Rate this post

Trong lập trình hướng đối tượng, “override” là một tính năng của Java cho phép một lớp con ghi đè (override) một phương thức được kế thừa từ lớp cha.

Khi một phương thức được ghi đè, nó sẽ thay thế phương thức được kế thừa trong lớp cha và sẽ được gọi thay vì phương thức trong lớp cha khi chương trình gọi đến nó.

Các bài viết liên quan:

Để ghi đè một phương thức, bạn sẽ sử dụng từ khóa @Override trước khai báo của phương thức. Và phương thức mà ta override phải có giống như phương thức trong lớp cha có cùng tên và kiểu trả về , cùng số và kiểu của tham số.

Ví dụ :

class Animal {
  public void move() {
    System.out.println("Animals can move");
  }
}

class Dog extends Animal {
  @Override
  public void move() {
    System.out.println("Dogs can walk and run");
  }
}

Trong ví dụ trên, lớp Dog kế thừa từ lớp Animal và ghi đè (override) phương thức move. Khi chương trình gọi phương thức move trên đối tượng Dog, phương thức được ghi đè sẽ được gọi thay vì phương thức trong lớp cha.

Sử dụng tính năng override là một phần quan trọng trong lập trình hướng đối tượng và giúp cho việc thiết kế lớp và giải quyết tương đối hóa rất tiện lợi.

Ví dụ, nếu bạn muốn tạo ra một lớp Animal mà có nhiều loài khác nhau với các hành vi di chuyển khác nhau (ví dụ như chạy, bơi, bay, …), bạn có thể sử dụng lớp cha Animal để quản lý các thuộc tính chung và ghi đè (override) phương thức move trong các lớp con để thực hiện các hành vi di chuyển khác nhau.

Ngoài ra, override phương thức còn giúp tạo ra các lớp con có chức năng tương tự nhưng với cách thực thi khác nhau, tăng sự linh hoạt trong việc thiết kế và phát triển ứng dụng.

Tại sao sử dụng override trong java

Có nhiều lý do tại sao sử dụng override là một tính năng quan trọng trong lập trình hướng đối tượng, bao gồm:

 • Tái sử dụng mã: Khi sử dụng kế thừa, bạn có thể tái sử dụng các thuộc tính và phương thức của lớp cha, từ đó tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc thiết kế và phát triển.
 • Gọi các phương thức mới: Khi override một phương thức, bạn có thể thay đổi hoặc bổ sung thêm các chức năng mới cho phương thức đó, tăng tính năng và linh hoạt cho lớp con.
 • Gọi các phương thức khác nhau: Override giúp cho việc gọi các phương thức khác nhau từ các lớp con khi truyền vào các đối tượng khác nhau, tăng tính chặt chẽ và linh hoạt trong việc xử lý dữ liệu.
 • Tái sử dụng các lớp cha: Khi override, bạn có thể sử dụng lại các lớp cha trong các lớp con, từ đó tăng sự chặt chẽ và linh hoạt trong việc thiết kế và phát triển.
 • Tái sử dụng các đối tượng: Override giúp cho việc sử dụng lại các đối tượng

Khi nào nên sử dụng  override

Sử dụng tính năng override là một phần quan trọng trong lập trình hướng đối tượng, nên sử dụng khi:

 • Bạn muốn tái sử dụng mã và tiết kiệm thời gian trong việc thiết kế và phát triển.
 • Bạn muốn thêm các chức năng mới cho một phương thức đã có sẵn trong lớp cha.
 • Bạn muốn thay đổi hoặc bổ sung các chức năng cho một phương thức đã có sẵn trong lớp cha.
 • Bạn muốn gọi các phương thức khác nhau từ các lớp con khi truyền vào các đối tượng khác nhau.
 • Bạn muốn tái sử dụng các lớp cha trong các lớp con.
 • Bạn muốn sử dụng lại các đối tượng đã có sẵn trong các lớp con.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải lưu ý rằng sử dụng override phải chỉ sử dụng khi cần thiết và thậm chí khi sử dụng nếu không đúng cách sẽ gây ra các vấn đề khi chạy chương trình.

Cách sử dụng override trong Java

Sử dụng tính năng override trong Java rất đơn giản, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

 1. Tạo một lớp cha có một phương thức cần ghi đè.
 2. Tạo một lớp con kế thừa từ lớp cha.
 3. Sử dụng từ khóa @Override trước khai báo của phương thức trong lớp con.
 4. Viết mã để ghi đè (override) phương thức trong lớp con.
class Animal {
  public void move() {
    System.out.println("Animals can move");
  }
}

class Dog extends Animal {
  @Override
  public void move() {
    System.out.println("Dogs can walk and run");
  }
}

Trong ví dụ trên, lớp Dog kế thừa từ lớp Animal và ghi đè (override) phương thức move. Từ khóa @Override được sử dụng để chú thích rằng phương thức trong lớp con đang ghi đè phương thức trong lớp cha. Khi chương trình gọi phương thức move trên đối tượng Dog, phương thức được ghi đè sẽ được gọi thay vì phương thức trong lớp cha.

Lưu ý: Bạn nên sử dụng @Override vì nó sẽ giúp cho bạn nhận diện nhanh hơn nếu có lỗi trong quá trình override

Đó là cách sử dụng override trong java, nó giúp cho việc thiết kế lớp và giải quyết tương đối hóa rất tiện lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now