Rate this post

N-Tier và N-Layer là những khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mọi người thường sử dụng thuật ngữ này trong quá trình thiết kế kiến ​​trúc ứng dụng. N-Tier đề cập đến n thành phần hệ thống thực tế của ứng dụng của bạn. Mặt khác, N-Layers đề cập đến kiến ​​trúc bên trong của thành phần của bạn.

Các bài viết liên quan:

Kiến trúc N-Tier thường có ít nhất ba phần logic riêng biệt, mỗi phần nằm trên một máy chủ vật lý riêng biệt. Mỗi cấp chịu trách nhiệm cho một chức năng cụ thể. Giao tiếp giữa các tầng thường không đồng bộ để hỗ trợ khả năng mở rộng tốt hơn. N-layer của ứng dụng có thể nằm trên cùng một máy tính vật lý (cùng một tầng) và các thành phần trong mỗi lớp giao tiếp với các thành phần của lớp khác bằng các giao diện được xác định rõ. Kiến trúc phân lớp tập trung vào việc nhóm các chức năng liên quan trong một ứng dụng thành các lớp riêng biệt được xếp chồng lên nhau theo chiều dọc.

Ưu và nhược điểm của N-tier và N-Layers

Các lớp biểu thị sự tách biệt vật lý của các thành phần, có thể có nghĩa là các tập hợp khác nhau trên cùng một máy chủ hoặc nhiều máy chủ. Layer đề cập đến sự phân tách hợp lý của các thành phần, chẳng hạn như có không gian tên và lớp riêng biệt cho Lớp truy cập cơ sở dữ liệu (DAL), Lớp logic nghiệp vụ (BLL) và Lớp giao diện người dùng (UIL).

Các Tier có thể nằm trên các máy khác nhau, vì vậy chúng chỉ giao tiếp bằng Giá trị – dưới dạng các đối tượng được tuần tự hóa. Thiết kế nhiều Layer chỉ phù hợp cho các dự án quy mô nhỏ đến trung bình.

Các Tier có thể nằm trên các máy khác nhau, vì vậy chúng chỉ giao tiếp bằng Giá trị – dưới dạng các đối tượng được tuần tự hóa. Layer giao tiếp với nhau bằng Giá trị hoặc bằng Tham chiếu.

Kiến trúc phân Tiered có tất cả các lợi thế của Kiến trúc phân Layer + khả năng mở rộng vì ứng dụng sẽ được triển khai trên các máy khác nhau do đó tải sẽ được chia sẻ giữa các Tier và khả năng mở rộng sẽ tăng lên. Kiến trúc phân Layered sẽ cải thiện khả năng đọc và khả năng tái sử dụng.

Trong Kiến trúc Tier, Dịch vụ Web ASP.NET hoặc .NET Remoting có thể được sử dụng thay cho Lớp truy cập cơ sở dữ liệu và Lớp logic nghiệp vụ. Trong .NET 3.0 trở lên có thể sử dụng Dịch vụ Windows Communication Foundation (WCF), điều đó sẽ rất tuyệt, nó có vẻ giống như Dịch vụ web nhưng mạnh hơn, bảo mật và linh hoạt hơn Dịch vụ web.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now