redirect là gì

Redirect là gì?

Redirect là gì?. Mỗi trang trên web đều có một địa chỉ, một URL, viết tắt của “Uniform Resource Locator”. Đôi khi, bạn cần di chuyển từ nội dung website từ URL này sang URL khác. Đó chính là lúc bạn cần redirect. Redirect tự động làm cho trình duyệt đi từ URL này sang URL khác.

Redirect có thể trỏ đến bất kỳ URL nào khác: nó không cần phải trỏ đến cùng một trang web. Redirect đến một miền khác đôi khi được gọi là chuyển hướng giữa nhiều domain.

Redirect là gì?

Các loại Redirect

Có một số cách để thực hiện Redirect trình duyệt. Redirect có thể được chia thành hai lớp: Redirect phía máy chủ và Redirect phía máy khách. Mỗi loại trong số này sau đó có thể được chia thành nhiều loại.

Redirect máy chủ

Redirect máy chủ được thực hiện trực tiếp trên máy chủ và dẫn đến một phần nhỏ nội dung được gửi đến trình duyệt, trong đó có cái gọi là mã trạng thái HTTP. Sau đó, các trình duyệt biết nơi cần đến và sẽ truy vấn địa chỉ url mới ngay lập tức. Các tiêu đề HTTP này có mã cho loại chuyển hướng phía máy chủ và vị trí mới mà trình duyệt sẽ truy vấn đến.

Trình duyệt sẽ lưu redirect 301 vào bộ nhớ cache và ngay lập tức thực hiện lại vào lần sau mà không cần tìm nạp lại URL ban đầu cho đến khi bộ nhớ cache được xóa.

Các trình duyệt sẽ không lưu Redirect 302 vào bộ nhớ cache, vì vậy máy chủ sẽ luôn nhận được yêu cầu cho URL gốc. Các công cụ tìm kiếm sẽ đi theo Redirect, nhưng duy trì URL cũ trong chỉ mục của chúng. Bởi vì có quá nhiều hệ thống sử dụng 302 theo mặc định, thay vì 301, các công cụ tìm kiếm có xu hướng coi 302 lâu đời như 301 theo nhiều cách.

Trình duyệt sẽ không bao giờ lưu Redirect 307 vào bộ nhớ cache. Các công cụ tìm kiếm có thể không phải lúc nào cũng tuân theo các Redirect 307 vì chúng được coi là tạm thời.

Redirect 301

301 là một Redirect vĩnh viễn, được sử dụng khi một trang đã chuyển đi hoặc khi một trang đã bị xóa và có thể tìm thấy nội dung tương tự ở nơi khác. Các công cụ tìm kiếm đi theo chuyển hướng và sẽ thêm URL mới vào chỉ mục. Các liên kết trỏ đến URL cũ sẽ được tính vào thứ hạng của URL mới.

Redirect 302

302 Một Redirect tạm thời, được sử dụng khi một trang cần được di chuyển tạm thời hoặc khi URL ban đầu luôn được yêu cầu. 307 Chuyển hướng tạm thời “được cải thiện”, sẽ luôn được các công cụ tìm kiếm coi là tạm thời.

thay thế redirect

Redirect 308

308 Hầu như chưa từng được sử dụng, 308 có nghĩa là “đi theo chuyển hướng này và không bao giờ truy cập lại URL cũ nữa”. Trình duyệt sẽ lưu vào bộ nhớ cache 308 chuyển hướng. Tương tự như 301.

Redirect phía máy khách

Redirect phía máy khách là kết quả của một số mã chạy trong trình duyệt và sau đó Redirect client, trình duyệt, đến một URL khác. Để có thể chạy loại, trước tiên nó cần được gửi đến trình duyệt và do đó đây luôn là giải pháp chậm hơn. Hạn chế Redirect phía máy khách càng nhiều càng tốt.

Có hai loại chuyển hướng phía máy khách: cái gọi là meta refresh, làm mới trang thành một URL khác sau một khoảng thời gian cụ thể hoặc JavaScript Redirect, thay đổi URL của cửa sổ sau khi mã JavaScript đó được chạy. Khó có thể định lượng tác động SEO của cả hai loại chuyển hướng phía máy khách, nhưng thông thường, nó không đáng tin cậy bằng chuyển hướng phía máy chủ.

Khi nào tạo chuyển hướng

Bạn nên tạo chuyển hướng khi:

  • Bạn đang chuyển từ hệ thống này sang hệ thống khác và thay đổi URL.
  • Bạn đã xóa một trang và có nội dung tương tự ở nơi khác.
  • Bạn đang hợp nhất nội dung của một số trang thành một.

Đọc thêm: Cách sử dụng chuyển hướng nào?

Quý khách có thể tham khảo hơn ở các dịch vụ do websitehcm.com cung cấp như: dịch vụ seo, dịch vụ viết content , dịch vụ chăm sóc website, thiết kế web giá rẻ

Leave a Reply