Rate this post

Các bài viết liên quan:

Thuộc tính onclick trong HTML được sử dụng để xác định một hàm JavaScript sẽ được thực thi khi một nút hoặc phần tử có thể bấm được được bấm. Thuộc tính này có thể được thêm vào các phần tử như <button>, <a>, hoặc <p> và giá trị của nó là tên của hàm sẽ được gọi. Ví dụ:

<button onclick="myFunction()">Bấm vào tôi</button>

Trong ví dụ này, hàm JavaScript myFunction() sẽ được gọi khi nút được bấm.

Trong HTML, thuộc tính onclick là một thuộc tính JavaScript được sử dụng để xử lý sự kiện khi người dùng bấm vào một phần tử. Nó có thể được sử dụng trên các phần tử HTML như <button>, <a>, <p> và các thẻ khác. Ví dụ:

<button onclick="alert('Hello World!')">Bấm vào tôi</button>

Trong ví dụ trên, khi người dùng bấm vào nút, sẽ xuất hiện một hộp thông báo với nội dung là “Hello World!”.

Điều này có thể được sử dụng để xử lý các sự kiện, thực hiện các hành động, hoặc thay đổi các thuộc tính của một phần tử HTML.

Để sử dụng tốt hơn, bạn có thể sử dụng javascript để đặt hàm vào thuộc tính onclick, và sử dụng các hàm javascript để xử lý sự kiện.

Tại sao nên sử dụng onclick trong html

Sử dụng thuộc tính onclick trong HTML có nhiều lý do sau đây:

 1. Tương tác người dùng: Nó cho phép người dùng tương tác với trang web của bạn bằng cách bấm vào các nút hoặc các phần tử khác.
 2. Xử lý sự kiện: Nó cho phép bạn xử lý các sự kiện khi người dùng bấm vào một phần tử, ví dụ như hiển thị một hộp thoại, thay đổi nội dung của trang web, hoặc gửi dữ liệu đến một máy chủ.
 3. Tăng tương tác: Nó cung cấp các cách để tăng tương tác trang web của bạn với người dùng, ví dụ như tạo các nút hoặc các liên kết có thể bấm vào.
 4. Tăng khả năng tùy biến: Nó cung cấp các cách để tùy biến trang web của bạn theo nhu cầu của người dùng và yêu cầu của dự án.
 5. Tăng trải nghiệm người dùng: Nó giúp tăng trải nghiệm người dùng bằng cách cho phép họ tương tác với trang web một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.

một số ví dụ sử dụng onclick trong html

Vậy, một vài ví dụ về cách sử dụng thuộc tính onclick trong HTML:

 1. Hiển thị hộp thoại:
<button onclick="alert('Hello World!')">Bấm vào tôi</button>
 1. Thay đổi nội dung của một phần tử:
<button onclick="document.getElementById('demo').innerHTML = 'Hello World!'">Bấm vào tôi</button>
<p id="demo">This is a paragraph.</p>
 1. Chuyển đến một trang web khác:
<a href="#" onclick="location.href='https://google.com'">Go to Google</a>
 1. Chuyển đến một phần trang
<button onclick="document.getElementById('about').scrollIntoView()">About us</button>
 1. Gọi hàm javascript
<button onclick="myFunction()">Bấm vào tôi</button>
<script>
 function myFunction() {
  alert("Hello World!");
 }
</script>

Các ví dụ trên chỉ là các ví dụ đơn giản và có thể sử dụng nhiều cách khác nữa tùy vào yêu cầu của dự án và tình huống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now