Rate this post

Selenium và QTP là những công cụ kiểm tra tự động hóa được sử dụng thường xuyên nhất trên thị trường. Do đó, chúng tôi đã so sánh một số tính năng của Selenium so với QTP.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về Selenium và QTP

Selenium và QTP (QuickTest Professional) là hai công cụ kiểm thử phần mềm phổ biến được sử dụng trong lĩnh vực kiểm thử và tự động hóa thử nghiệm. Dưới đây là một giới thiệu về Selenium và QTP:

Selenium:

 • Selenium là một công cụ kiểm thử phần mềm mã nguồn mở và miễn phí, được phát triển bởi Selenium WebDriver Team.
 • Nó hỗ trợ việc tự động hóa thử nghiệm trên các trình duyệt web, cho phép kiểm thử chức năng và giao diện người dùng trên nhiều nền tảng như Windows, macOS và Linux.
 • Selenium cung cấp các API và thư viện phong phú để viết mã kiểm thử bằng các ngôn ngữ lập trình như Java, C#, Python, Ruby và JavaScript.
 • Selenium cũng hỗ trợ kiểm thử song song trên nhiều trình duyệt và có khả năng tương tác với các thành phần trang web như các phần tử HTML, biểu mẫu, đối tượng AJAX, v.v.
 • Điểm mạnh của Selenium bao gồm tính linh hoạt, khả năng mở rộng và sự ổn định, cùng với một cộng đồng đông đảo và hỗ trợ tốt.

Xem thêm Môi trường phát triển tích hợp Selenium (IDE)

QTP (QuickTest Professional):

 • QTP là một công cụ kiểm thử phần mềm của hãng Micro Focus (trước đây là Mercury Interactive).
 • Nó cung cấp một môi trường tích hợp để thực hiện kiểm thử tự động trên ứng dụng desktop, web và di động.
 • QTP hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như VBScript và JavaScript, cho phép người dùng viết mã kiểm thử linh hoạt.
 • Công cụ này tương tác với các thành phần ứng dụng bằng cách sử dụng đối tượng và hỗ trợ kiểm tra các chức năng, giao diện người dùng và hiệu suất.
 • QTP cũng cung cấp một giao diện dễ sử dụng và có khả năng ghi và chạy các bước kiểm thử tự động dựa trên hành vi người dùng.
 • Một điểm mạnh của QTP là khả năng tương tác mạnh mẽ với các thành phần ứng dụng, đặc biệt là các ứng dụng desktop.

Tổng quan, Selenium và QTP đều là các công cụ kiểm thử phần mềm mạnh mẽ, nhưng có điểm khác nhau về giấy phép, sự hỗ trợ, tính linh hoạt và khả năng tương tác với các thành phần ứng dụng. Sự lựa chọn giữa hai công cụ này phụ thuộc vào yêu cầu và môi trường kiểm thử cụ thể của dự án.

Xem thêm So sánh Selenium WebDriver và Selenium RC

Khác nhau giữa Selenium và QTP

Selenium và QTP (QuickTest Professional) là hai công cụ kiểm thử phần mềm phổ biến được sử dụng trong lĩnh vực kiểm thử và tự động hóa thử nghiệm. Dưới đây là một số khác nhau quan trọng giữa Selenium và QTP:

 1. Giấy phép:
  • Selenium: Selenium là một công cụ mã nguồn mở và miễn phí, cho phép người dùng sử dụng, tùy chỉnh và phân phối nó mà không cần mua bản quyền.
  • QTP: QTP là một công cụ thương mại và yêu cầu người dùng mua bản quyền để sử dụng.
 2. Ngôn ngữ lập trình:
  • Selenium: Selenium hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, C#, Python, Ruby, JavaScript, và nhiều ngôn ngữ khác.
  • QTP: QTP sử dụng ngôn ngữ VBScript làm ngôn ngữ chính cho việc viết mã kiểm thử.
 3. Hỗ trợ nền tảng và trình duyệt:
  • Selenium: Selenium hỗ trợ kiểm thử trên nhiều nền tảng như Windows, macOS và Linux. Nó cũng hỗ trợ tương tác với các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Safari, Edge, và Opera.
  • QTP: QTP chủ yếu hỗ trợ kiểm thử trên hệ điều hành Windows và tương tác với các ứng dụng desktop trên nền tảng này.
 4. Kiến trúc và phạm vi ứng dụng:
  • Selenium: Selenium là một công cụ tập trung vào kiểm thử ứng dụng web và có thể tương tác với các phần tử HTML, biểu mẫu, đối tượng AJAX, v.v.
  • QTP: QTP được thiết kế để kiểm thử các ứng dụng desktop, web và di động. Nó hỗ trợ tương tác với các thành phần ứng dụng như các cửa sổ, nút, trình đơn, v.v.
 5. Mức độ linh hoạt:
  • Selenium: Selenium cung cấp một cộng đồng đông đảo và nhiều thư viện mở rộng, cho phép người dùng linh hoạt tùy chỉnh và mở rộng khả năng của công cụ.
  • QTP: QTP có một giao diện dễ sử dụng và cung cấp các tính năng dựa trên ghi và chạy, nhưng ít linh hoạt hơn Selenium trong việc tùy chỉnh và mở rộng.
 6. Hỗ trợ và tài liệu:
  • Selenium: Selenium có một cộng đồng lớn và nhiều tài liệu, diễn đàn và tài liệu học trực tuyến khác nhau. Nó được cập nhật thường xuyên và có sự hỗ trợ đáng kể từ cộng đồng người dùng.
  • QTP: QTP cũng có một cộng đồng người dùng và tài liệu hướng dẫn, nhưng không đồng bộ và phong phú như Selenium. Hỗ trợ chính từ QTP được cung cấp bởi nhà phát triển và nhà cung cấp.

Tùy thuộc vào yêu cầu và môi trường kiểm thử cụ thể của dự án, lựa chọn giữa Selenium và QTP có thể thay đổi. Selenium thích hợp cho việc kiểm thử ứng dụng web, trong khi QTP tập trung vào kiểm thử các ứng dụng desktop và web trên nền tảng Windows.

Xem thêm Selenium WebDriver sử lý Drag và Drop

Ưu điểm của Selenium

Selenium là một công cụ kiểm thử phần mềm mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghệ thông tin. Dưới đây là một số ưu điểm quan trọng của Selenium:

 1. Mã nguồn mở và miễn phí: Selenium là một công cụ mã nguồn mở và miễn phí, cho phép người dùng sử dụng, tùy chỉnh và phân phối nó mà không cần mua bản quyền. Điều này giúp giảm chi phí cho dự án kiểm thử.
 2. Đa nền tảng và đa trình duyệt: Selenium hỗ trợ kiểm thử trên nhiều nền tảng như Windows, macOS và Linux. Nó cũng hỗ trợ tương tác với các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Safari, Edge và Opera. Điều này cho phép thực hiện kiểm thử trên nhiều môi trường và đảm bảo tính tương thích.
 3. Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình đa dạng: Selenium hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, C#, Python, Ruby và JavaScript. Điều này cho phép người dùng viết mã kiểm thử bằng ngôn ngữ mà họ đã quen thuộc hoặc phù hợp với dự án cụ thể.
 4. Tương tác mạnh mẽ với các thành phần web: Selenium cho phép tương tác mạnh mẽ với các thành phần trang web như các phần tử HTML, biểu mẫu, đối tượng AJAX, v.v. Điều này giúp kiểm thử chức năng và giao diện người dùng của ứng dụng web một cách chi tiết và chính xác.
 5. Linh hoạt và mở rộng: Selenium cung cấp một cộng đồng đông đảo và nhiều thư viện mở rộng, cho phép người dùng linh hoạt tùy chỉnh và mở rộng khả năng của công cụ. Nó cũng tích hợp tốt với các công cụ và framework kiểm thử khác như TestNG, JUnit và Cucumber.
 6. Hỗ trợ kiểm thử song song: Selenium cho phép thực hiện kiểm thử song song trên nhiều trình duyệt cùng một lúc, giúp tăng hiệu suất và tiết kiệm thời gian trong quá trình kiểm thử.
 7. Cộng đồng và tài liệu phong phú: Selenium có một cộng đồng lớn và nhiều tài liệu, diễn đàn và tài liệu học trực tuyến khác nhau. Nó được cập nhật thường xuyên và có sự hỗ trợ đáng kể từ cộng đồng người dùng.

Những ưu điểm trên làm cho Selenium trở thành một công cụ mạnh mẽ và phổ biến trong việc kiểm thử phần mềm và tự động hóa thử nghiệm.

Xem thêm Xử lý checkbox trong selenium webdriver

Ưu điểm của QTP

QTP (QuickTest Professional) là một công cụ kiểm thử phần mềm có nhiều ưu điểm quan trọng. Dưới đây là một số ưu điểm của QTP:

 1. Tích hợp và dễ sử dụng: QTP cung cấp một giao diện dễ sử dụng và tích hợp môi trường để thực hiện kiểm thử tự động. Người dùng có thể dễ dàng tạo và chỉnh sửa các kịch bản kiểm thử mà không cần phải viết mã từ đầu.
 2. Hỗ trợ nhiều nền tảng: QTP hỗ trợ kiểm thử trên các ứng dụng desktop, web và di động. Điều này cho phép người dùng kiểm thử ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau bằng cách sử dụng một công cụ duy nhất.
 3. Hỗ trợ tương tác với các thành phần ứng dụng: QTP cho phép tương tác với các thành phần ứng dụng như các cửa sổ, nút, trình đơn, bảng, v.v. Điều này cho phép người dùng kiểm tra các chức năng và giao diện người dùng của ứng dụng một cách chi tiết và chính xác.
 4. Hỗ trợ ngôn ngữ VBScript: QTP sử dụng ngôn ngữ VBScript làm ngôn ngữ chính cho việc viết mã kiểm thử. VBScript là một ngôn ngữ lập trình dễ học và có cú pháp đơn giản, giúp người dùng nhanh chóng tạo và quản lý các kịch bản kiểm thử.
 5. Hỗ trợ ghi và chạy: QTP cho phép người dùng ghi lại các bước kiểm thử tự động dựa trên hành vi người dùng thực tế trên ứng dụng. Sau đó, người dùng có thể chạy lại các bước đã ghi để kiểm tra tính đúng đắn và chính xác của ứng dụng.
 6. Tích hợp với các công cụ kiểm thử và quản lý khác: QTP có khả năng tích hợp với các công cụ và framework kiểm thử khác như ALM (Application Lifecycle Management), JIRA, Jenkins, v.v. Điều này giúp tạo ra một quy trình kiểm thử liên tục và tự động hoá trong dự án.
 7. Hỗ trợ và tài liệu: QTP cung cấp sự hỗ trợ từ nhà phát triển và nhà cung cấp. Ngoài ra, có nhiều tài liệu hướng dẫn và nguồn thông tin khác để hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng QTP.

Những ưu điểm trên làm cho QTP trở thành một công cụ phổ biến và mạnh mẽ trong việc kiểm thử phần mềm và tự động hóa thử nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now