Play” hoặc “Run” trong giao diện Selenium IDE để chạy Test Case. Selenium IDE sẽ thực hiện các hành động trong Test Case và kiểm tra kết quả của chúng.
 4. Xem kết quả: Sau khi Test Case đã được chạy, Selenium IDE sẽ hiển thị kết quả của từng hành động và kiểm tra trong Test Case. Bạn có thể xem kết quả chi tiết và xác định xem Test Case đã thành công hay không.

Đó là quy trình ghi và chạy Test Case cơ bản trong Selenium IDE. Bạn có thể lặp lại quá trình này để ghi lại và chạy nhiều Test Case khác nhau cho việc kiểm thử trang web của bạn.

Kiểm tra và xác nhận kết quả

Để kiểm tra và xác nhận kết quả trong quá trình thực hiện Test Case trong Selenium IDE, bạn có thể sử dụng các hành động Assert và Verify.

Sử dụng Assert và Verify

Assert và Verify là hai hành động trong Selenium IDE được sử dụng để kiểm tra điều kiện và xác nhận kết quả của Test Case. Sự khác biệt chính giữa Assert và Verify là Assert dừng lại và báo lỗi khi điều kiện không đúng, trong khi Verify tiếp tục chạy và báo cáo lỗi nhưng không dừng lại quá trình thực hiện Test Case.

Dưới đây là cách sử dụng Assert và Verify trong Selenium IDE:

 1. Assert:
  • Assert có thể được sử dụng để kiểm tra điều kiện và xác nhận kết quả mong đợi. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Assert để kiểm tra xem một phần tử có hiển thị trên trang web hay không, hoặc xác nhận giá trị của một trường dữ liệu.
  • Cú pháp: assertCondition | value | message
  • Ví dụ: assertElementPresent | id=elementId | Element is present
 2. Verify:
  • Verify cũng được sử dụng để kiểm tra điều kiện và xác nhận kết quả, tuy nhiên, nó không dừng lại khi gặp lỗi mà tiếp tục chạy Test Case.
  • Cú pháp: verifyCondition | value | message
  • Ví dụ: verifyText | id=elementId | Expected text is displayed

Xử lý kết quả Pass và Fail

Sau khi chạy Test Case và sử dụng Assert và Verify, Selenium IDE sẽ hiển thị kết quả của từng hành động và kiểm tra.

 • Nếu tất cả các Assert và Verify đều thành công, Test Case sẽ được coi là Pass, và bạn có thể tiếp tục thực hiện các hành động tiếp theo trong Test Case.
 • Nếu một Assert hoặc Verify không thành công, Test Case sẽ được coi là Fail và Selenium IDE sẽ báo cáo lỗi tại vị trí xảy ra lỗi. Bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết về lỗi để xác định nguyên nhân và sửa chữa Test Case nếu cần thiết.

Đối với các Test Case đã ghi và chạy trong Selenium IDE, việc sử dụng Assert và Verify giúp bạn xác nhận kết quả của các hành động và kiểm tra trên trang web. Điều này giúp đảm bảo rằng trang web hoạt động đúng theo mong đợi và giúp bạn tìm ra và khắc phục các lỗi trong quá trình phát triển.

Xem thêm Exclude / Include các test case trong TestNG

Quản lý và Tối ưu Test Case

Quản lý và tối ưu Test Case là một phần quan trọng trong quá trình kiểm thử bằng Selenium IDE. Dưới đây là một số cách để quản lý và tối ưu Test Case của bạn:

Tạo Test Suite

Test Suite là một tập hợp các Test Case liên quan đến nhau. Tạo Test Suite giúp bạn quản lý và chạy các Test Case một cách có tổ chức. Bạn có thể thực hiện các bước sau để tạo Test Suite:

 1. Mở Selenium IDE và chọn “Test Suites” từ menu.
 2. Nhấp vào “Add New Test Suite” để tạo một Test Suite mới.
 3. Đặt tên và mô tả cho Test Suite.
 4. Thêm các Test Case vào Test Suite bằng cách chọn từ danh sách các Test Case đã có.

Sử dụng biến và lặp lại Test Case

Sử dụng biến và lặp lại Test Case giúp tối ưu hóa quá trình kiểm thử và giảm thiểu việc lặp lại công việc. Bạn có thể thực hiện các bước sau để sử dụng biến và lặp lại Test Case:

 1. Sử dụng biến:
  • Định nghĩa các biến để lưu trữ các giá trị có thể thay đổi trong quá trình kiểm thử.
  • Sử dụng biến trong các Test Case để thay đổi giá trị của các phần tử hoặc hành động.
  • Điều này giúp bạn dễ dàng thay đổi các giá trị trong Test Case mà không cần chỉnh sửa từng Test Case riêng lẻ.
 2. Lặp lại Test Case:
  • Sử dụng cấu trúc lặp lại để thực hiện một Test Case nhiều lần với các giá trị khác nhau.
  • Điều này giúp bạn kiểm tra các trường hợp thử nghiệm khác nhau một cách tự động và tiết kiệm thời gian.

Sử dụng hàm và thư viện

Selenium IDE cung cấp các hàm và thư viện sẵn có để bạn sử dụng trong Test Case. Sử dụng các hàm và thư viện này giúp bạn mở rộng khả năng kiểm thử và tái sử dụng code. Bạn có thể tìm hiểu về các hàm và thư viện có sẵn trong Selenium IDE và áp dụng chúng vào Test Case của mình.

Xác định ưu tiên và phạm vi kiểm thử

Xác định ưu tiên và phạm vi kiểm thử giúp bạn tập trung vào những Test Case quan trọng và tối ưu hóa quá trình kiểm thử. Bạn có thể áp dụng các nguyên tắc sau:

 1. Xác định ưu tiên:
  • Xác định Test Case quan trọng và ưu tiên kiểm thử các chức năng quan trọng hơn.
  • Điều này đảm bảo rằng bạn tập trung vào các phần quan trọng nhất của ứng dụng và đảm bảo chúng hoạt động đúng.
 2. Xác định phạm vi kiểm thử:
  • Xác định phạm vi kiểm thử bằng cách xác định các tính năng, trang web hoặc kịch bản cụ thể mà bạn muốn kiểm tra.
  • Điều này giúp bạn tập trung vào phạm vi nhất định và không mất thời gian kiểm thử những phần không cần thiết.

Bằng cách quản lý và tối ưu Test Case, bạn có thể nâng cao hiệu suất kiểm thử, giảm thiểu công việc lặp lại và đảm bảo chất lượng của ứng dụng.

Tùy chỉnh và Mở rộng Selenium IDE

Selenium IDE là một công cụ kiểm thử tự động giao diện người dùng mạnh mẽ. Để tùy chỉnh và mở rộng Selenium IDE theo nhu cầu của bạn, bạn có thể thực hiện các hành động sau:

Sử dụng Extensions

Extensions (tiện ích mở rộng) là các phần mở rộng được cung cấp bởi Selenium IDE để mở rộng tính năng của nó. Bạn có thể sử dụng các extensions có sẵn hoặc tạo ra các extensions tùy chỉnh của riêng mình. Dưới đây là một số ví dụ về các extensions phổ biến:

 1. Selenium IDE Flow Control (SIFC):
  • Mở rộng khả năng điều khiển luồng của Selenium IDE.
  • Cho phép bạn sử dụng các câu lệnh điều kiện, vòng lặp, và khối lệnh trong Test Case.
 2. SelBlocks:
  • Cho phép bạn sử dụng các câu lệnh điều kiện, vòng lặp, và hàm trong Test Case.
  • Tăng tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh của Selenium IDE.
 3. Sideflow:
  • Cung cấp các câu lệnh điều kiện và vòng lặp bổ sung cho Selenium IDE.
  • Giúp bạn kiểm thử các kịch bản phức tạp và tối ưu hóa quá trình kiểm thử.

Sử dụng Selenium IDE APIs

Selenium IDE cung cấp một số API để bạn có thể tương tác với nó và mở rộng tính năng của Selenium IDE. Bằng cách sử dụng Selenium IDE APIs, bạn có thể tạo các plugins, mở rộng các hành động và kiểm soát Selenium IDE từ các ngôn ngữ lập trình như JavaScript hoặc Python.

Tạo Test Case mở rộng

Selenium IDE cho phép bạn tạo các Test Case mở rộng bằng cách sử dụng các ngôn ngữ lập trình như JavaScript. Bằng cách sử dụng Test Case mở rộng, bạn có thể thực hiện các hành động phức tạp, xử lý dữ liệu động và tạo các bước kiểm thử tùy chỉnh.

Sử dụng Trình duyệt khác

Selenium IDE mặc định sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng Selenium IDE trên các trình duyệt khác như Chrome và Edge bằng cách cài đặt các phiên bản tương ứng của Selenium WebDriver.

Để tùy chỉnh và mở rộng Selenium IDE, bạn có nhiều tùy chọn khác nhau như sử dụng extensions, sử dụng Selenium IDE APIs, tạo Test Case mở rộng và sử dụng trình duyệt khác. Tùy chỉnh và mở rộng Selenium IDE giúp bạn tăng tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh của quá trình kiểm thử tự động.

Ví dụ về tạo test case trong Selenium IDE

Toàn bộ quá trình tạo tập lệnh thử nghiệm trong Selenium IDE có thể được phân loại thành ba bước:

 1. recording(ghi lại các tương tác của người dùng với trình duyệt)
 2. Playing Back(thực thi tập lệnh đã ghi)
 3. Lưu bộ thử nghiệm

Bây giờ, chúng ta sẽ thấy việc thực hiện ba bước trên.

Recording trong Selenium IDE

 • Khởi chạy trình duyệt Firefox.
 • Nhấp vào biểu tượng Selenium ở góc trên cùng bên phải trên trình duyệt của bạn.
 • Nó sẽ khởi chạy giao diện mặc định của Selenium IDE.
 • Đổi tên dự án thành “Demo Test”.
 • Đổi tên trường hợp thử nghiệm thành “demo_test”.
 • Nhấp vào nút “Bắt đầu ghi” ở góc trên cùng bên phải trên IDE để bắt đầu ghi trường hợp thử nghiệm.
 • Truy cập trình duyệt Firefox của bạn và mở URL: www.google.com
 • Nó sẽ chuyển hướng bạn đến trang công cụ tìm kiếm của Google.
 • Nhập “Hướng dẫn Java” vào hộp tìm kiếm của Google.
 • Nhấn enter để nhận kết quả tìm kiếm.
 • Nhấp vào liên kết “Hướng dẫn Java” được cung cấp theo URL 
 • Nó sẽ chuyển hướng bạn đến trang web hướng dẫn Java của bất kỳ. Trong khi đó, bạn sẽ nhận được thông báo về các hành động được thực hiện bởi IDE ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt web của bạn.
 • Bây giờ, hãy truy cập IDE và nhấp vào nút “Dừng ghi” để ngừng ghi lại các hành động của bạn.
 • Hộp Trình chỉnh sửa thử nghiệm hiện chứa danh sách tất cả các tương tác của bạn với trình duyệt.

Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo bao gồm việc thực thi tập lệnh đã ghi.

Playing Back trong Selenium IDE

 • Nhấp vào nút “Chạy thử nghiệm hiện tại” có trên menu thanh công cụ của IDE.
  Nó sẽ thực thi tất cả các tương tác của bạn với trình duyệt và cung cấp cho bạn bản tóm tắt tổng thể về tập lệnh thử nghiệm đã thực thi.
 • Ngăn Nhật ký hiển thị tóm tắt tổng thể của các tập lệnh kiểm tra đã thực thi.

Lưu bộ testing trong Selenium IDE

 • Nhấp vào nút lưu ở góc trên bên phải của thanh menu.
 • Lưu toàn bộ bộ thử nghiệm dưới dạng “Thử nghiệm Demo”.
 • Bộ thử nghiệm có thể được tìm thấy tại vị trí được cung cấp trong các bước trên. Lưu ý rằng tập lệnh thử nghiệm được lưu ở định dạng .side.

Xem thêm Selenium WebDriver – tạo một test case đầu tiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now