Rate this post

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh pass trong lập trình Python với sự trợ giúp của các ví dụ.

Trong lập trình Python, câu lệnh pass là một câu lệnh null có thể được sử dụng làm trình giữ chỗ cho code trong tương lai.

Các bài viết liên quan:

Giả sử chúng ta có một vòng lặp hoặc một chức năng chưa được triển khai, nhưng chúng ta muốn triển khai nó trong tương lai. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh pass.

Cú pháp của câu lệnh pass là:

pass

Sử dụng pass với câu điều kiện

n = 10

# sử dụng pass bên trong if statement
if n > 10:
    pass

print('Hello')

Ở đây, lưu ý rằng chúng ta đã sử dụng câu lệnh pass bên trong câu lệnh if.

Tuy nhiên, không có gì xảy ra khi pass được thực hiện. Nó dẫn đến không hoạt động (NOP).

Giả sử chúng tôi không sử dụng pass hoặc chỉ đưa ra comment là:

n = 10

if n > 10:
    # viết code sau

print('Hello')

Tại đây, chúng ta sẽ nhận được thông báo lỗi: IndentationError:expected an indented block

Lưu ý: Sự khác biệt giữa một comment và một câu lệnh pass trong Python là trong khi trình thông dịch bỏ qua hoàn toàn một nhận xét, thì pass không bị bỏ qua.

Sử dụng câu lệnh pass bên trong Hàm hoặc Lớp

Chúng ta cũng có thể làm điều tương tự trong một function hoặc class trống. Ví dụ,

def function(args):
    pass
 
class Example:
    pass

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now