Rate this post

OLAP là viết tắt của On-Line Analytical Processing. OLAP là một phân loại công nghệ phần mềm cho phép các nhà phân tích, quản lý và giám đốc điều hành hiểu rõ hơn về thông tin thông qua khả năng truy cập nhanh, nhất quán, tương tác trong nhiều chế độ xem có thể có của dữ liệu đã được chuyển đổi từ thông tin thô sang phản ánh chiều thực của doanh nghiệp được khách hàng hiểu.

Các bài viết liên quan:

OLAP thực hiện phân tích đa chiều thông tin kinh doanh và hỗ trợ khả năng ước tính phức tạp, phân tích xu hướng và mô hình hóa dữ liệu phức tạp. Nó đang nhanh chóng nâng cao nền tảng thiết yếu cho các Giải pháp Thông minh bao gồm Quản lý Hiệu suất Kinh doanh, Lập kế hoạch, Lập ngân sách, Dự báo, Lập hồ sơ Tài chính, Phân tích, Mô phỏng-Mô hình, Khám phá Kiến thức và Báo cáo Kho dữ liệu. OLAP cho phép khách hàng cuối thực hiện phân tích đột xuất hồ sơ theo nhiều chiều, cung cấp thông tin chi tiết và hiểu biết mà họ yêu cầu để đưa ra quyết định tốt hơn.

Ai sử dụng OLAP và Tại sao?

Các ứng dụng OLAP được sử dụng bởi nhiều chức năng khác nhau của một tổ chức.

Tài chính và kế toán:

 • Lập ngân sách
 • Hoạt động dựa trên chi phí
 • Phân tích hiệu quả tài chính
 • Và mô hình tài chính

Bán hàng và marketing

 • Phân tích và dự báo bán hàng
 • Phân tích nghiên cứu thị trường
 • Phân tích khuyến mãi
 • Phân tích khách hàng
 • Phân khúc thị trường và khách hàng

Sản xuất

 • Kế hoạch sản xuất
 • Phân tích khiếm khuyết

Hình khối OLAP có hai mục đích chính. Đầu tiên là cung cấp cho người dùng doanh nghiệp một mô hình dữ liệu trực quan hơn đối với họ so với mô hình bảng. Mô hình này được gọi là Mô hình thứ nguyên.

Mục đích thứ hai là cho phép phản hồi truy vấn nhanh mà thường khó đạt được bằng cách sử dụng mô hình bảng.

Xem thêm FASMI trong OLAP là gì?

Cách hoạt động của OLAP?

Về cơ bản, OLAP có một khái niệm rất đơn giản. Nó tính toán trước hầu hết các truy vấn thường rất khó thực hiện trên cơ sở dữ liệu dạng bảng, cụ thể là tổng hợp, nối và nhóm. Các truy vấn này được tính toán trong một quá trình thường được gọi là “xây dựng” hoặc “xử lý” khối OLAP. Quá trình này diễn ra trong một đêm và đến thời điểm người dùng cuối bắt đầu làm việc – dữ liệu sẽ được cập nhật.

Xem thêm Sự khác biệt giữa Data base và Data warehouse

Nguyên tắc OLAP (Quy tắc Dr.E.F.Codd)

Tiến sĩ E.F. Codd, “cha đẻ” của mô hình quan hệ, đã xây dựng danh sách 12 hướng dẫn và yêu cầu làm cơ sở để lựa chọn hệ thống OLAP:

1) Chế độ xem khái niệm đa chiều: Đây là các tính năng trung tâm của hệ thống OLAP. Bởi cần có cái nhìn đa chiều, có thể thực hiện các phương pháp như lát và xúc xắc.

2) Tính minh bạch: Làm cho công nghệ, kho thông tin cơ bản, các hoạt động tính toán và bản chất khác nhau của dữ liệu nguồn hoàn toàn minh bạch với người dùng. Sự minh bạch như vậy giúp cải thiện hiệu quả và năng suất của người dùng.

3) Khả năng truy cập: Nó chỉ cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu thực sự được yêu cầu để thực hiện phân tích cụ thể, trình bày một cái nhìn duy nhất, mạch lạc và nhất quán cho khách hàng. Hệ thống OLAP phải ánh xạ lược đồ logic của riêng nó tới các kho lưu trữ dữ liệu vật lý không đồng nhất và thực hiện bất kỳ phép biến đổi cần thiết nào. Các hoạt động OLAP phải nằm giữa các nguồn dữ liệu (ví dụ: kho dữ liệu) và giao diện người dùng OLAP.

Xem thêm So sánh OLTP và OLAP

4) Hiệu suất báo cáo nhất quán: Để đảm bảo rằng người dùng không cảm thấy bất kỳ sự suy giảm đáng kể nào về hiệu suất tài liệu khi số thứ nguyên hoặc kích thước của cơ sở dữ liệu tăng lên. Nghĩa là, hiệu suất của OLAP sẽ không bị ảnh hưởng khi số thứ nguyên được tăng lên. Người dùng phải quan sát thời gian chạy, thời gian phản hồi hoặc mức sử dụng máy nhất quán mỗi khi chạy một truy vấn nhất định.

5) Kiến trúc Máy khách / Máy chủ: Làm cho thành phần máy chủ của các công cụ OLAP đủ thông minh để các máy khách khác nhau được gắn vào mà không cần nỗ lực và lập trình tích hợp tối thiểu. Máy chủ phải có khả năng ánh xạ và hợp nhất dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu khác nhau.

6) Kích thước chung: Một phương pháp OLAP nên coi mỗi thứ nguyên là tương đương về cả cấu trúc và khả năng hoạt động. Các khả năng hoạt động bổ sung có thể được phép cho các thứ nguyên đã chọn, nhưng các nhiệm vụ bổ sung đó phải được cấp cho bất kỳ thứ nguyên nào.

7) Xử lý ma trận thưa thớt động: Để điều chỉnh lược đồ vật lý với mô hình phân tích cụ thể đang được tạo và tải để tối ưu hóa việc xử lý ma trận thưa thớt. Khi gặp ma trận thưa thớt, hệ thống phải dễ dàng giả định một cách linh động việc phân phối thông tin và điều chỉnh việc lưu trữ và truy cập để có được và duy trì mức hiệu suất nhất quán.

8) Hỗ trợ nhiều người dùng: Các công cụ OLAP phải cung cấp khả năng truy cập dữ liệu đồng thời, tính toàn vẹn của dữ liệu và bảo mật truy cập.

9) Hoạt động xuyên chiều không hạn chế: Nó cung cấp khả năng cho các phương pháp xác định thứ tự chiều và nhất thiết phải thực hiện các phương pháp cuộn lên và xem chi tiết trong một thứ nguyên hoặc trên toàn bộ thứ nguyên.

Xem thêm Operations của OLAP trong mô hình dữ liệu đa chiều

10) Thao tác dữ liệu trực quan: Thao tác dữ liệu cơ bản cho hướng hợp nhất như định hướng lại (xoay vòng), xem chi tiết và cuộn lên, và một thao tác khác

được thực hiện một cách tự nhiên và chính xác thông qua các phương pháp trỏ và nhấp chuột và kéo và thả trên các ô của mô hình khoa học. Nó tránh việc sử dụng một menu hoặc nhiều lần truy cập vào một giao diện người dùng.

11) Báo cáo linh hoạt: Nó mang lại hiệu quả cho các khách hàng doanh nghiệp để tổ chức các cột, hàng và ô theo cách tạo điều kiện cho thao tác đơn giản, phân tích và tổng hợp dữ liệu.

12) Kích thước và mức độ tổng hợp không giới hạn: Số lượng thứ nguyên dữ liệu phải không giới hạn. Mỗi thứ nguyên chung này phải cho phép thực tế không giới hạn số lượng cấp độ tổng hợp do khách hàng xác định trong bất kỳ đường dẫn hợp nhất nhất định nào.

Xem thêm Các loại máy chủ OLAP

Các câu hỏi phổ biến về olap

 1. OLAP là gì?
 • OLAP (Online Analytical Processing) là một công nghệ dùng để phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định thông qua việc xử lý, tổng hợp, tóm tắt và hiển thị dữ liệu trong các bảng, biểu đồ và đồ thị 3D.
 1. OLAP được sử dụng trong các lĩnh vực nào?
 • OLAP được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, ngân hàng, bán lẻ, sản xuất, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, quản lý chuỗi cung ứng và nhiều lĩnh vực khác.
 1. OLAP hoạt động như thế nào?
 • OLAP hoạt động bằng cách sử dụng các truy vấn dữ liệu đa chiều để truy xuất và phân tích dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu lớn. Dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu đa chiều (hay còn gọi là cubes) với các chiều dữ liệu khác nhau và các thông tin tóm tắt có thể được tính toán và hiển thị để giúp người dùng tìm ra các mẫu, xu hướng và mối quan hệ giữa các dữ liệu khác nhau.
 1. OLAP và OLTP khác nhau như thế nào?
 • OLAP (Online Analytical Processing) và OLTP (Online Transaction Processing) là hai hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau với mục đích và tính chất khác nhau. OLAP được sử dụng để phân tích và xử lý dữ liệu lớn trong khi OLTP được sử dụng để thực hiện các giao dịch dữ liệu trong thời gian thực. OLAP thường được sử dụng cho các công việc phân tích, quản lý và đưa ra quyết định trong khi OLTP được sử dụng cho các công việc ghi, đọc và cập nhật dữ liệu.
 1. OLAP có bao nhiêu loại?
 • OLAP có hai loại chính là OLAP đa chiều (multidimensional OLAP) và OLAP phẳng (relational OLAP). OLAP đa chiều sử dụng các bảng dữ liệu đa chiều để lưu trữ và phân tích dữ liệu, trong khi OLAP phẳng sử dụng các cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu trữ và phân tích dữ liệu.
 1. OLAP đa chiều là gì?
 • OLAP đa chiều là một hệ thống phân tích dữ liệu dựa trên các bảng dữ liệu đa chiều (cubes), trong đó mỗi chiều dữ liệu đại diện cho một thuộc tính của dữ liệu, và các giá trị trong các ô của cube là các thông tin tóm tắt của dữ liệu theo các chiều khác nhau. OLAP đa chiều cho phép người dùng xem dữ liệu theo nhiều góc độ khác nhau, thực hiện các truy vấn phức tạp và tính toán dữ liệu tóm tắt để phân tích dữ liệu.
 1. OLAP phẳng là gì?
 • OLAP phẳng là một hệ thống phân tích dữ liệu dựa trên các cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database), trong đó các bảng dữ liệu chứa các thông tin tóm tắt của dữ liệu theo các chiều khác nhau. OLAP phẳng cho phép người dùng thực hiện các truy vấn phức tạp, phân tích dữ liệu và đưa ra các báo cáo dựa trên các thông tin tóm tắt của dữ liệu.
 1. Cube là gì trong OLAP?
 • Cube là một bảng dữ liệu đa chiều được sử dụng trong OLAP để lưu trữ và phân tích dữ liệu. Cube bao gồm nhiều chiều dữ liệu, mỗi chiều đại diện cho một thuộc tính của dữ liệu. Trong cube, các giá trị dữ liệu được tóm tắt và tính toán dựa trên các chiều khác nhau để giúp người dùng phân tích dữ liệu.
 1. Slice là gì trong OLAP?
 • Slice là một phần của cube trong OLAP, được tạo ra bằng cách chọn một hoặc nhiều giá trị của các chiều dữ liệu. Slice giúp người dùng xem dữ liệu theo các góc độ cụ thể và phân tích các mẫu và mối quan hệ giữa các dữ liệu.
 1. Dice là gì trong OLAP?
 • Dice là một phương pháp trong OLAP được sử dụng để chọn một phần của cube bằng cách chọn các giá trị của một hoặc nhiều chiều dữ liệu. Tuy nhiên, Dice cho phép người dùng chọn nhiều giá trị trong các chiều dữ liệu khác nhau, trong khi slice chỉ cho phép chọn một giá trị trong mỗi chiều dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now