Rate this post

require_once trong PHP là một hàm dùng để nạp một file PHP vào trong script hiện tại. Nó khác với hàm require chính là nó chỉ nạp file đó một lần duy nhất, nếu file đó đã được nạp trước đó thì nó sẽ không nạp lại. Điều này giúp tránh tình trạng function, class hoặc biến bị khai báo lại nhiều lần trong script và giúp tối ưu hóa tài nguyên.

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng require_once ? 

Có nhiều lý do tại sao nên sử dụng require_once trong PHP:

 1. Tránh tình trạng khai báo lại function, class hoặc biến: Nếu sử dụng require_once thì nó sẽ chỉ nạp file đó một lần duy nhất, giúp tránh tình trạng function, class hoặc biến bị khai báo lại nhiều lần trong script.
 2. Tối ưu hóa tài nguyên: Sử dụng require_once sẽ giúp giảm số lần nạp file và giảm tải cho hệ thống.
 3. Tăng tính bảo mật: Sử dụng require_once sẽ giúp giảm rủi ro bị hack hoặc tấn công bằng cách không cho phép nạp file bị hack hoặc tấn công.
 4. Tăng tính dễ sử dụng : Sử dụng require_once sẽ giúp cho việc quản lý và sử dụng các file trong dự án dễ dàng hơn.
 5. Tăng tính dễ quản lý: Sử dụng require_once sẽ giúp cho việc quản lý và sử dụng các file trong dự án dễ dàng hơn. Nó sẽ giúp cho các nhà phát triển dễ dàng theo dõi và kiểm tra các file đã được nạp vào script và tránh tình trạng nạp file bị trùng lặp.
 6. Tăng tính tái sử dụng: Sử dụng require_once sẽ giúp cho các file có thể được sử dụng lại trong nhiều script khác nhau mà không cần phải khai báo lại.
 7. Tăng tính dễ kiểm tra : Sử dụng require_once sẽ giúp cho việc kiểm tra và xử lý lỗi trong quá trình nạp file dễ dàng hơn.

Khi nào nên sử dụng require_once ? 

Khi bạn muốn nạp một file PHP vào script hiện tại và muốn đảm bảo rằng nó chỉ được nạp vào một lần duy nhất, khi bạn muốn tái sử dụng các hàm hoặc biến đã được khai báo trong file đó, và khi bạn muốn tăng tính dễ quản lý và kiểm tra lỗi trong quá trình nạp file.

Sử dụng require_once trong PHP như thế nào ? 

Sử dụng require_once trong PHP rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng cú pháp sau:

require_once 'path/to/file.php';

hoặc

require_once __DIR__ . '/path/to/file.php';

Trong đó ‘path/to/file.php’ là đường dẫn tới file mà bạn muốn nạp vào script.

Ví dụ:

require_once 'lib/database.php';

require_once 'lib/validation.php';

Các file được nạp vào script chỉ được nạp vào một lần duy nhất, nếu bạn muốn nạp file đó vào script nhiều lần, bạn có thể sử dụng hàm require thay vì require_once.

Những lưu ý khi sử dụng require_once ? 

 1. Đường dẫn tới file cần nạp phải chính xác: Đường dẫn cần chính xác để require_once có thể tìm và nạp file đó vào script.
 2. Tránh trùng lặp nạp file: Sử dụng require_once sẽ tránh trường hợp nạp 2 lần file cùng tên vào trong script, gây ra lỗi.
 3. Tốc độ chậm hơn so với include: Vì require_once sẽ kiểm tra file đã được nạp chưa trước khi nạp, nên sẽ chậm hơn so với include.
 4. Sử dụng cho file quan trọng: Require_once phù hợp để nạp các file quan trọng như file config, connection, class hoặc function.
 5. Xử lý lỗi: Nếu file không tồn tại hoặc có lỗi trong file đó, require_once sẽ dẫn đến lỗi và kết thúc script. Bạn có thể sử dụng try-catch để xử lý lỗi hoặc sử dụng include với @ trước để tránh báo lỗi.

Các ví dụ sử dụng require_once trong PHP

 1. Nạp file database.php vào script:
require_once 'path/to/database.php';
 1. Nạp file functions.php vào script:
require_once 'path/to/functions.php';
 1. Nạp file configuration.php vào script:
require_once 'path/to/configuration.php';
 1. Sử dụng require_once để nạp file config vào script:
require_once 'path/to/config.php';
 1. Sử dụng require_once để nạp file connection vào script và kết nối CSDL:
require_once 'path/to/connection.php';

$conn = connect_to_db();
 1. Sử dụng require_once để nạp file functions vào script và sử dụng hàm tính toán:
require_once 'path/to/functions.php';

$result = calculate_something($param1, $param2);
 1. Sử dụng require_once để nạp file template vào script và hiển thị dữ liệu:
require_once 'path/to/template.php';

display_data($data);
 1. Sử dụng require_once để nạp file class vào script và sử dụng các phương thức của class:
require_once 'path/to/class.php';

$object = new MyClass();

$object->method1();

$object->method2();

Lưu ý : Trong các ví dụ trên, các đường dẫn tới file cần nạp cần được chính xác, bạn có thể sử dụng đường dẫn tuyệt đối hoặc đường dẫn tương đối tùy theo môi trường của bạn.

Kết luận

require_once là một hàm trong PHP dùng để nạp một file vào script, hàm này chỉ nạp file vào script một lần duy nhất, nếu bạn muốn nạp nhiều lần hãy sử dụng hàm require. Sử dụng hàm này có lợi ích giúp tránh tình trạng gọi file trùng lặp, giúp tối ưu hóa tài nguyên và tăng tốc độ chạy của script.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now