Rate this post

Trong Java, lớp java.util.Random thường được sử dụng để tạo ra các số ngẫu nhiên. Bạn có thể tạo một thể hiện của lớp và sau đó sử dụng các phương thức như nextInt(), nextDouble() và nextBoolean() để tạo ra các số ngẫu nhiên của các loại khác nhau.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về Random

Random là một lớp trong Java được sử dụng để sinh ra các giá trị ngẫu nhiên. Nó cung cấp phương thức để tạo ra các số ngẫu nhiên, giúp bạn tạo ra dữ liệu ngẫu nhiên và thực hiện các hoạt động dựa trên sự ngẫu nhiên trong ứng dụng của mình.

Lớp Random trong Java sử dụng một thuật toán để tạo ra các số ngẫu nhiên dựa trên một giá trị khởi tạo gọi là “seed”. Khi cung cấp cùng một seed, lớp Random sẽ tạo ra một chuỗi các số ngẫu nhiên nhất định. Điều này có nghĩa là bạn có thể tái tạo các chuỗi ngẫu nhiên nếu bạn cung cấp seed giống nhau.

Để sử dụng lớp Random, bạn cần tạo một đối tượng của lớp này bằng cách sử dụng từ khóa “new”. Sau đó, bạn có thể sử dụng các phương thức của đối tượng Random để sinh ra các giá trị ngẫu nhiên theo yêu cầu của mình.

Ví dụ, để sinh ra một số nguyên ngẫu nhiên trong một phạm vi cụ thể, bạn có thể sử dụng phương thức “nextInt()” của lớp Random. Nếu bạn muốn sinh ra một số thực ngẫu nhiên trong một phạm vi từ 0 đến 1, bạn có thể sử dụng phương thức “nextDouble()”.

Random trong Java cung cấp nhiều phương thức khác nhau để sinh ra các giá trị ngẫu nhiên từ các kiểu dữ liệu khác nhau như boolean, long, float, và double.

Sử dụng lớp Random, bạn có thể thực hiện các tác vụ như tạo số ngẫu nhiên, xáo trộn dữ liệu, tạo một mẫu dữ liệu ngẫu nhiên và nhiều hoạt động khác liên quan đến sự ngẫu nhiên trong ứng dụng của mình.

Cách sử dụng Random trong Java

Để sử dụng lớp Random trong Java, bạn cần làm các bước sau:

 1. Import lớp Random: Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã import lớp Random vào mã nguồn của mình bằng cách thêm dòng sau ở đầu tệp tin:
import java.util.Random;
 1. Tạo đối tượng Random: Tiếp theo, tạo một đối tượng của lớp Random bằng cách sử dụng từ khóa “new”:
Random random = new Random();
 1. Sử dụng phương thức của đối tượng Random để sinh ra các giá trị ngẫu nhiên:
 • Sinh số nguyên ngẫu nhiên: Bạn có thể sử dụng phương thức nextInt() để sinh ra một số nguyên ngẫu nhiên. Ví dụ, để sinh ra một số nguyên ngẫu nhiên từ 0 đến 9, bạn có thể sử dụng:int randomNumber = random.nextInt(10);
 • Sinh số thực ngẫu nhiên: Sử dụng phương thức nextDouble() để sinh ra một số thực ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1 (bao gồm 0, nhưng không bao gồm 1):double randomDouble = random.nextDouble();
 • Sinh số nguyên ngẫu nhiên trong một phạm vi cụ thể: Để sinh ra một số nguyên ngẫu nhiên trong một phạm vi từ min đến max, bạn có thể sử dụng công thức sau:int randomInt = random.nextInt(max - min + 1) + min; Trong đó, min là giá trị nhỏ nhất trong phạm vi và max là giá trị lớn nhất trong phạm vi.

Đó là cách sử dụng lớp Random trong Java để sinh ra các giá trị ngẫu nhiên. Bạn có thể sử dụng các phương thức khác của lớp Random để sinh ra các kiểu dữ liệu khác nhau tùy theo nhu cầu của ứng dụng của bạn.

Ví dụ:

import java.util.Random;

Random rand = new Random();
int randomInt = rand.nextInt();
double randomDouble = rand.nextDouble();
boolean randomBoolean = rand.nextBoolean();

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức nextInt(int bound) để tạo ra một số nguyên ngẫu nhiên giữa 0 (bao gồm) và giới hạn được chỉ định (loại trừ). Ví dụ:

int randomInt = rand.nextInt(100); // tạo ra một số nguyên ngẫu nhiên giữa 0 và 99

Quan trọng là lớp Random sử dụng một giá trị seed để tạo ra các số ngẫu nhiên, vì thế nếu bạn tạo nhiều thể hiện của Random với cùng một seed, nó sẽ tạo ra cùng một dãy số ngẫu nhiên.

Các ví dụ sử dụng random trong java

Ví dụ 1: Tạo ra một số nguyên ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 6 (giống như một quả xúc xắc)

Random rand = new Random();
int randomInt = rand.nextInt(6) + 1;
System.out.println("Random number: " + randomInt);

Ví dụ 2: Tạo ra một mảng số ngẫu nhiên có kích thước 10 và giá trị từ 0 đến 9

Random rand = new Random();
int[] randomArray = new int[10];
for (int i = 0; i < randomArray.length; i++) {
  randomArray[i] = rand.nextInt(10);
}
System.out.println("Random Array: " + Arrays.toString(randomArray));

Ví dụ 3: Tạo ra một chuỗi ngẫu nhiên bằng cách lấy một ký tự ngẫu nhiên từ một chuỗi cụ thể

Random rand = new Random();
String alphabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
char randomChar = alphabet.charAt(rand.nextInt(alphabet.length()));
System.out.println("Random Char: " + randomChar);

Lưu ý: Một cách tốt hơn để tạo ra số ngẫu nhiên trong một khoảng cụ thể là sử dụng các phương thức của lớp java.util.concurrent.ThreadLocalRandom. Nó cung cấp các phương thức tương tự như Random, nhưng sẽ rất nhanh hơn trong các trường hợp sử dụng trong nhiều luồng.

Xem thêm random trong c++ là gì

Lưu ý khi sử dụng Random trong Java

Khi sử dụng lớp Random trong Java để sinh ra các giá trị ngẫu nhiên, dưới đây là một số lưu ý quan trọng mà bạn nên cân nhắc:

 1. Seed: Lớp Random sử dụng một seed để khởi tạo một chuỗi số ngẫu nhiên. Nếu không cung cấp seed, mặc định seed sẽ được sử dụng, thường dựa trên thời gian hiện tại. Tuy nhiên, nếu bạn cung cấp cùng một seed, bạn sẽ nhận được cùng một chuỗi số ngẫu nhiên. Điều này hữu ích khi bạn muốn tái tạo các chuỗi ngẫu nhiên. Vì vậy, nếu bạn muốn các chuỗi ngẫu nhiên khác nhau mỗi lần chạy chương trình, hãy đảm bảo rằng bạn không cung cấp seed cố định hoặc sử dụng seed mặc định.
 2. Sử dụng một đối tượng Random duy nhất: Đảm bảo rằng bạn sử dụng một đối tượng Random duy nhất trong toàn bộ ứng dụng của mình thay vì tạo ra nhiều đối tượng Random. Việc sử dụng nhiều đối tượng Random có thể dẫn đến việc tạo ra các chuỗi số ngẫu nhiên trùng lặp hoặc không đủ ngẫu nhiên.
 3. Độ tin cậy của số ngẫu nhiên: Lớp Random trong Java sinh ra các số ngẫu nhiên dựa trên một thuật toán. Tuy nhiên, các số ngẫu nhiên này không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên và có thể dự đoán được trong một mô hình xác định. Nếu bạn cần số ngẫu nhiên với độ tin cậy cao, hãy xem xét sử dụng các thư viện hoặc phương pháp khác như SecureRandom.
 4. Vấn đề hiệu suất: Việc sử dụng các phép toán ngẫu nhiên có thể có ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng. Nếu bạn cần sinh ra các số ngẫu nhiên trong một vòng lặp lớn, hãy xem xét tối ưu hoá mã của bạn để tránh gây tốn tài nguyên và làm chậm chương trình.
 5. Không phù hợp cho mật mã học: Lớp Random không được khuyến nghị để sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến mật mã học. Đối với mục đích mật mã hóa, hãy sử dụng lớp SecureRandom hoặc thư viện mã hóa phù hợp.

Đây là một số lưu ý khi sử dụng lớp Random trong Java. Hiểu rõ những lưu ý này sẽ giúp bạn sử dụng lớp Random một cách chính xác và hiệu quả trong ứng dụng của mình.

Xem thêm Mô hình mvc trong java

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now