Rate this post

number_format() là một hàm trong PHP dùng để định dạng một số thành một chuỗi định dạng theo định dạng quy định. Hàm này có 3 tham số cơ bản, đó là:

 • Số cần định dạng
 • Số chữ số thập phân (mặc định là 0)
 • Ký tự phân cách hàng nghìn (mặc định là “,”)

Các bài viết liên quan

tại sao nên sử dụng number_format  trong php ? 

Sử dụng hàm number_format() trong PHP có nhiều lợi ích, chủ yếu là giúp bạn định dạng một số thành một chuỗi theo định dạng quy định và dễ dàng hơn.

 1. Tạo định dạng số tiền: Hàm number_format() có thể giúp bạn tạo định dạng số tiền theo định dạng quốc gia hoặc khu vực, với dấu phân cách hàng nghìn và số chữ số thập phân quy định.
 2. Tăng độ dễ nhìn cho số: Sử dụng number_format() giúp tăng độ dễ nhìn cho các số lớn, bạn có thể tách chúng thành nhiều hàng với dấu phân cách hàng nghìn, giúp cho người đọc dễ dàng hiểu và quản lý hơn.
 3. Tăng tính bảo mật: Sử dụng number_format() có thể giúp tăng tính bảo mật cho dữ liệu số, bạn có thể ẩn một số chữ số thập phân để tránh việc bất lợi cho hệ thống.
 4. Tăng tính dễ sử dụng: Hàm number_format() rất dễ sử dụng, chỉ cần truyền vào số cần định dạng và các tham số tùy chọn, bạn có thể định dạng số một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 5. Tăng tính chuyên nghiệp trong hiển thị dữ liệu: Sử dụng number_format() sẽ giúp tăng tính chuyên nghiệp trong việc hiển thị dữ liệu số, giúp cho người đọc có thể dễ dàng hiểu và quản lý hơn.

Tổng kết là number_format() là một hàm rất hữu ích trong PHP, nó giúp bạn định dạng số một cách chuyên nghiệp và dễ dàng, giúp tăng tính bảo mật và dễ sử dụng cho hệ thống.

sử dụng number_format trong php như thế nào ? 

Sử dụng hàm number_format() trong PHP rất đơn giản, bạn chỉ cần truyền vào số cần định dạng và các tham số tùy chọn là có thể sử dụng nó.

Cú pháp cơ bản của hàm number_format() là:

number_format(number, decimal_places, decimal_point, thousands_sep);

 • number: là số cần định dạng
 • decimal_places: là số chữ số thập phân (mặc định là 0)
 • decimal_point: là ký tự phân cách thập phân (mặc định là “.”)
 • thousands_sep: là ký tự phân cách hàng nghìn (mặc định là “,”)

Ví dụ:

$number = 1234567.89

những lưu ý khi sử dụng  number_format trong php 

Có một số lưu ý khi sử dụng hàm number_format() trong PHP:

 1. Phải truyền vào số: Hàm number_format() chỉ chấp nhận truyền vào số, nếu truyền vào một chuỗi hoặc một giá trị không phải là số thì sẽ xảy ra lỗi.
 2. Số chữ số thập phân: Bạn cần chú ý đến số chữ số thập phân khi sử dụng hàm number_format(), nếu muốn hiển thị số thập phân mà không muốn hiển thị số chữ số thập phân thì cần truyền vào 0.
 3. Ký tự phân cách: Cần chú ý đến ký tự phân cách hàng nghìn và ký tự phân cách thập phân khi sử dụng hàm number_format(), nếu muốn sử dụng ký tự khác thì cần truyền vào ký tự mong muốn.
 4. Sử dụng với các dữ liệu số tiền: Hàm number_format() thường được sử dụng với dữ liệu số tiền, nhưng có thể sử dụng với các dữ liệu số khác như số lượng, tỷ lệ, điểm,…
 5. Tính toán trước khi sử dụng: Trước khi sử dụng hàm number_format() cần thực hiện các tính toán cần thiết trên số để đạt được kết quả mong muốn.
 6. Nếu số là số nhỏ hơn 0, chúng ta cần truyền vào 1 tham số thứ 5 là “-“, ví dụ number_format(number, decimal_places, decimal_point, thousands_sep, “-“)
 7. Nếu số là số âm, chúng ta cần truyền vào 1 tham số thứ 5 là “-“, ví dụ number_format(number, decimal_places, decimal_point, thousands_sep, “-“)
 8. Nếu số là số dương, chúng ta cần truyền vào 1 tham số thứ 5 là “+”, ví dụ number_format(number, decimal_places, decimal_point, thousands_sep, “+”)

Tổng kết, number_format() là một hàm rất hữu ích trong PHP, nhưng cần chú ý đến các tham số và lưu ý khi sử dụng để đạt được kết quả mong

ví dụ cách sử dụng number_format trong php

Ví dụ:

$number = 1234567.89;

echo number_format($number); 

// Output: 1,234,567

$number = 1234567.89;

echo number_format($number, 2); 

// Output: 1,234,567.89

$number = 1234567.89;

echo number_format($number, 2, ".", ","); 

// Output: 1,234,567.89

$number = 1234.56789;

echo number_format($number, 4, ".", ","); 

// Output: 1,234.5678

$number = -1234567.89;

echo number_format($number, 2, ".", ",", "-"); 

// Output: -1,234,567.89

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng hàm number_format() với các tham số khác nhau để định dạng số theo cách mong muốn. Trong đó số chữ số thập phân là 2, 4, ký tự phân cách hàng nghìn là “,”, ký tự phân cách thập phân là “.” và ký tự “- ” để biểu thị số âm.

Ví dụ:

$number = 1234567.89;

echo "$".number_format($number, 2, ".", ","); 

// Output: $1,234,567.89

$number = 1234567.89;

echo number_format($number, 2, ",", " ")." VND"; 

// Output: 1 234 567,89 VND

$number = 1234567.89;

echo number_format($number, 2, ".", " ")." €"; 

// Output: 1 234 567.89 €

$number = 1234567.89;

echo number_format($number, 0, ".", " ")." %"; 

// Output: 1 234 568 %

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng hàm number_format() để định dạng số với các tham số khác nhau và kết hợp với ký tự để hiển thị đơn vị tiền tệ hoặc tỷ lệ.

Ví dụ:

$number = 1234567.89;

echo number_format($number, 2, ',', '.'); 

// Output: 1.234.567,89

$number = 1234567.89;

echo number_format($number, 2, '.', ' '); 

// Output: 1 234 567.89

$number = 1234567.89;

echo number_format($number, 0, '', ' '); 

// Output: 1 234 568

$number = 1234567.89;

echo number_format($number, 2, '.', ','); 

// Output: 1,234,567.89

Trong các ví dụ trên, chúng ta sử dụng hàm number_format() với các tham số khác nhau để định dạng số theo cách mong muốn. Chúng ta có thể thay đổi ký tự phân cách hàng nghìn, ký tự phân cách thập phân cho phù hợp với nhu cầu.

kết luận 

number_format() là một hàm rất hữu ích trong PHP, nó có thể giúp chúng ta định dạng số theo cách mong muốn. Chúng ta có thể chỉnh sửa số chữ số thập phân, ký tự phân cách hàng nghìn và ký tự phân cách thập phân để tạo ra kết quả mong muốn. Khi sử dụng hàm này chúng ta cần chú ý đến các tham số và lưu ý khi sử dụng để đạt được kết quả mong muốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now