Một số phương thức của Facebook API

Một số phương thức của Facebook API

Rate this post

Giới thiệu về API của Facebook

Dễ dàng quản lý tài khoản người dùng, nội dung và hơn thế nữa với API Facebook dành cho nhà phát triển.

Facebook API là gì?

Giao diện lập trình ứng dụng Facebook (API) là một dịch vụ cho phép các nhà phát triển thêm chức năng quản lý Facebook vào ứng dụng của họ.

Các chức năng phổ biến của Facebook cho người dùng bao gồm khả năng thêm và xóa các nhóm và thành viên mới. Tạo và truy xuất các bài đăng nhóm và các bài đăng đơn lẻ cũng là các chức năng của dịch vụ API cho Facebook.

API Facebook hoạt động như thế nào?

API Facebook dành cho nhà phát triển sử dụng các phương thức yêu cầu HTTP POST và GET để thêm, truy xuất và xóa dữ liệu trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Yêu cầu truy cập dữ liệu được thực hiện thông qua các điểm cuối API. Các câu trả lời được trả về ở định dạng JSON.

API Facebook dành cho ai?

Các nhà phát triển muốn tạo các ứng dụng khách có chức năng quản lý Facebook sẽ thấy API cho Facebook là một công cụ hữu ích.

Các doanh nghiệp có sự hiện diện của phương tiện truyền thông xã hội trên Facebook cũng sẽ được hưởng lợi từ các ứng dụng và trang web có chức năng API Facebook.

Facebook cung cấp một số API cho nhà phát hành để phân tích các hành vi của những đối tượng theo kênh người dùng, chẳng hạn như: Phân tích website đối với web, Phân tích ứng dụng được xây dựng trên nền tảng facebook và các Thông tin chi tiết page/fanpage trong Facebook.

Tuy nhiên, vì nhiều nhà phát hành cần có nhiều các thông tin chi tiết tổng hợp trên các kênh, nên Facebook cung cấp luôn các Quy trình phân tích đa kênh công cụ Phân tích trên Facebook và Facebook Audience Insight với Đối tượng (Audience) tùy chỉnh.

Đối tượng trên Facebook là đa số mọi người trên toàn thế giới, nhưng còn phải dựa vào theo yêu cầu của khách hàng, hay đơn giản là page của bạn tạo ra nhắm vào đối tượng nào, qua đó có thể lọc và thay đổi được thông tin theo ý muốn.

Tại sao một API cho Facebook lại quan trọng?

Các nhà phát triển tạo ứng dụng khách có thể sử dụng API để thay thế việc phải viết mã các tính năng của Facebook theo cách thủ công. Với API, các nhà phát triển tăng năng suất của họ.

Số người dùng Facebook hàng tháng là hơn 2,7 tỷ. Các doanh nghiệp được chú ý bằng cách quản lý hiệu quả nội dung của họ và cải thiện mức độ tương tác của người dùng. Ví dụ: với một API cho Facebook, họ có thể truy xuất và đánh giá các nhận xét, bài đăng và các phản hồi khác. Điều này có thể giúp họ tinh chỉnh các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Bạn có thể mong đợi gì từ một API cho Facebook?

Các nhà phát triển có thể mong muốn tạo ra các ứng dụng có điểm cuối API dễ tích hợp. Các nhà phát triển cũng hỗ trợ lẫn nhau trong các API cho cộng đồng Facebook. Do đó, họ có thể đoán trước những đề xuất cải tiến API để Facebook được khuyến khích và hoan nghênh.

Các doanh nghiệp có sự hiện diện của Facebook có thể mong đợi cá nhân hóa trải nghiệm của thành viên nhóm của họ thường xuyên hơn. Khi truy vấn dữ liệu, họ có thể phân tích sở thích của các thành viên và sau đó cung cấp nội dung để đáp ứng nhu cầu của họ. Họ có thể thực hiện các hành động này bằng cách sử dụng API cho Facebook.

Có ví dụ về API Facebook miễn phí không?

RapidAPI’s Marketplace có danh sách API Facebook miễn phí. FacebookGraphAPI của Serg Osipchuck là một API miễn phí. Nó cho phép các nhà phát triển nhúng các tính năng tự động hóa các hành động như đăng và truy xuất dữ liệu.

Một API khác trong danh sách các API Facebook miễn phí của Marketplace là FacebookWorkplaceGraph của Igor Zakutynsky. API bổ sung thêm chức năng tạo nhóm, thêm và xóa thành viên cũng như xử lý các tác vụ quản lý khác của Facebook.

API Facebook tốt nhất

 1. FacebookGraphAPI
 2. Instagram Facebook Media Downloader
 3. Hashtagy Tạo Hashtags
 4. Đồ thị Facebook
 5. TwineSocial
 6. Tin nhắn Facebook

Một số phương thức Facebook API

Facebook API cung cấp rất nhiều những phương thức nhằm cho các nhà phát triển phát triển ứng dụng của mình. Hôm nay các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các giao thức của Facebook API, và thông qua đó có được thông tin cần thiết để có thể sử dụng và phân tích.

Có thể tìm hiểu thêm:

User:

Facebook API cung cấp một số phương thức cho phép nhà phát triển ứng dụng truy cập vào một số thông tin người dùng:

 • Getinfo(): lấy thông tin của người dùng, như name, first_name,last_name, id, email… Một số thông tin cần được cho phép của người dùng thì mới có thể lấy được, ví dụ email, address, phone…
 • GetLoggedInUser(): trả về uid của người hiện tại đang đăng nhập ứng dụng.
 • GetStandardInfo(): lấy thông tin cơ bản của người dùng như name, first name, last name.

Xem thêm kỹ thuật seo cơ bản

Friends:

Khi phát triển ứng dụng, việc hiển thị danh sách bạn bè của người dùng là rất phô biến. Để giải quyết vấn đề này API có các hàm giúp người viết ứng dụng lấy thông tin về bạn bẻ của người dùng.

 • AreFriend(): kiểm tra xem 2 user của phải là bạn của nhau hay không. Ở đây truyền vảo 2 đối sô là 2 uid hoặc 2 user hoặc 2 danh sách (list) user, uid. Kiểu trả về là dạng boolean. Ví dụ: bool result = API.friends.areF riend(830701,2592485);
 • get(): trả lại danh sách uid của người dùng là bạn của người dùng hiện tại.
 • getAppUsers(): lấy danh sách uid của người dùng đang sử dụng ứng dụng của bạn.
 • getAppUsersObjects(): trả về danh sách các user đang sử dụng ứng dụng.
 • getLists(): trả về freindslisst của người dùng hiện tại.

Groups:

Làm việc với nhóm cũng là một phân rất quan trọng của ứng dụng. API đã cung cấp các phương thức:

 • Get(): trả về các nhóm theo tiêu chí lọc như nhóm có liên kết với một người dùng, theo một danh sách gids hoặc theo cả 2 tiêu chí lọc trên.
 • getMember(): trả về danh sách thành viên của một nhóm. Kết quả trả về là một mảng đa chiều với chiêu đầu tiên là kiểu thành viên (admin, member, officer, not_ replied).

Xem thêm chăm sóc nội dung web

Notifications:

Facebook cho phép gửi và nhận các thông báo trong ứng dụng với các hàm API. Có 2 hàm chính:

 • Get(): trả về một mảng đa chiêu với các đối tượng là các loại thông báo: tin nhắn, giới thiệu nhóm, giới thiệu sự kiện, yêu cầu kết bạn, chia sẻ, poke).
 • getList(): trả vẻ tất cả thông tin của người dùng hiện tại.

Photos:

Với hơn 60 triệu bức ảnh được thêm vào mỗi tuần bởi người dùng Facebook, các nhà phát triển Facebook đã cung cấp một nhóm phương thức API để giúp các nhà phát triển ứng dụng dễ dàng thao tác với các ảnh của người dùng.

 • addTag(): thêm một thẻ đi kèm thông tin cho một bức ảnh. Thẻ chỉ có thể thêm vào những bức ảnh đang chờ giải quyết thuộc sở hữu của người dùng cụ thể hoặc người dùng hiện hành. Ứng dụng với quyền mở rộng photo_upload có thể thêm thẻ vào bất kì bức ảnh nào thuộc quyên sở hữu của người dùng.
 • createAlbums(): tạo và trả về một album mới thuộc quyền sở hữu của một người dùng cụ thể hoặc người dùng hiện hành.
 • Get(): trả về tất cả các ảnh theo tiêu chí lọc. Có thể lọc theo 4 cách: được đánh dấu theo chủ đề đã quy định, có chứa trong album được định rõ bởi aid, bao gồm tập các ảnh được định rõ bởi pid hoặc cả 3 tiêu chí trên.
 • getAlbum(): trả về siêu dữ liệu vẻ tất cả các album ảnh được tải lên bởi người dùng cụ thể. Phương thức này trả về thông tin của tất cả các album dựa theo tiêu chí lọc. Nó có thể được sử dụng đề trả lại tất cả các album ảnh được tạo ra bởi người dùng, truy vấn một danh sách các album thông qua aids hoặc lọc theo cả 2 tiêu chí trên.
 • getTags(): trả về danh sách người dùng được đánh dấu của các hình ảnh cụ thể.
 • upload(): upload một ảnh thuộc sở hữu của người dùng cụ thể hoặc người dùng hiện hành và trả về là một ảnh mới. Các loại ảnh hỗ trợ: gif, jpg, png, psd, tiff, p2, 1ff, wbmp, xbm.

Xem thêm dịch vụ content marketing

Profile:

để dễ dàng tương tác với các thiết lập thông tin trong trang hồ sơ của người dùng, nhóm hàm này đã cung cấp 2 phương thức:

 • setFBML(Q): thiết lập FBML cho hồ sơ của người dùng hoặc trang Facebook , bao gồm: nội dung của hộp thông tin trên nhãn Wall, hộp thông tin cho nhãn Boxes.
 • getFBML(): trả lại FBML của hộp thông tin hiện đang thiết lập cho cầu hình của người dùng.

Stream:

Đề thực hiện các thao tác cập nhật thông tin như đăng bài, bình luận,… tuy nhiên phải tuân theo quyên được phép thực hiện các thao tác từ phía người khác. Nó gồm các phương thức cơ bản như:

 • addCommen(): cho phép thêm bình luận vào bài đã được đăng trên tường của người nào đó. Trong đó có các tham số như: post _id: là id bài viết mà bạn đang bình luận, comment: là nội dung bình luận, uid: là id của người sử dụng đề đăng bài.
 • addLike(): dùng đề like một bải viết nảo đó, và đối số truyền vào chính là id của bài viết đó – post_id.
 • getComments(): lấy danh sách các comment trong một bài bình luận, tham số truyền vào chính lả post_id — id bài cần lấy thông tin comment.
 • Publish(): cho phép đăng lên tường ai đó, nội dung đăng có thê là đoạn text hoặc kèm theo hình ảnh hay link,…
 • Remove(): xóa bài đăng nảo đó, thông số truyền vào là post id là id của bài cân xóa, có thẻ kèm theo uid để xác định xóa bài của người nảo.
 • removeComment(): xóa bình luận của người dùng nảo đó trong một bải bình luân, thông số truyền vào là comment_id là id của lời bình luận cần xóa.

removeLike(): tương tự như trên, removeLike() dùng để unlike bài viết nào đó mà trước đó đã like.

Câu hỏi thường gặp

API đồ thị của Facebook có RESTful không?

Vâng, nó cũng là một API REST.

API Facebook Marketing là gì?

Công nghệ tiếp thị trên Facebook mang đến cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô tiềm năng xây dựng kết nối chặt chẽ hơn thông qua thông tin chi tiết thông minh hơn và đo lường chính xác, đạt được phạm vi tiếp cận lớn hơn thông qua tự động hóa và tạo ra lợi nhuận lớn hơn thông qua việc tăng hiệu suất và hiệu quả quy trình làm việc.

Làm cách nào để bạn có quyền truy cập vào API Facebook?

 1. Truy cập vào link Develop.facebook.com, tạo một tài khoản ở đó.
 2. Truy cập liên kết Develop.facebook.com/tools/explorer.
 3. Chuyển đến “Ứng dụng của tôi” thả xuống ở góc trên cùng bên phải và chọn “thêm ứng dụng mới”. …
 4. Một lần nữa quay lại cùng một liên kết Develop.facebook.com/tools/explorer. …
 5. Sau đó, chọn “Nhận mã thông báo”.

Leave a Reply