Rate this post

Scaffolding là một kỹ thuật được hỗ trợ bởi một số Framework MVC.

Nó chủ yếu được hỗ trợ bởi các Framework sau:

Ruby on Rails, OutSystems Platform, Express Framework, Play framework, Django, MonoRail, Brail, Symfony, Laravel, CodeIgniter, Yii, CakePHP, Phalcon PHP, Model-Glue, PRADO, Grails, Catalyst, Seam Framework, Spring Roo, ASP. NET, v.v.

Các bài viết liên quan:

Scaffolding tạo điều kiện cho các lập trình viên xác định cách dữ liệu ứng dụng có thể được sử dụng. Đặc điểm kỹ thuật này được sử dụng bởi các khuôn khổ với các mẫu mã được xác định trước, để tạo mã cuối cùng mà ứng dụng có thể sử dụng cho các hoạt động CRUD (tạo, đọc, cập nhật và xóa các mục nhập cơ sở dữ liệu).

Scaffolding là gì?

Scaffolding là một khái niệm trong lập trình và phát triển phần mềm, đặc biệt là trong việc xây dựng ứng dụng web. Nó đề cập đến quá trình tự động tạo ra một cấu trúc ban đầu cho dự án, bao gồm các tệp tin, thư mục, và code mẫu. Mục tiêu của scaffolding là giúp lập trình viên tiết kiệm thời gian và công sức trong việc khởi động một dự án mới bằng cách cung cấp sẵn các khung sườn (boilerplate) và cấu trúc cơ bản.

Trong ngữ cảnh của Express.js, một framework phát triển ứng dụng web phía máy chủ bằng Node.js, scaffolding giúp xây dựng nhanh chóng cấu trúc ban đầu cho một ứng dụng Express.js. Scaffolding trong Express.js thường bao gồm các tệp tin và thư mục cơ bản như file server, route handlers, middleware, cấu hình và các thành phần khác.

Quá trình scaffolding cho phép bạn bắt đầu một dự án Express.js với một cấu trúc sẵn có, đã được thiết kế tốt và tuân thủ các quy tắc phát triển tốt nhất. Nó cung cấp một khung làm việc ban đầu để bạn có thể tập trung vào việc viết code chính của ứng dụng mà không phải bận tâm đến việc thiết lập cấu trúc dự án từ đầu.

Scaffolding trong Express.js cung cấp một cách tiện lợi để khởi đầu và triển khai nhanh các dự án web, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tạo ra các ứng dụng có cấu trúc chuẩn mà dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai.

Xem thêm Express.js GET Request

Lợi ích của việc sử dụng Scaffolding trong Express.js

Sử dụng scaffolding trong Express.js mang lại nhiều lợi ích cho quá trình phát triển ứng dụng. Dưới đây là một số lợi ích quan trọng của việc sử dụng scaffolding trong Express.js:

 1. Tiết kiệm thời gian và công sức: Scaffolding giúp bạn khởi động một dự án Express.js một cách nhanh chóng bằng cách tạo ra cấu trúc cơ bản và các thành phần ban đầu. Bạn không cần phải bắt đầu từ đầu và viết lại những phần cơ bản như file server, route handlers, middleware, và cấu hình. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc thiết lập môi trường phát triển ban đầu.
 2. Chuẩn hóa cấu trúc dự án: Scaffolding giúp đảm bảo rằng dự án của bạn tuân thủ một cấu trúc chuẩn và tốt nhất. Nó cung cấp một khung làm việc sẵn có và các thư mục cơ bản đã được cấu hình một cách hợp lý. Điều này giúp tạo ra một cấu trúc dự án nhất quán và dễ bảo trì, đồng thời giúp các thành viên trong nhóm làm việc cùng dự án hiểu được cấu trúc và vị trí của các thành phần quan trọng.
 3. Tự động tạo code mẫu: Scaffolding cung cấp các file và mã mẫu sẵn có cho các thành phần chính của ứng dụng như route handlers, controllers, models, và views. Điều này giúp bạn có một khởi đầu nhanh chóng với các thành phần cơ bản và giúp đảm bảo rằng bạn tuân thủ các quy tắc phát triển tốt nhất.
 4. Tùy chỉnh và mở rộng: Scaffolding cung cấp một cấu trúc ban đầu cho dự án, nhưng bạn vẫn có thể tùy chỉnh và mở rộng theo nhu cầu của riêng mình. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ các thành phần, điều chỉnh cấu trúc thư mục, và tạo các thành phần tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của dự án.
 5. Tiêu chuẩn hóa phát triển đội: Scaffolding giúp đảm bảo rằng toàn bộ đội phát triển tuân thủ cùng một cấu trúc và quy tắc phát triển. Điều này giúp tạo ra một sự nhất quán trong việc viết code, giảm thiểu các lỗi và tăng cường khả năng bảo trì và mở rộng dự án trong tương lai.

Tóm lại, việc sử dụng scaffolding trong Express.js mang lại lợi ích lớn cho quá trình phát triển ứng dụng, từ tiết kiệm thời gian và công sức cho đến chuẩn hóa cấu trúc dự án và tăng cường hiệu quả phát triển đội.

Xem thêm Express.js Cookies Management

Cách sử dụng Scaffolding trong Express.js

Để sử dụng scaffolding trong Express.js, bạn có thể áp dụng các bước sau:

Bước 1: Cài đặt Express Generator (nếu chưa có):

Express Generator là một công cụ được sử dụng để tạo cấu trúc ban đầu cho dự án Express.js. Bạn cần cài đặt nó trên máy tính của mình bằng cách chạy lệnh sau trong terminal:

npm install -g express-generator

Bước 2: Tạo dự án mới với Express Generator:

Sau khi cài đặt Express Generator, bạn có thể tạo một dự án mới bằng cách chạy lệnh sau trong terminal:

express myapp

Trong đó, myapp là tên của dự án mới. Express Generator sẽ tạo ra một thư mục mới có tên myapp và cấu trúc cơ bản cho dự án Express.js trong thư mục này.

Bước 3: Di chuyển vào thư mục dự án và cài đặt các dependencies:

Sau khi tạo dự án, di chuyển vào thư mục dự án bằng lệnh:

cd myapp

Tiếp theo, cài đặt các dependencies cho dự án bằng lệnh:

npm install

Bước 4: Chạy ứng dụng Express.js:

Sau khi cài đặt dependencies, bạn có thể chạy ứng dụng Express.js bằng lệnh:

npm start

Ứng dụng sẽ chạy trên cổng mặc định 3000. Bạn có thể truy cập vào ứng dụng bằng URL http://localhost:3000 trong trình duyệt.

Bước 5: Tùy chỉnh và mở rộng dự án:

Sau khi tạo dự án sử dụng scaffolding, bạn có thể tiến hành tùy chỉnh và mở rộng theo nhu cầu của mình. Bạn có thể thêm các route mới, middleware, controllers, models, và views theo quy tắc phát triển của bạn.

Lưu ý rằng các bước trên chỉ là một cách sử dụng scaffolding thông qua Express Generator. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ scaffolding khác hoặc tạo cấu trúc dự án tương tự một cách thủ công.

Tóm lại, sử dụng scaffolding trong Express.js giúp bạn tạo nhanh cấu trúc ban đầu cho dự án và tiếp tục phát triển từ đó.

Xem thêm Express.js File Upload

Các công cụ Scaffolding phổ biến trong Express.js

Express.js hỗ trợ nhiều công cụ scaffolding phổ biến giúp bạn tạo cấu trúc dự án ban đầu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Dưới đây là một số công cụ scaffolding phổ biến được sử dụng trong Express.js:

 1. Express Generator: Express Generator là công cụ chính thức của Express.js, được cung cấp sẵn và dễ sử dụng. Nó giúp tạo ra cấu trúc ban đầu cho dự án Express.js với một số thành phần cơ bản như file server, route handlers, middleware, và views. Bạn có thể cài đặt Express Generator bằng lệnh npm install -g express-generator và tạo dự án mới bằng lệnh express myapp.
 2. Yeoman: Yeoman là một công cụ scaffolding phổ biến và mạnh mẽ cho nhiều framework và công nghệ, bao gồm Express.js. Yeoman sử dụng các generator để tạo cấu trúc dự án và cung cấp các tùy chọn và mẫu code linh hoạt. Bạn có thể cài đặt Yeoman bằng lệnh npm install -g yo và sau đó tìm và chạy các generator Express.js phù hợp.
 3. Plop: Plop là một công cụ scaffolding nhỏ gọn và dễ sử dụng. Nó cho phép bạn xác định các mẫu file và code để tự động tạo ra các thành phần trong dự án. Plop sử dụng các file template và các rule để tạo ra các thành phần theo yêu cầu của bạn. Bạn có thể cài đặt Plop bằng lệnh npm install -g plop và tạo các plopfile.js để định nghĩa các tác vụ tạo thành phần.
 4. Hygen: Hygen là một công cụ scaffolding mạnh mẽ, linh hoạt và dễ sử dụng. Nó cho phép bạn xác định các mẫu file và code để tự động tạo ra các thành phần trong dự án. Hygen cung cấp cú pháp đơn giản và khả năng tùy chỉnh cao. Bạn có thể cài đặt Hygen bằng lệnh npm install -g hygen và tạo các templates và tác vụ để tạo thành phần.

Các công cụ scaffolding trên giúp bạn tạo nhanh cấu trúc dự án ban đầu và cung cấp các thành phần cơ bản. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tùy chỉnh và mở rộng theo nhu cầu của riêng mình để phù hợp với dự án cụ thể.

Ví dụ express.js Scaffold

Một Scaffold Express.js hỗ trợ kẹo và nhiều dự án web khác dựa trên Node.js.

Thực hiện lệnh sau để cài đặt Scaffold.

npm install express-scaffold  

Sau bước này, thực hiện lệnh sau để cài đặt trình tạo express:

npm install -g express-generator 

Bây giờ, bạn có thể sử dụng express để tạo ra một ứng dụng web.

Hãy lấy một ví dụ:

Đầu tiên hãy tạo một thư mục có tên là myapp. Tạo một tệp có tên app.js trong thư mục myapp có mã sau:

Mở dấu nhắc lệnh Node.js, đi tới myapp và chạy lệnh npm init (Trong trường hợp của tôi, tôi đã tạo thư mục myapp trên máy tính để bàn)

npm init

Nó sẽ tạo một tệp package.json trong thư mục myapp và dữ liệu được hiển thị ở định dạng JSON.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now