Rate this post

ODS đã được Inmon và Imhoff (1996) mô tả là một kho dữ liệu định hướng chủ đề, tích hợp, dễ bay hơi, có giá trị hiện tại, chỉ chứa dữ liệu chi tiết của công ty. Kho dữ liệu là một cơ sở dữ liệu tài liệu bao gồm thông tin lịch sử cũng như gần đây được kết hợp và cũng có thể bao gồm dữ liệu tổng hợp.

ODS là một hướng chủ đề. Nó được tổ chức xung quanh chủ thể thông tin quan trọng của một doanh nghiệp. Trong trường đại học, đối tượng có thể là sinh viên, giảng viên và các khóa học trong khi ở công ty, đối tượng có thể là người dùng, nhân viên bán hàng và sản phẩm.

Các bài viết liên quan:

ODS là một tích hợp. Đó là, nó là một nhóm bản ghi hướng chủ đề từ nhiều hệ thống khác nhau để cung cấp một cái nhìn toàn doanh nghiệp về thông tin.

ODS là giá trị hiện tại. Tức là, ODS được cập nhật và tuân theo trạng thái hiện tại của dữ liệu. Một ODS không chứa thông tin lịch sử. Vì dữ liệu hệ thống OLTP luôn thay đổi nên dữ liệu từ các nguồn bên dưới sẽ làm mới ODS một cách tổng quát và thường xuyên nhất có thể.

ODS rất dễ bay hơi. Tức là, dữ liệu trong ODS thường xuyên thay đổi khi dữ liệu mới làm mới ODS.

ODS là một chi tiết. Tức là ODS đủ chi tiết để phục vụ nhu cầu của đội ngũ quản lý vận hành trong doanh nghiệp. Mức độ chi tiết của thông tin trong ODS không nhất thiết phải giống như trong hệ thống OLTP nguồn.

Thiết kế và triển khai ODS

Việc trích xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nguồn cần phải hiệu quả và chất lượng của hồ sơ cần được duy trì. Vì dữ liệu được làm mới thường xuyên và thường xuyên nên cần phải có các bước kiểm tra phù hợp để đảm bảo chất lượng của dữ liệu sau mỗi lần làm mới. ODS là một cơ sở dữ liệu chỉ đọc chứ không phải làm mới thông thường bởi hệ thống OLTP. Khách hàng không được phép cập nhật thông tin ODS.

Việc điền một ODS chứa một giai đoạn thu thập là trích xuất, chuyển đổi và tải thông tin từ hệ thống nguồn OLTP. Thủ tục này là ETL. Hoàn thành việc điền cơ sở dữ liệu, phân tích các điểm bất thường và kiểm tra hiệu suất là điều cần thiết trước khi hệ thống ODS có thể trực tuyến.

Flash Monitoring and Reporting Tools

Giám sát Flash và các công cụ báo cáo giống như một bảng điều khiển hỗ trợ dữ liệu trực tuyến có ý nghĩa về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp. Phương pháp này đạt được bằng cách sử dụng dữ liệu ODS làm đầu vào cho các công cụ báo cáo và giám sát flash, để cung cấp cho người dùng doanh nghiệp một cái nhìn liên tục, liên tục trong toàn doanh nghiệp về các hoạt động mà không tạo ra sự gián đoạn không mong muốn hoặc tải thêm trên các hệ thống xử lý giao dịch.

Zero Latency Enterprise (ZLE)

Tập đoàn Gantner đã sử dụng phương pháp Zero Latency Enterprise (ZLE) để tích hợp thông tin hoạt động gần theo thời gian thực để không có sự chậm trễ cần thiết trong việc nhận dữ liệu từ một bộ phận hoặc một hệ thống của doanh nghiệp sang một hệ thống khác cần dữ liệu.

Kho dữ liệu ZLE giống như một ODS được tích hợp và cập nhật. Mục tiêu của kho dữ liệu ZLE là cho phép ban quản lý xem thông tin doanh nghiệp bằng cách tập hợp thông tin có liên quan theo thời gian thực và cung cấp khả năng quản lý theo khía cạnh “360 độ” của người dùng.

Một ZLE thường có các tính năng sau. Nó có một cái nhìn tổng hợp về thông tin hoạt động của doanh nghiệp. Nó có mức độ khả dụng lớn và chứa dữ liệu làm mới trực tuyến. ZLE yêu cầu dữ liệu hiện tại nhất có thể. Vì ZLE cần cung cấp một số lượng lớn người dùng đồng thời, chẳng hạn như người dùng trung tâm cuộc gọi, nên yêu cầu thời gian quay vòng nhanh cho các giao dịch và khả năng sẵn sàng 24/7.

Xem thêm Các bước tiến hành Data Mining( khai phá dữ liệu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now