Rate this post

preg_match() trong PHP là một hàm được sử dụng để kiểm tra chuỗi có khớp với một biểu thức chính quy (regular expression) hay không. Nó trả về 1 nếu chuỗi khớp với biểu thức chính quy và 0 nếu không khớp.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ :

$string = "Hello World";

$pattern = '/world/i';

if (preg_match($pattern, $string)) {

    echo "String matches the pattern";

} else {

    echo "String does not match the pattern";

}

Kết quả:

String does not match the pattern

Trong ví dụ trên, hàm preg_match() được gọi để kiểm tra xem chuỗi “Hello World” có khớp với biểu thức chính quy ‘/world/i’ hay không. Biểu thức chính quy không khớp với chuỗi vì nó không phân biệt chữ hoa chữ thường.

preg_match() là một hàm rất mạnh mẽ và hữu ích trong việc kiểm tra chuỗi và lọc dữ liệu, tuy nhiên bạn cần có kiến thức về biểu thức chính quy để sử dụng nó một cách hiệu quả.

tại sao nên sử  dụng preg_match trong php ? 

Sử dụng preg_match trong PHP là một cách thông dụng và tiện lợi để kiểm tra xem một chuỗi có khớp với một biểu thức chính quy hay không. Nó cung cấp một cách mạnh mẽ và linh hoạt để xử lý và lọc dữ liệu, và có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau như:

 • Kiểm tra xem một địa chỉ email có hợp lệ hay không.
 • Kiểm tra xem một số điện thoại có hợp lệ hay không.
 • Lọc dữ liệu đầu vào từ người dùng.
 • Kiểm tra xem một chuỗi có chứa từ khóa nào đó hay không.

Nó cũng hỗ trợ các tùy chọn khác nhau cho việc kiểm tra khớp, cho phép bạn chỉ ra các tùy chọn cho việc khớp chuỗi, ví dụ như không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Vì vậy sử dụng hàm preg_match trong PHP có thể giúp bạn xử lý và lọc dữ liệu một cách hiệu quả hơn.

sử dụng preg_match trong php như thế nào ? 

Cách sử dụng preg_match trong PHP rất đơn giản, bạn chỉ cần gọi hàm preg_match với 2 tham số đầu tiên là biểu thức chính quy và chuỗi cần kiểm tra.

Ví dụ:

$string = "Hello World";

$pattern = '/world/i';

if (preg_match($pattern, $string)) {

    echo "String matches the pattern";

} else {

    echo "String does not match the pattern";

}

Trong ví dụ trên, hàm preg_match() được gọi để kiểm tra xem chuỗi “Hello World” có khớp với biểu thức chính quy ‘/world/i’ hay không. Biểu thức chính quy không khớp với chuỗi vì nó không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tham số thứ 3 để lưu kết quả khớp với biểu thức chính quy vào một mảng, ví dụ:

$string = "Hello World";

$pattern = '/world/i';

preg_match($pattern, $string, $matches);

print_r($matches);

Những lưu ý khi sử dụng preg_match trong PHP:

 • Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu cách sử dụng biểu thức chính quy trước khi sử dụng hàm preg_match.
 • Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng tùy chọn cho việc khớp chuỗi, ví dụ như chọn không phân biệt chữ hoa chữ thường hay không.
 • Hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra kết quả trả về của hàm preg_match để xác định xem có khớp hay không, đặc biệt là trong trường hợp sử dụng nhiều lần hoặc trong vòng lặp.
 • Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng preg_match với chuỗi đầu vào hợp lệ và an toàn, đặc biệt là trong trường hợp sử dụng dữ liệu đầu vào từ người dùng hoặc từ một nguồn khác.

Các ví dụ cụ thể sử dụng hàm preg_match có thể khác nhau tùy vào mục đích và dữ liệu cần xử lý, nhưng chung chung cách sử dụng của nó là gọi hàm với 2 tham số đầu tiên là biểu thức chính quy và chuỗi cần kiểm tra.

những lưu ý khi sử dụng preg_match trong php 

 • Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu cách sử dụng biểu thức chính quy trước khi sử dụng hàm preg_match.
 • Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng tùy chọn cho việc khớp chuỗi, ví dụ như chọn không phân biệt chữ hoa chữ thường hay không.
 • Hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra kết quả trả về của hàm preg_match để xác định xem có khớp hay không, đặc biệt là trong trường hợp sử dụng nhiều lần hoặc trong vòng lặp.
 • Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng preg_match với chuỗi đầu vào hợp lệ và an toàn, đặc biệt là trong trường hợp sử dụng dữ liệu đầu vào từ người dùng hoặc từ một nguồn khác.

ví dụ 

Ví dụ 1: Kiểm tra xem chuỗi có chứa 1 số hay không.

$string = "abc123";

if (preg_match("/[0-9]/", $string)) {

    echo "String has a number";

} else {

    echo "String doesn't have a number";

}

Ví dụ 2: Lấy ra tất cả các số trong chuỗi

$string = "abc123";

preg_match_all("/[0-9]/", $string, $matches);

print_r($matches);

Ví dụ 3: Kiểm tra xem chuỗi có chứa email hợp lệ hay không.

$string = "my email is example@gmail.com";

if (preg_match("/[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$/", $string)) {

    echo "Valid email address";

} else {

    echo "Invalid email address";

}

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ cơ bản về cách sử dụng hàm preg_match trong PHP, các bạn có thể tùy chỉnh và sử dụng hàm này theo nhu cầu và mục đích của mình.

kết luận 

preg_match là một hàm quan trọng trong PHP để kiểm tra và lấy thông tin từ chuỗi dữ liệu. Nó sử dụng biểu thức chính quy để khớp với các chuỗi trong dữ liệu. Hàm này có nhiều tùy chọn và có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Tuy nhiên, khi sử dụng hàm preg_match, bạn cần phải lưu ý các lưu ý về an toàn và chính xác dữ liệu để tránh tình trạng lỗi hoặc tấn công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now