Rate this post

Nhận dạng âm thanh là một lĩnh vực con liên ngành của ngôn ngữ học tính toán phát triển các phương pháp và công nghệ cho phép máy tính nhận dạng và dịch ngôn ngữ nói thành văn bản. Nhận dạng giọng nói thường được sử dụng để vận hành một thiết bị, thực hiện các lệnh và viết mà không cần sự trợ giúp của bàn phím, chuột hoặc nhấn bất kỳ nút nào.

Ngày nay, nó được thực hiện trên máy tính có chương trình phần mềm ASR (nhận dạng giọng nói tự động). Nhiều chương trình ASR yêu cầu người dùng “đào tạo” các chương trình ASR nhận dạng giọng nói của nó để có thể chuyển lời nói thành văn bản chính xác hơn.

Ví dụ: chúng ta có thể nói “mở Google chorme” và máy tính sẽ mở trình duyệt internet chrome.

Thiết bị ASR đầu tiên được sử dụng vào năm 1952 và nhận dạng các chữ số đơn lẻ được nói bởi bất kỳ người dùng nào. Trong Thời đại Ngày nay, các chương trình ASR được sử dụng trong nhiều ngành, bao gồm quân sự, chăm sóc sức khỏe, viễn thông và máy tính cá nhân.

Ví dụ trong đó chúng tôi có thể đã sử dụng nhận dạng giọng nói: giọng nói của Google, hệ thống điện thoại tự động, giọng nói kỹ thuật số, trợ lý kỹ thuật số, Bluetooth trên ô tô.

Cơ Bản về Nhận Dạng Âm Thanh

Định nghĩa và Nguyên Tắc Cơ Bản của Nhận Dạng Âm Thanh

Nhận dạng âm thanh là quá trình mà thông qua đó máy móc có khả năng phân tích và hiểu âm thanh từ môi trường xung quanh. Quá trình này bao gồm việc thu thập âm thanh, chuyển đổi nó thành dạng số (digitalization), và sau đó sử dụng các thuật toán để xác định và phân loại các mẫu âm thanh.

Nền tảng của nhận dạng âm thanh dựa trên việc trích xuất đặc trưng (feature extraction), nơi các yếu tố quan trọng của âm thanh được phân lập và phân tích. Điều này có thể bao gồm các yếu tố như tần số, cường độ, và nhịp độ của âm thanh.

Các Ứng Dụng Thực Tế của Nhận Dạng Âm Thanh

Trong cuộc sống hàng ngày, nhận dạng âm thanh có nhiều ứng dụng thiết thực. Một trong những ví dụ phổ biến nhất là trợ lý ảo như Siri, Google Assistant, và Alexa, nơi hệ thống nhận dạng âm thanh được sử dụng để phân tích lệnh giọng nói và phản hồi phù hợp.

Trong ngành công nghiệp, nhận dạng âm thanh được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như an ninh và giám sát, nơi nó giúp phát hiện và cảnh báo về những âm thanh bất thường, chẳng hạn như tiếng động từ các máy móc hỏng hóc hoặc tiếng báo động.

Ngoài ra, trong lĩnh vực y tế, nhận dạng âm thanh có thể giúp trong việc theo dõi và chẩn đoán từ xa, như phân tích mẫu hô hấp hoặc nhịp tim của bệnh nhân.

Nhận dạng âm thanh ngày càng trở nên phổ biến và quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Sự phát triển của công nghệ này không chỉ giúp tăng cường tiện ích và hiệu quả trong các hoạt động hàng ngày mà còn mở ra những khả năng mới trong ngành công nghiệp và nghiên cứu.

Các loại hệ thống nhận dạng giọng nói

Nhận dạng giọng nói tự động là một ví dụ về nhận dạng giọng nói. Dưới đây là một số ví dụ khác về hệ thống nhận dạng giọng nói.

 • Hệ thống phụ thuộc vào loa – Nhận dạng giọng nói yêu cầu đào tạo trước khi có thể sử dụng, điều này yêu cầu chúng ta đọc một loạt các từ và cụm từ.
 • Hệ thống độc lập với loa- Phần mềm nhận dạng giọng nói nhận dạng hầu hết giọng nói của người dùng mà không cần đào tạo.
 • Nhận dạng giọng nói rời rạc- Người dùng phải tạm dừng giữa mỗi từ để nhận dạng giọng nói có thể xác định từng từ riêng biệt.
 • Nhận dạng giọng nói liên tục – nhận dạng giọng nói có thể hiểu được tốc độ nói tiêu chuẩn.
 • Ngôn ngữ tự nhiên – Nhận dạng giọng nói không chỉ có thể hiểu giọng nói mà còn có thể trả lại câu trả lời cho các câu hỏi hoặc các truy vấn khác đang được hỏi.

Giống như MNIST cho hình ảnh, điều này sẽ cung cấp cho chúng ta hiểu biết cơ bản về các kỹ thuật liên quan. Khi chúng tôi đã hoàn thành hướng dẫn Nhận dạng âm thanh TensorFlow này, chúng tôi sẽ có một mô hình cố gắng phân loại clip âm thanh một giây như sau:

 • Silence
 • An unknown word
 • Yes
 • No
 • Up
 • Down
 • Left
 • Right
 • On

Xử Lý Âm Thanh Trong TensorFlow

Các Bước Cơ Bản để Xử Lý Âm Thanh trong TensorFlow

Đọc Dữ Liệu Âm Thanh: Bước đầu tiên trong việc xử lý âm thanh là nhập dữ liệu âm thanh vào TensorFlow. Điều này thường được thực hiện bằng cách sử dụng các thư viện như librosa hoặc tensorflow-io để đọc file âm thanh và chuyển đổi chúng thành dạng tensor.

Tiền Xử Lý Dữ Liệu: Sau khi đọc dữ liệu, tiếp theo là tiền xử lý, bao gồm việc chuẩn hóa âm lượng, cắt ngắn hoặc kéo dài các đoạn âm thanh để chúng có cùng độ dài, và áp dụng các bộ lọc để loại bỏ nhiễu.

Trích Xuất Đặc Trưng: Đây là bước quan trọng nhất, nơi các thông tin cần thiết từ âm thanh được trích xuất để sử dụng trong quá trình học máy. TensorFlow cung cấp các công cụ để thực hiện việc này, thường dựa trên phép biến đổi Fourier hoặc các kỹ thuật tương tự.

Giới Thiệu về Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs)

Định nghĩa và Ý Nghĩa của MFCCs: MFCCs là một trong những phương pháp phổ biến nhất để trích xuất đặc trưng từ âm thanh. Chúng cung cấp một bản đồ tần số của âm thanh dựa trên cách con người cảm nhận âm thanh, đặc biệt hữu ích trong nhận dạng giọng nói và âm nhạc.

Trích Xuất MFCCs trong TensorFlow: Quá trình trích xuất MFCCs bắt đầu bằng việc chuyển đổi tín hiệu âm thanh sang miền tần số, sau đó áp dụng bộ lọc Mel để mô phỏng cách tai người cảm nhận âm thanh. Cuối cùng, các hệ số cepstral được tính toán, tạo ra một vector đặc trưng đại diện cho mỗi đoạn âm thanh.

Xử lý âm thanh trong TensorFlow đòi hỏi một sự hiểu biết về cả kỹ thuật âm thanh và kỹ thuật học máy. Việc áp dụng MFCCs là một phần quan trọng của quá trình này, giúp chuyển đổi âm thanh từ dạng sóng phức tạp thành một tập hợp các đặc trưng đơn giản hơn và dễ xử lý hơn cho các mô hình học máy.

Đào tạo về nhận dạng âm thanh TensorFlow

Để bắt đầu quá trình đào tạo trong Nhận dạng âm thanh TensorFlow, hãy trình bày với nguồn TensorFlow và trình bày như sau:

Python tensorflow /amples / speech_commands / train.py

Lệnh này có thể tải xuống tập dữ liệu giọng nói, bao gồm 65k. Các tệp âm thanh Wav nơi mọi người nhìn thấy 30 từ khác nhau.

Xây Dựng Mô Hình Nhận Dạng Âm Thanh

Chuẩn Bị Dữ Liệu

Thu thập Dữ Liệu: Bước đầu tiên trong việc xây dựng mô hình là thu thập một lượng lớn dữ liệu âm thanh, bao gồm các loại âm thanh cần nhận dạng. Cần đảm bảo rằng dữ liệu này đa dạng và phản ánh các điều kiện thực tế mà mô hình sẽ gặp.

Tiền Xử Lý: Tiếp theo là quá trình tiền xử lý, bao gồm việc cắt ngắn, chuẩn hóa âm lượng, và loại bỏ nhiễu. Trích xuất đặc trưng như MFCCs cũng được thực hiện trong giai đoạn này.

Lựa Chọn Kiến Trúc Mô Hình

Khi dữ liệu đã sẵn sàng, bước tiếp theo là lựa chọn kiến trúc mô hình phù hợp. Có hai loại mô hình phổ biến trong nhận dạng âm thanh: mạng nơ-ron tích chập (CNN) và mạng nơ-ron hồi quy (RNN).

Mạng Nơ-ron Tích Chập (CNN): CNN rất hữu ích trong việc phát hiện các mẫu trong dữ liệu âm thanh, như các loại tiếng ồn hoặc giọng nói. Chúng thường được sử dụng để phân tích dữ liệu âm thanh theo thời gian và tần số.

Mạng Nơ-ron Hồi Quy (RNN): RNN, đặc biệt là các biến thể như LSTM (Long Short-Term Memory) hoặc GRU (Gated Recurrent Units), hiệu quả trong việc xử lý dữ liệu âm thanh theo chuỗi, làm cho chúng phù hợp cho việc nhận dạng giọng nói hoặc âm nhạc.

Huấn Luyện Mô Hình

Sau khi chọn kiến trúc, mô hình cần được huấn luyện trên tập dữ liệu. Quá trình này bao gồm việc đưa dữ liệu qua mô hình, điều chỉnh trọng số thông qua backpropagation, và tối ưu hóa các thông số mô hình để giảm thiểu sai số.

TensorFlow cung cấp các công cụ để theo dõi quá trình huấn luyện và điều chỉnh các tham số như tốc độ học, kích thước lô (batch size), và số lượng epoch.

Đánh Giá và Tối Ưu Hóa

Cuối cùng, mô hình cần được đánh giá để kiểm tra hiệu suất trên tập dữ liệu kiểm tra. Điều này bao gồm việc kiểm tra độ chính xác và phân tích những vấn đề như overfitting hoặc underfitting.

Dựa trên kết quả đánh giá, mô hình có thể được tối ưu hóa thêm thông qua việc điều chỉnh kiến trúc hoặc tham số huấn luyện.

Dưới đây là một ví dụ cơ bản về code sử dụng TensorFlow để xây dựng một mô hình nhận dạng âm thanh. Lưu ý rằng code này chỉ mang tính chất minh họa và cần được điều chỉnh phù hợp với dữ liệu cụ thể và yêu cầu của dự án.

import tensorflow as tf
import librosa
import numpy as np

# Giả sử 'file_paths' là một danh sách các đường dẫn tới file âm thanh
file_paths = ['path/to/audio1.wav', 'path/to/audio2.wav', ...]

# Hàm để đọc và trích xuất đặc trưng MFCC từ file âm thanh
def extract_features(file_path):
  audio, sample_rate = librosa.load(file_path, res_type='kaiser_fast') 
  mfccs = librosa.feature.mfcc(y=audio, sr=sample_rate, n_mfcc=40)
  mfccs_processed = np.mean(mfccs.T,axis=0)

  return mfccs_processed

# Chuẩn bị dữ liệu
features = []
for file_path in file_paths:
  data = extract_features(file_path)
  features.append(data)

features = np.array(features)

# Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(features, labels, test_size=0.2, random_state=0)

# Xây dựng mô hình
model = tf.keras.models.Sequential([
  tf.keras.layers.Dense(256, activation='relu', input_shape=(X_train.shape[1],)),
  tf.keras.layers.Dropout(0.5),
  tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),
  tf.keras.layers.Dropout(0.5),
  tf.keras.layers.Dense(64, activation='relu'),
  tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax') # Giả sử có 10 lớp nhãn
])

model.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])

# Huấn luyện mô hình
model.fit(X_train, y_train, epochs=50, batch_size=32, validation_data=(X_test, y_test))

# Đánh giá mô hình
test_loss, test_accuracy = model.evaluate(X_test, y_test)
print(f"Test accuracy: {test_accuracy}")

Trong ví dụ trên, chúng tôi sử dụng librosa để đọc file âm thanh và trích xuất đặc trưng MFCC từ đó. Sau đó, mô hình học máy sử dụng các lớp Dense của TensorFlow để xây dựng và huấn luyện mô hình. Cuối cùng, mô hình được đánh giá trên tập dữ liệu kiểm tra.

Lưu ý rằng đoạn code này cần phải được chạy trong một môi trường có cài đặt TensorFlow và các thư viện liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now