Rate this post

Giống như PHP echo, PHP print là một lệnh trong Php, vì vậy chúng ta không cần sử dụng dấu ngoặc “()” với parameter. Câu lệnh print có thể được sử dụng có hoặc không sử dụng print và print (). Không giống như echo, nó luôn trả về 1.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp của PHP print được đưa ra dưới đây:

int print (string $ arg)

Câu lệnh print PHP có thể được sử dụng để in chuỗi, nhiều dòng, ký tự thoát, biến, mảng, v.v. Một số điểm quan trọng mà bạn phải biết về câu lệnh echo là:

 • print là một câu lệnh, được sử dụng thay thế cho echo nhiều lần để hiển thị kết quả đầu ra.
 • Print có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn.
 • print luôn trả về một giá trị nguyên, là 1.
 • Sử dụng print, chúng ta không thể chuyển nhiều đối số.
 • Print chậm hơn câu lệnh echo.

PHP print: in chuỗi

File: print1.php

<?php 
print "Hello print PHP "; 
print ("Hello print() PHP"); 
?> 

In PHP: in chuỗi nhiều dòng

File: print2.php

<?php 
print "Hello by PHP print 
line1 
line2 
line3
"; 
?> 

PHP print: in các ký tự thoát

File: print3.php

<?php 
print "Hello ky tu thoat \"ky tu\" characters"; 
?> 

PHP print: in giá trị biến

File: print4.php

<?php 
$msg="Hello print() PHP"; 
print "Message is: $msg";  
?> 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now