Rate this post

Giống như PHP echo, PHP print là một lệnh trong Php, vì vậy chúng ta không cần sử dụng dấu ngoặc “()” với parameter. Câu lệnh print có thể được sử dụng có hoặc không sử dụng print và print (). Không giống như echo, nó luôn trả về 1.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về hàm Print() trong PHP

Trình bày các thông tin cơ bản về hàm Print() trong PHP, bao gồm mục đích sử dụng, tính năng và cú pháp của hàm.

Hàm Print() là một hàm tích hợp sẵn trong ngôn ngữ lập trình PHP, được sử dụng để hiển thị dữ liệu trên trình duyệt hoặc giao diện người dùng. Nó cho phép in ra giá trị của các biến, chuỗi văn bản, số học và các loại dữ liệu khác.

Xem thêm cout trong c++

Cú pháp sử dụng hàm Print() rất đơn giản. Để sử dụng hàm này, bạn chỉ cần viết từ khóa “print” sau đó là một cặp dấu ngoặc đơn “()” và bên trong đó là giá trị hoặc biến mà bạn muốn in ra. Ví dụ:

print("Hello, world!"); // In ra chuỗi "Hello, world!"

$number = 10;
print($number); // In ra giá trị của biến $number (10)

Hàm Print() cũng có thể được sử dụng mà không cần sử dụng một cặp dấu ngoặc đơn “()” và bên trong đó là giá trị hoặc biến mà bạn muốn in ra. Ví dụ:

print("Hello, world!"); // In ra chuỗi "Hello, world!"

$number = 10;
print($number); // In ra giá trị của biến $number (10)

Hàm Print() trong PHP có một số đặc điểm quan trọng cần lưu ý. Đầu tiên, hàm Print() trả về giá trị Boolean TRUE sau khi in ra dữ liệu thành công. Điều này có nghĩa là nó cũng có thể được sử dụng trong các biểu thức điều kiện.

Một điểm khác biệt giữa hàm Print() và hàm Echo() trong PHP là hàm Print() chỉ có thể in một giá trị duy nhất mỗi lần gọi. Trong khi đó, hàm Echo() có thể in ra nhiều giá trị cùng lúc.

Hàm Print() cũng hỗ trợ in ra giá trị của biến trong chuỗi bằng cách sử dụng cú pháp kết hợp (string concatenation). Ví dụ:

$name = "John";
print("My name is " . $name); // In ra chuỗi "My name is John"

Tóm lại, hàm Print() trong PHP là một công cụ mạnh mẽ để hiển thị dữ liệu ra màn hình. Bằng cách sử dụng hàm này, bạn có thể in ra giá trị của biến, chuỗi văn bản và các loại dữ liệu khác một cách đơn giản và tiện lợi trong ứng dụng PHP của mình.

Cú pháp của PHP print được đưa ra dưới đây:

int print (string $ arg)

Câu lệnh print PHP có thể được sử dụng để in chuỗi, nhiều dòng, ký tự thoát, biến, mảng, v.v. Một số điểm quan trọng mà bạn phải biết về câu lệnh echo là:

 • print là một câu lệnh, được sử dụng thay thế cho echo nhiều lần để hiển thị kết quả đầu ra.
 • Print có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn.
 • print luôn trả về một giá trị nguyên, là 1.
 • Sử dụng print, chúng ta không thể chuyển nhiều đối số.
 • Print chậm hơn câu lệnh echo.

Xem thêm printf trong java

PHP print: in chuỗi

File: print1.php

<?php 
print "Hello print PHP "; 
print ("Hello print() PHP"); 
?> 

In PHP: in chuỗi nhiều dòng

File: print2.php

<?php 
print "Hello by PHP print 
line1 
line2 
line3
"; 
?> 

PHP print: in các ký tự thoát

File: print3.php

<?php 
print "Hello ky tu thoat \"ky tu\" characters"; 
?> 

PHP print: in giá trị biến

File: print4.php

<?php 
$msg="Hello print() PHP"; 
print "Message is: $msg";  
?> 

Xem thêm 100+ bài tập Java

Các ví dụ minh họa về hàm Print() trong PHP

Cung cấp một số ví dụ cụ thể về việc sử dụng hàm Print() để in ra dữ liệu trong PHP.

Ví dụ 1: In ra một chuỗi văn bản đơn giản

print("Hello, world!"); // In ra chuỗi "Hello, world!"

Ví dụ 2: In ra giá trị của một biến

$number = 10;
print($number); // In ra giá trị của biến $number (10)

Ví dụ 3: In ra giá trị của biến trong chuỗi kết hợp

$name = "John";
print("My name is " . $name); // In ra chuỗi "My name is John"

Ví dụ 4: In ra nhiều giá trị cùng lúc bằng hàm Print()

$number1 = 10;
$number2 = 20;
print($number1 . ", " . $number2); // In ra chuỗi "10, 20"

Ví dụ 5: In ra dữ liệu HTML bằng hàm Print()

print("<h1>Welcome to my website</h1>"); // In ra tiêu đề HTML
print("<p>This is a paragraph.</p>"); // In ra đoạn văn bản HTML

Ví dụ 6: In ra giá trị Boolean

$isTrue = true;
print($isTrue); // In ra giá trị Boolean TRUE

Ví dụ 7: Sử dụng hàm Print() trong một biểu thức điều kiện

$number = 5;
if ($number > 0) {
  print("Positive number"); // In ra chuỗi "Positive number"
}

Những ví dụ trên giúp bạn hiểu rõ cách sử dụng hàm Print() trong PHP và khả năng của nó trong việc in ra dữ liệu. Bạn có thể tùy chỉnh và áp dụng chúng vào ứng dụng PHP của mình.

Xem thêm Print và echo trong PHP so sánh

Lợi ích và ứng dụng của hàm Print() trong PHP

Đề cập đến các lợi ích và ứng dụng của hàm Print() trong PHP, bao gồm khả năng in ra dữ liệu, tính linh hoạt và ứng dụng trong xử lý và hiển thị thông tin.

Hàm Print() trong PHP cung cấp nhiều lợi ích và có nhiều ứng dụng hữu ích trong việc xử lý và hiển thị thông tin. Dưới đây là một số lợi ích và ứng dụng quan trọng của hàm Print() trong PHP:

 1. In ra dữ liệu: Hàm Print() cho phép bạn in ra giá trị của biến, chuỗi văn bản và các loại dữ liệu khác ra màn hình hoặc giao diện người dùng. Điều này rất hữu ích để kiểm tra và hiển thị thông tin trong quá trình phát triển ứng dụng.
 2. Đơn giản và dễ sử dụng: Cú pháp của hàm Print() rất đơn giản, chỉ cần viết từ khóa “print” sau đó là giá trị hoặc biến mà bạn muốn in ra. Điều này làm cho việc sử dụng hàm Print() trở nên dễ dàng và thuận tiện cho các nhà phát triển.
 3. Linh hoạt và tích hợp: Hàm Print() có thể được sử dụng trong nhiều tình huống và tích hợp với các phần khác của mã PHP. Bạn có thể kết hợp nó với các biểu thức, điều kiện và vòng lặp để hiển thị dữ liệu theo cách tùy chỉnh.
 4. Gỡ lỗi và kiểm tra dữ liệu: Sử dụng hàm Print(), bạn có thể kiểm tra và gỡ lỗi dễ dàng bằng cách in ra giá trị của biến hoặc kết quả của một phép tính. Điều này giúp bạn xác định và sửa lỗi trong mã PHP một cách hiệu quả.
 5. Ứng dụng trong giao diện người dùng: Hàm Print() có thể được sử dụng để hiển thị dữ liệu trong giao diện người dùng của ứng dụng web. Bạn có thể in ra các thông báo, kết quả tính toán, danh sách sản phẩm và nhiều thông tin khác để tương tác với người dùng.
 6. Hỗ trợ trong quá trình phát triển: Hàm Print() là một công cụ hữu ích trong quá trình phát triển ứng dụng PHP. Nó giúp bạn kiểm tra, xem trước và hiển thị dữ liệu để đảm bảo rằng ứng dụng của bạn hoạt động đúng và đáp ứng yêu cầu của người dùng.

Tóm lại, hàm Print() trong PHP mang lại nhiều lợi ích và ứng dụng trong việc in ra dữ liệu, kiểm tra, gỡ lỗi và hiển thị thông tin. Với tính linh hoạt và dễ sử dụng, nó là một công cụ quan trọng cho các nhà phát triển PHP để làm việc với dữ liệu và tương tác với người dùng.

Xem thêm Lệnh echo trong PHP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now