Rate this post

Recover được sử dụng để lấy lại quyền kiểm soát chương trình khỏi tình trạng defer hoặc Error. Nó dừng trình tự kết thúc và tiếp tục thực hiện bình thường. Nó được gọi từ hàm hoãn lại. Nó truy xuất giá trị lỗi được truyền qua lệnh gọi của sự hoảng loạn. Thông thường, nó trả về nil không có tác dụng nào khác.

Các bài viết liên quan:

Kết quả:

Xem thêm Error Boundaries trong React

Khái niệm về Recover và cơ chế phục hồi Error

Trong ngôn ngữ lập trình Go, “recover” là một từ khóa được sử dụng để xử lý các panic và phục hồi từ các lỗi xảy ra trong quá trình thực thi chương trình.

Khi một panic xảy ra, chương trình dừng lại và các hàm trong stack frame sẽ bị hủy. Tuy nhiên, sử dụng recover() có thể giúp chương trình tiếp tục thực thi và xử lý lỗi một cách kiểm soát.

Cơ chế phục hồi Error trong Go cho phép chúng ta sử dụng recover() trong một khối defer để bắt các panic và xử lý lỗi tương ứng. Khi recover() được gọi, nó trả về giá trị của panic và cho phép chúng ta xử lý nó hoặc tiếp tục thực thi chương trình mà không bị dừng lại hoàn toàn.

Việc sử dụng recover() và cơ chế phục hồi Error trong Go giúp chúng ta kiểm soát các tình huống bất thường và xử lý lỗi một cách linh hoạt, đồng thời đảm bảo tính ổn định của ứng dụng.

Xem thêm Error Guessing trong kiểm thử phần mềm

Cách sử dụng Recover và cơ chế phục hồi Error

 1. Sử dụng Recover để phục hồi lỗi:
 • Đặt câu lệnh recover() trong một khối defer.
 • Gọi recover() sau khi có một panic xảy ra trong chương trình.
 • Sử dụng câu lệnh if để kiểm tra xem có lỗi hay không.
 • Trong trường hợp có lỗi, xử lý lỗi một cách phù hợp.

Ví dụ:

func recoverExample() {
	defer func() {
		if err := recover(); err != nil {
			fmt.Println("Xảy ra lỗi:", err)
			// Xử lý lỗi theo ý muốn
		}
	}()

	// Các thao tác thực hiện trong chương trình

	panic("Lỗi xảy ra!") // Kích hoạt panic
}
 1. Sử dụng cơ chế phục hồi Error để xử lý lỗi:
 • Tạo một kiểu dữ liệu custom để đại diện cho lỗi trong Go.
 • Xác định các hàm trả về lỗi (thông qua kiểu dữ liệu custom hoặc dùng kiểu error mặc định).
 • Kiểm tra lỗi trả về từ các hàm và xử lý chúng một cách phù hợp.

Ví dụ:

type CustomError struct {
	message string
}

func (e *CustomError) Error() string {
	return e.message
}

func customFunction() error {
	// Xử lý các tình huống xảy ra và trả về lỗi tương ứng
	return &CustomError{message: "Lỗi xảy ra!"}
}

func main() {
	err := customFunction()
	if err != nil {
		fmt.Println("Xảy ra lỗi:", err)
		// Xử lý lỗi theo ý muốn
	}
}

Bằng cách sử dụng recover() và cơ chế phục hồi Error trong Go, chúng ta có thể xử lý và phục hồi từ các lỗi xảy ra trong quá trình thực thi chương trình, giúp chương trình hoạt động một cách ổn định và linh hoạt.

Xem thêm Mean Squared Error

Lợi ích của việc sử dụng Recover và cơ chế phục hồi Error

 1. Xử lý lỗi linh hoạt hơn: Khi một panic xảy ra, sử dụng recover() và cơ chế phục hồi Error cho phép chúng ta kiểm soát và xử lý lỗi một cách linh hoạt. Thay vì dừng hoàn toàn chương trình, chúng ta có thể xác định các hành động phù hợp để xử lý lỗi và tiếp tục thực thi chương trình.
 2. Đảm bảo tính ổn định của ứng dụng: Bằng cách sử dụng recover() và cơ chế phục hồi Error, chúng ta có thể đảm bảo rằng một lỗi không dẫn đến sự chấm dứt hoàn toàn của chương trình. Thay vào đó, chúng ta có thể xử lý lỗi và tiếp tục thực thi các phần còn lại của chương trình một cách bình thường.
 3. Ghi log và báo cáo lỗi: Khi sử dụng recover() và cơ chế phục hồi Error, chúng ta có thể ghi log thông tin về lỗi xảy ra và báo cáo lỗi cho người dùng hoặc các bộ phận quản lý. Điều này giúp chúng ta nắm bắt được thông tin về lỗi và có thể phân tích để cải thiện ứng dụng trong tương lai.
 4. Tăng tính tin cậy của ứng dụng: Việc sử dụng recover() và cơ chế phục hồi Error cho phép chúng ta xử lý các tình huống bất thường và đảm bảo rằng chương trình sẽ tiếp tục thực thi một cách kiểm soát. Điều này giúp tăng tính tin cậy của ứng dụng, tránh các trạng thái không mong muốn và đảm bảo rằng người dùng nhận được trải nghiệm tốt hơn.

Sử dụng Recover và cơ chế phục hồi Error trong Go không chỉ giúp xử lý lỗi một cách linh hoạt và ổn định mà còn tăng tính tin cậy và khả năng ghi log và báo cáo lỗi của ứng dụng. Điều này đóng góp vào việc xây dựng và duy trì các ứng dụng chất lượng trong môi trường phát triển Go.

Xem thêm Kiểm tra cơ chế khóa tài khoản yếu

Lưu ý khi sử dụng Recover và cơ chế phục hồi Error

Khi sử dụng Recover và cơ chế phục hồi Error trong Go, có một số điều cần lưu ý để đảm bảo việc xử lý lỗi hiệu quả và đảm bảo tính ổn định của ứng dụng:

 1. Chỉ sử dụng Recover trong các trường hợp cần thiết: Recover nên được sử dụng để phục hồi các panic và xử lý lỗi chỉ trong các trường hợp cần thiết. Không nên sử dụng recover() một cách rải rác và không cần thiết trong mã nguồn của bạn.
 2. Sử dụng defer để gọi recover: Việc gọi recover() nên được thực hiện trong một khối defer để đảm bảo rằng nó sẽ được gọi ngay sau khi có panic xảy ra. Điều này đảm bảo tính nhất quán trong việc xử lý lỗi.
 3. Không phục hồi từ các panic nghiêm trọng: Recover không nên được sử dụng để phục hồi từ các panic nghiêm trọng và không thể khắc phục. Thay vào đó, nên để các panic này phát hiện và dừng chương trình để xem xét và khắc phục lỗi.
 4. Xử lý lỗi một cách chính xác: Khi sử dụng recover() để phục hồi lỗi, hãy đảm bảo xử lý lỗi một cách chính xác. Điều này có thể bao gồm ghi log lỗi, báo cáo lỗi cho người dùng hoặc thực hiện các thao tác phục hồi.
 5. Tạo kiểu dữ liệu custom cho lỗi: Để có tính linh hoạt và dễ quản lý, nên tạo kiểu dữ liệu custom đại diện cho lỗi trong ứng dụng của bạn. Điều này giúp rõ ràng hơn trong việc xử lý và phân loại các loại lỗi khác nhau.
 6. Đảm bảo kiểm soát và ổn định: Khi sử dụng recover() và cơ chế phục hồi Error, hãy đảm bảo rằng việc xử lý lỗi không dẫn đến các trạng thái không mong muốn và giữ cho chương trình trong trạng thái kiểm soát và ổn định.
 7. Kiểm tra và xử lý lỗi trả về từ các hàm: Sử dụng cơ chế phục hồi Error không chỉ giới hạn trong việc xử lý panic, mà còn trong việc xử lý lỗi trả về từ các hàm. Kiểm tra và xử lý lỗi một cách chính xác để đảm bảo tính ổn định của ứng dụng.

Lưu ý các điều trên sẽ giúp bạn sử dụng Recover và cơ chế phục hồi Error một cách hiệu quả và đảm bảo tính ổn định và tin cậy của ứng dụng Go của bạn.

Xem thêm Try Except trong Python

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now