Rate this post

Làm mờ là kỹ thuật thường được sử dụng để xử lý hình ảnh nhằm loại bỏ nhiễu. Nó thường được sử dụng để loại bỏ nội dung tần số cao như nhiễu, các cạnh trong hình ảnh. Các cạnh đang bị mờ khi chúng tôi áp dụng hiệu ứng làm mờ cho hình ảnh.

Giới thiệu về Gaussian Blur

Gaussian Blur là một kỹ thuật xử lý ảnh phổ biến trong lĩnh vực thị giác máy tính và xử lý ảnh số. Nó được sử dụng để làm mờ hoặc làm trơn ảnh bằng cách áp dụng một bộ lọc Gaussian lên mỗi điểm ảnh trong ảnh đầu vào.

Bộ lọc Gaussian là một bộ lọc phi tuyến tính có tính chất làm mờ ảnh dựa trên hàm Gaussian. Hàm Gaussian là một hàm có đặc trưng hình dạng hình chuông và phân phối xác suất Gauss. Bằng cách áp dụng bộ lọc Gaussian, các điểm ảnh gần nhau sẽ có tác động lên nhau và tạo ra hiệu ứng làm mờ ảnh.

Gaussian Blur được sử dụng trong nhiều ứng dụng xử lý ảnh như giảm nhiễu, làm trơn, tạo hiệu ứng mờ, tạo ảnh nền, trích xuất đặc trưng và nhiều ứng dụng khác. Nó giúp làm giảm nhiễu và loại bỏ các chi tiết không mong muốn trong ảnh, tạo ra hiệu ứng mờ mịn và tạo cảm giác mềm mại, tăng khả năng trích xuất các đặc trưng quan trọng trong ảnh.

Để thực hiện Gaussian Blur trong OpenCV, bạn có thể sử dụng hàm GaussianBlur của thư viện OpenCV. Hàm này nhận vào ảnh đầu vào và các tham số như kích thước của bộ lọc và độ đơn điệu của Gaussian. Kết quả là ảnh đã được làm mờ bằng cách áp dụng bộ lọc Gaussian.

Tuy nhiên, khi sử dụng Gaussian Blur, cần lưu ý rằng việc tăng kích thước bộ lọc sẽ làm tăng độ mờ của ảnh, nhưng cũng làm mất đi các chi tiết cạnh và đặc trưng của ảnh gốc. Do đó, cần cân nhắc lựa chọn kích thước và độ đơn điệu của bộ lọc để đạt được hiệu quả mong muốn.

Gaussian Blur là một công cụ hữu ích trong xử lý ảnh và có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như xử lý ảnh y tế, nhận dạng khuôn mặt, xử lý ảnh nghệ thuật, phân tích ảnh và nhiều ứng dụng khác.

Blur Trung bình

Trong kỹ thuật này, hình ảnh được đối chiếu với một bộ lọc hộp (chuẩn hóa). Nó tính toán giá trị trung bình của tất cả các pixel nằm dưới vùng nhân và thay thế phần tử trung tâm bằng giá trị trung bình được tính toán. OpenCV cung cấp cv2.blur () hoặc cv2.boxFilter () để thực hiện thao tác này. Chúng ta nên xác định chiều rộng và chiều cao của hạt nhân. Cú pháp của hàm cv2.blur () như sau.

Thông số:

 • src – Nó đại diện cho hình ảnh nguồn (đầu vào).
 • dst – Nó đại diện cho hình ảnh đích (đầu ra).
 • ksize – Nó đại diện cho kích thước của hạt nhân.
 • anchor – Nó biểu thị các điểm neo.
 • borderType – Nó đại diện cho kiểu đường viền được sử dụng cho đầu ra.

Hãy xem xét ví dụ sau:

Đầu ra

Median Blur

Hoạt động làm mờ trung vị khá giống với làm mờ Gaussian. OpenCV cung cấp hàm medianblur () để thực hiện thao tác làm mờ. Nó lấy giá trị trung bình của tất cả các pixel trong vùng nhân và phần tử trung tâm được thay thế bằng giá trị trung bình này. Nó cực kỳ hiệu quả đối với nhiễu muối và giấy trong hình ảnh. Kích thước hạt nhân phải là một số nguyên dương lẻ. Sau đây là cú pháp của phương thức này.

Thông số:

 • src- Nó đại diện cho nguồn (hình ảnh đầu vào).
 • dst – Nó đại diện cho điểm đến (hình ảnh đầu ra).
 • ksize – Nó đại diện cho kích thước của hạt nhân.

Hãy xem xét ví dụ sau:

Đầu ra:

OpenCV Gaussian Blur

Làm mịn hình ảnh là một kỹ thuật giúp giảm nhiễu trong hình ảnh. Hình ảnh có thể có nhiều loại nhiễu khác nhau do cảm biến máy ảnh. Về cơ bản, nó loại bỏ nội dung tần số cao (nhiễu, cạnh) khỏi hình ảnh nên các cạnh hơi bị mờ trong thao tác này. OpenCV cung cấp hàm gaussianblur () để áp dụng làm mịn hình ảnh. Cú pháp như sau:

Thông số:

 • src -Nó được sử dụng để nhập một Hình ảnh.
 • dst -Nó là một biến lưu trữ Hình ảnh đầu ra.
 • ksize -Nó định nghĩa Kích thước Kernel Gaussian [chiều rộng chiều cao]. Chiều cao và chiều rộng phải là số lẻ (1,3,5,…) và có thể có các giá trị khác nhau. Nếu ksize được đặt thành [0,0], thì ksize được tính từ giá trị sigma.
 • sigmaX – Dẫn xuất tiêu chuẩn hạt nhân dọc theo trục X. (hướng nằm ngang).
 • sigmaY – Dẫn xuất tiêu chuẩn hạt nhân dọc theo trục Y (hướng dọc). Nếu sigmaY = 0 thì giá trị sigmaX được lấy cho sigmaY.

borderType – Đây là các ranh giới hình ảnh được chỉ định trong khi hạt nhân được áp dụng trên các đường viền hình ảnh. Loại đường viền có thể có là:

 • cv.BORDER_CONSTANT
 • cv.BORDER_REPLICATE
 • cv.BORDER_REFLECT
 • cv.BORDER_WRAP
 • cv.BORDER_REFLECT_101
 • cv.BORDER_TRANSPARENT
 • cv.BORDER_REFLECT101
 • cv.BORDER_DEFAULT
 • cv.BORDER_ISOLATED

Hãy xem xét ví dụ sau:

Đầu ra

Cách thực hiện Gaussian Blur trong OpenCV

Để thực hiện Gaussian Blur trong OpenCV, bạn có thể sử dụng hàm GaussianBlur() của thư viện OpenCV. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đầu tiên, import thư viện OpenCV vào mã của bạn:
import org.opencv.core.Core;
import org.opencv.core.Mat;
import org.opencv.core.Size;
import org.opencv.imgcodecs.Imgcodecs;
import org.opencv.imgproc.Imgproc;
 1. Tiếp theo, đọc ảnh đầu vào vào một đối tượng Mat:
Mat srcImage = Imgcodecs.imread("path/to/your/image.jpg");
 1. Khởi tạo một đối tượng Mat để lưu trữ ảnh kết quả sau khi áp dụng Gaussian Blur:
Mat blurredImage = new Mat();
 1. Sử dụng hàm GaussianBlur() để áp dụng Gaussian Blur lên ảnh đầu vào:
Size kernelSize = new Size(5, 5); // Kích thước bộ lọc Gaussian
double sigmaX = 0; // Độ đơn điệu của Gaussian
Imgproc.GaussianBlur(srcImage, blurredImage, kernelSize, sigmaX);
 1. Cuối cùng, bạn có thể hiển thị ảnh kết quả hoặc lưu nó thành tệp mới:
Imgcodecs.imwrite("path/to/save/blurred_image.jpg", blurredImage);

Lưu ý rằng bạn cần cài đặt và cấu hình OpenCV trước khi sử dụng nó trong dự án của mình. Đảm bảo rằng thư viện OpenCV đã được liên kết và sử dụng trong mã của bạn.

Trên đây là cách thực hiện Gaussian Blur trong OpenCV bằng Java. Bạn có thể điều chỉnh kích thước bộ lọc Gaussian (kernelSize) và độ đơn điệu của Gaussian (sigmaX) để đạt được hiệu quả mong muốn.

Xem thêm Cài đặt OpenCV: Hướng dẫn chi tiết

Ứng dụng của Gaussian Blur trong xử lý ảnh

Gaussian Blur có nhiều ứng dụng trong xử lý ảnh. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của Gaussian Blur:

 1. Giảm nhiễu: Gaussian Blur được sử dụng để giảm nhiễu trong ảnh. Bằng cách áp dụng bộ lọc Gaussian lên ảnh, các điểm ảnh bị nhiễu sẽ được làm mờ và các chi tiết không mong muốn sẽ được loại bỏ, giúp cải thiện chất lượng ảnh.
 2. Làm trơn ảnh: Gaussian Blur là một công cụ hiệu quả để làm trơn ảnh. Bằng cách áp dụng bộ lọc Gaussian, các đường viền và các chi tiết nhỏ trong ảnh sẽ được làm mờ, tạo ra một hiệu ứng mềm mại và mịn màng.
 3. Tạo hiệu ứng mờ: Gaussian Blur có thể được sử dụng để tạo hiệu ứng mờ trong ảnh. Điều này có thể được áp dụng để tạo ra hiệu ứng nghệ thuật hoặc để làm mờ các vùng nhạy cảm trong ảnh như thông tin cá nhân hoặc nội dung không mong muốn.
 4. Trích xuất đặc trưng: Trong một số trường hợp, việc làm mờ ảnh bằng Gaussian Blur có thể giúp trích xuất đặc trưng quan trọng từ ảnh. Bằng cách làm mờ các vùng không quan trọng hoặc loại bỏ chi tiết không mong muốn, ta có thể tập trung vào các đặc trưng quan trọng hơn trong ảnh.
 5. Tạo ảnh nền: Gaussian Blur có thể được sử dụng để tạo ảnh nền hoặc hiệu ứng mờ cho các trang web, ứng dụng di động hoặc các thiết kế đồ họa khác. Việc làm mờ ảnh bằng Gaussian Blur giúp tạo ra một nền mờ nhẹ nhàng và tạo sự tập trung vào nội dung chính của giao diện.
 6. Phân tích ảnh: Gaussian Blur cũng được sử dụng trong một số phương pháp phân tích ảnh như phát hiện cạnh, phát hiện đối tượng, xử lý ảnh y tế và nhiều ứng dụng khác. Bằng cách làm mờ và làm trơn ảnh, Gaussian Blur giúp loại bỏ nhiễu và cải thiện khả năng nhận dạng và xử lý ảnh.

Trên đây là một số ứng dụng phổ biến của Gaussian Blur trong xử lý ảnh. Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của bạn, bạn có thể sử dụng Gaussian Blur để đạt được các hiệu ứng và kết quả mong muốn trong xử lý ảnh.

Lợi ích và giới hạn của Gaussian Blur

Lợi ích của Gaussian Blur:

 1. Giảm nhiễu: Gaussian Blur giúp làm mờ và loại bỏ nhiễu trong ảnh, cải thiện chất lượng và độ rõ nét của ảnh.
 2. Làm trơn ảnh: Gaussian Blur làm mờ các đường viền và chi tiết nhỏ trong ảnh, tạo ra một hiệu ứng mềm mại và mịn màng.
 3. Tạo hiệu ứng mờ: Gaussian Blur được sử dụng để tạo hiệu ứng mờ trong ảnh, giúp tạo ra sự tập trung vào phần chính của ảnh hoặc tạo hiệu ứng nghệ thuật.
 4. Trích xuất đặc trưng: Bằng cách làm mờ các vùng không quan trọng hoặc loại bỏ các chi tiết không mong muốn, Gaussian Blur giúp tập trung vào các đặc trưng quan trọng hơn trong ảnh.

Giới hạn của Gaussian Blur:

 1. Mất thông tin chi tiết: Khi áp dụng Gaussian Blur quá mạnh, ảnh có thể mất đi các chi tiết quan trọng, gây mất mát thông tin.
 2. Mất cạnh và đường viền: Gaussian Blur có thể làm mờ các cạnh và đường viền trong ảnh, gây mất đi sự rõ ràng và định hình của chúng.
 3. Mất tính năng: Trong một số trường hợp, áp dụng Gaussian Blur có thể gây mất tính năng đặc biệt của ảnh, như làm mờ các chữ hoặc các chi tiết quan trọng khác.
 4. Thời gian xử lý: Áp dụng Gaussian Blur có thể đòi hỏi nhiều thời gian tính toán, đặc biệt là đối với ảnh có kích thước lớn và bộ lọc Gaussian lớn.
 5. Hiệu ứng mờ toàn bộ ảnh: Khi sử dụng Gaussian Blur với một kích thước bộ lọc lớn, hiệu ứng mờ sẽ được áp dụng cho toàn bộ ảnh, có thể làm mất đi sự sắc nét và chi tiết ban đầu của ảnh.

Để sử dụng Gaussian Blur một cách hiệu quả, cần điều chỉnh các tham số như kích thước bộ lọc và độ mờ phù hợp với yêu cầu cụ thể của tác phẩm ảnh.

So sánh Gaussian Blur với các phương pháp làm mờ khác

Gaussian Blur là một phương pháp làm mờ ảnh phổ biến trong xử lý ảnh, nhưng cũng có thể so sánh với các phương pháp làm mờ khác để hiểu rõ hơn về ưu điểm và giới hạn của mỗi phương pháp. Dưới đây là một số so sánh giữa Gaussian Blur và các phương pháp làm mờ khác:

 1. Mean Blur (Làm mờ trung bình): Mean Blur là phương pháp đơn giản là lấy trung bình các giá trị điểm ảnh trong một vùng xung quanh. So với Gaussian Blur, Mean Blur không có tính chất “trọng số”, tức là không ưu tiên điểm ảnh ở trung tâm. Vì vậy, kết quả của Mean Blur thường không mịn màng bằng Gaussian Blur và có xu hướng tạo ra hiệu ứng làm mờ không đều.
 2. Median Blur (Làm mờ trung vị): Median Blur là phương pháp lấy giá trị trung vị trong một vùng xung quanh. Điều này giúp Median Blur giữ lại các chi tiết cạnh tốt hơn so với Mean Blur, nhưng không tạo ra hiệu ứng làm mờ mạnh như Gaussian Blur. Median Blur thích hợp cho việc xử lý nhiễu màu như nhiễu muối tiêu hoặc nhiễu hạt giống.
 3. Bilateral Blur (Làm mờ hai chiều): Bilateral Blur là phương pháp làm mờ kết hợp giữa việc làm mờ trung bình và việc bảo tồn các cạnh. Nó sử dụng cả thông tin trung bình trong vùng xung quanh và độ tương tự giữa các điểm ảnh để xác định mức độ làm mờ. So với Gaussian Blur, Bilateral Blur giữ lại các chi tiết cạnh tốt hơn, nhưng thời gian xử lý của nó cũng lâu hơn.
 4. Motion Blur (Làm mờ chuyển động): Motion Blur là phương pháp tạo ra hiệu ứng làm mờ theo hướng chuyển động. Nó được sử dụng để tạo ra hiệu ứng chuyển động hoặc làm mờ các đối tượng đang di chuyển trong ảnh. Motion Blur không tạo ra hiệu ứng làm mờ mịn màng như Gaussian Blur, mà tập trung vào tạo ra hiệu ứng chuyển động.

Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của bài toán xử lý ảnh, từng phương pháp làm mờ có ưu điểm và giới hạn riêng. Gaussian Blur được sử dụng rộng rãi do tính mịn màng và hiệu quả, nhưng các phương pháp khác có thể được ứng dụng để đạt được kết quả tốt hơn trong các tình huống cụ thể.

Xem thêm Định lý giá trị trung bình của Lagrange

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now