Rate this post

Các bài viết liên quan:

overflow trong CSS là thuộc tính dùng để xác định cách thức mà một thành phần sẽ xử lý nội dung bị tràn ra khỏi khu vực của nó. Giá trị của thuộc tính overflow có thể là:

 • visible: Nội dung sẽ được hiển thị ra ngoài khu vực của thành phần.
 • hidden: Nội dung sẽ bị che đi nếu tràn ra khỏi khu vực của thành phần.
 • scroll: Sẽ hiển thị một thanh cuộn để người dùng có thể cuộn xem nội dung bị tràn ra.
 • auto: Thanh cuộn sẽ chỉ hiển thị khi cần thiết.

Ví dụ:

/* Nội dung tràn ra sẽ bị che đi */
div {
 overflow: hidden;
}

/* Hiển thị thanh cuộn khi cần thiết */
p {
 overflow: auto;
}

/* Hiển thị thanh cuộn mặc dù không cần thiết */
section {
 overflow: scroll;
}

Lưu ý: thuộc tính overflow chỉ áp dụng cho các thành phần có chiều rộng và chiều cao cụ thể và chỉ áp dụng cho nội dung trong thành phần, không áp dụng cho padding và border.

một số ví dụ overflow trong css

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng thuộc tính overflow trong CSS:

 1. Che đi nội dung bị tràn ra khỏi khu vực của thành phần:
div {
 overflow: hidden;
}
 1. Hiển thị thanh cuộn khi cần thiết:
p {
 overflow: auto;
}
 1. Hiển thị thanh cuộn mặc dù không cần thiết:
section {
 overflow: scroll;
}
 1. Thiết lập overflow cho chiều ngang và chiều dọc riêng biệt:
div {
 overflow-x: hidden; /* Che đi nội dung bị tràn ra theo chiều ngang */
 overflow-y: hidden;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now