Rate this post

OpenCV cung cấp hàm VideoCature () được sử dụng để làm việc với Máy ảnh. Chúng ta có thể thực hiện nhiệm vụ sau:

  • Đọc video, hiển thị video và lưu video.
  • Chụp từ máy ảnh và hiển thị nó.

Các bài viết liên quan:

Quay video từ máy ảnh

OpenCV cho phép một giao diện đơn giản để ghi lại luồng trực tiếp bằng camera (webcam). Nó chuyển đổi video thành thang độ xám và hiển thị nó.

Chúng ta cần tạo một đối tượng VideoCapture để quay video. Nó chấp nhận chỉ mục thiết bị hoặc tên của tệp video. Một số chỉ định cho máy ảnh được gọi là chỉ mục thiết bị. Chúng ta có thể chọn camera bằng cách chuyển O hoặc 1 làm đối số. Sau đó, chúng ta có thể quay video từng khung hình.

Cap.read () trả về một giá trị boolean (True / False). Nó sẽ trả về True, nếu khung được đọc chính xác.

Phát video từ tệp

Chúng tôi có thể phát video từ tệp. Nó tương tự như chụp từ máy ảnh bằng cách thay đổi chỉ mục máy ảnh bằng tên tệp. Thời gian phải phù hợp với hàm cv2.waitKey (), nếu thời gian nhiều, video sẽ chậm. Nếu thời gian quá ít, thì video sẽ rất nhanh.

Lưu video

Hàm cv2.imwrite () được sử dụng để lưu video vào tệp. Đầu tiên, chúng ta cần tạo một đối tượng VideoWriter. Sau đó, chúng ta nên chỉ định mã FourCC và số khung hình trên giây (fps). Kích thước khung phải được chuyển trong hàm.

FourCC là một mã 4 byte được sử dụng để xác định codec video. Ví dụ dưới đây để lưu video.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now