Rate this post

Trình quản lý gói Node.js

Node Package Manager là phần gói phần mềm cung cấp hai chức năng chính:

  • Nó cung cấp nơi lưu trữ trực tuyến cho các package / Module node.js có thể tìm kiếm dễ dàng trên search.nodejs.org
  • Nó cung cấp cách cài đặt các pakage Node.js một cách dễ dàng cho người sử dụng, quản lý phiên bản package và quản lý phụ thuộc của package trong Node.js.

Các bài viết liên quan:

Npm được sử dụng đi kèm với package Node.js trong các phiên bản sau v0.6.3 đó. Chúng ta có thể kiểm tra version của sử dụng lệnh trên Node.js và nhập lệnh sau:

npm  version 

Cài đặt Module bằng npm

Sau đây là cú pháp để cài đặt bất kỳ mô-đun Node.js nào:

npm install  <  Tên mô-đun >  

Tiến hành cài đặt một framework Node.js nổi tiếng có tên express:

Mở Shell Node.js và thực hiện lệnh sau:

npm install express 

Bạn có thể thấy kết quả sau khi cài đặt khuôn khổ “express”.

Global và Local Installation

Theo mặc định, npm cài đặt lưu trữ local. Ở đây chế độ local chỉ định thư mục tại nơi Node hiện diện. 

Ví dụ: nếu chúng ta đã cài đặt express, node sẽ tạo thư mục node_modules trong thư mục hiện đã cài đặt express.

Chúng ta có thể sử dụng lệnh npm ls để liệt kê tất cả các module được cài đặt local.

Tiến hành vào shell Node.js và thực thi “npm ls”:

npm ls

Các package/ dependencies  được cài đặt global được lưu trữ trong các thư mục hệ thống. Hãy cài đặt framework express bằng cách sử dụng global install. Mặc dù sẽ có cùng kết quả với local install nhưng các module sẽ được cài đặt trên global.

Mở dấu nhắc lệnh Node.js và thực thi đoạn mã sau:

npm install  express -g

Đây là dòng đầu tiên cho biết về phiên bản mô-đun và vị trí của nó, nơi nó sẽ được cài đặt.

Gỡ cài đặt một module

Để gỡ cài đặt mô-đun Node.js, hãy sử dụng lệnh sau:

npm uninstall express

Mô-đun Node.js đã được gỡ cài đặt. Bạn có thể xác minh bằng cách sử dụng lệnh sau:

npm ls  

Bạn có thể thấy rằng module đang trống.

Tìm kiếm một mô-đun

Lệnh “npm search express” được sử dụng để tìm kiếm express hoặc module.

npm search express

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now