Rate this post

print_r là một hàm trong PHP dùng để in ra thông tin về một biến, thường sử dụng để debug hoặc in ra thông tin về một mảng. Nó sẽ in ra thông tin chi tiết về giá trị của biến, bao gồm key, giá trị và kiểu dữ liệu. Nếu biến là một đối tượng, nó sẽ in ra thông tin về các thuộc tính và phương thức của đối tượng.

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng print_r ? 

 • print_r có thể in ra nội dung của một biến, thường dùng để debug code hoặc kiểm tra giá trị của một biến.
 • print_r có thể in ra cả cấu trúc của một mảng, và giúp bạn xem các phần tử của mảng, giá trị của chúng và chỉ số của chúng.
 • print_r có thể in ra nội dung của một đối tượng, giúp bạn xem các thuộc tính và phương thức của đối tượng.

Những lợi ích trên giúp bạn tiết kiệm thời gian và cải thiện hiệu suất khi debug code và kiểm tra giá trị của các biến hoặc mảng.

Khi nào nên sử dụng print_r trong php ? 

Khi bạn cần in ra một biểu diễn dữ liệu của một biến hoặc một mảng trong PHP, bạn nên sử dụng hàm print_r. Hàm này sẽ in ra một biểu diễn dữ liệu của biến hoặc mảng được chỉ định, điều này rất hữu ích khi bạn muốn kiểm tra các giá trị của biến hoặc mảng trong quá trình phát triển.

Sử dụng print_r như thế nào ? 

Sử dụng print_r trong PHP rất đơn giản, chỉ cần gọi hàm print_r trong mã PHP và truyền biến cần in ra. Ví dụ:

$array = array('a' => 'apple', 'b' => 'banana', 'c' => 'cherry');

print_r($array);

Kết quả sẽ in ra dưới dạng chuỗi:

Array

(

    [a] => apple

    [b] => banana

    [c] => cherry

)

Những lưu ý khi sử dụng print_r 

 • Chú ý sử dụng print_r trong môi trường development, nên tắt nó trong môi trường production vì nó có thể làm tăng kích thước của trang và trả về thông tin bảo mật cho attacker.
 • Sử dụng print_r chỉ với mục đích debug, không nên sử dụng nó để hiển thị dữ liệu cho người dùng hoặc trả về dữ liệu cho client.
 • Khi in một mảng hoặc đối tượng, chỉ sử dụng print_r hoặc var_dump, tránh sử dụng cả hai cùng lúc.
 • Trước khi sử dụng print_r, nên kiểm tra xem dữ liệu cần in có hợp lệ hay không, vì nó có thể gây lỗi cho chương trình hoặc trả về thông tin bảo mật cho attacker.

Các ví dụ sử dụng print_r trong

Khi sử dụng print_r chúng ta nên chú ý đến những điều sau:

 1. Chỉ sử dụng print_r trong môi trường development hoặc debug. Nếu bạn muốn in ra dữ liệu trên trang web, hãy sử dụng các hàm khác như var_dump hoặc var_export.
 2. Chỉ sử dụng print_r để in ra dữ liệu của các biến đơn giản, như mảng, đối tượng, hoặc biến kiểu số hoặc chuỗi. Nếu muốn in ra dữ liệu của một đối tượng nâng cao, hãy sử dụng hàm var_dump.
 3. Chú ý đến các kết quả mong muốn khi in ra dữ liệu. Nếu muốn in ra dữ liệu theo một định dạng nhất định, hãy sử dụng hàm var_export.
 4. Chú ý đến việc xoá hoặc giấu dữ liệu nhạy cảm khi in ra màn hình. Chỉ in ra dữ liệu cần thiết để giải quyết vấn đề đang gặp.

Kết luận 

Print_r là một hàm trong PHP có tác dụng in ra giá trị của một biến, mảng hoặc đối tượng. Nó cho phép bạn xem chi tiết của các giá trị này và giúp cho việc debug hoặc kiểm tra giá trị của biến một cách dễ dàng hơn. Print_r cần được sử dụng cẩn thận trong một số trường hợp nhất định để tránh lỗi hoặc tình trạng hiển thị giá trị không mong muốn cho người dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now