Rate this post

Thuật ngữ REPL là viết tắt của Read Eval Print and Loop. Nó chỉ định một môi trường máy tính như bảng điều khiển cửa sổ hoặc trình Shell Unix / Linux nơi bạn có thể nhập các lệnh và hệ thống phản hồi bằng đầu ra trong chế độ tương tác.

Các bài viết liên quan:

Môi trường REPL

Node.js hoặc nút đi kèm với môi trường REPL. Mỗi phần của môi trường REPL có một công việc cụ thể.

Read: Nó đọc đầu vào của người dùng; phân tích cú pháp đầu vào thành cấu trúc dữ liệu JavaScript và lưu trữ trong bộ nhớ.

Eval: Nó lấy và đánh giá cấu trúc dữ liệu.

Print: Nó in kết quả.

Loop: Nó lặp lại lệnh trên cho đến khi người dùng nhấn ctrl-c hai lần.

Cách bắt đầu REPL

Bạn có thể bắt đầu REPL bằng cách chỉ cần chạy “node” trên dấu nhắc lệnh. Xem cái này:

Bạn có thể thực hiện các phép toán khác nhau trên dấu nhắc lệnh REPL Node.js:

Node.js Biểu thức đơn giản

Sau khi khởi động dấu nhắc lệnh nút REPL, hãy đặt bất kỳ biểu thức toán học nào:

>10+20-5  
25  

Sử dụng biến

Các biến được sử dụng để lưu trữ giá trị và thao tác trên các biến trên các toán tử. Nếu chúng ta không sử dụng var cho biến thì giá trị được lưu trữ các biến và được in,  còn khi từ khóa var sử dụng thì giá trị lưu trữ và không được in ra màn hình. Bạn có thể tiến hành in các biến bằng lệnh console.log ().

Ví dụ:

10+12 + (5*4)/7  

Biểu thức đa dòng Node.js

Node REPL hỗ trợ các biểu thức đa dòng như JavaScript. Xem ví dụ về vòng lặp do-while sau:

var x = 0  
undefined  
> do {  
... x++;  
... console.log("x: " + x);  
... } while ( x < 10 );  

Biến dấu gạch dưới Node.js

Bạn cũng có thể sử dụng dấu gạch dưới _ để lấy kết quả cuối cùng.

Ví dụ:

Lệnh Node.js REPL

CommandMô tả
ctrl + cNó được sử dụng để kết thúc lệnh hiện tại.
ctrl + c twiceNó kết thúc node repl.
ctrl + dNó kết thúc node repl.
up/down keysNó được sử dụng để xem lịch sử lệnh và sửa đổi các lệnh trước đó.
tabNó chỉ định danh sách lệnh hiện tại.
.helpNó chỉ định danh sách tất cả các lệnh.
.breakNó được sử dụng để thoát khỏi các biểu thức nhiều dòng.
.clearNó được sử dụng để thoát khỏi các biểu thức nhiều dòng.
.save filenameNó lưu phiên repl của nút hiện tại vào một tệp.
.load filenameNó được sử dụng để tải nội dung tệp trong phiên repl nút hiện tại.

Node.js Thoát REPL

Sử dụng lệnh ctrl + c hai lần để thoát khỏi Node.js REPL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now