Rate this post

MVC (Model-View-Controller) là một mô hình lập trình phổ biến trong lập trình web. Nó giúp tách rời các thành phần của một ứng dụng web thành ba thành phần chính: Model, View và Controller.

 • Model là thành phần quản lý dữ liệu và các thao tác xử lý dữ liệu.
 • View là thành phần hiển thị dữ liệu cho người dùng.
 • Controller là thành phần quản lý các hoạt động của người dùng và liên kết giữa Model và View.

Các thành phần này đều hoạt động riêng biệt và không ảnh hưởng đến nhau, giúp cho việc phát triển và bảo trì ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng mô hình mvc trong php ? 

Sử dụng mô hình MVC trong PHP có nhiều lợi ích như:

 • Tách rời các thành phần của ứng dụng: Mô hình MVC giúp tách rời các thành phần của ứng dụng như dữ liệu, giao diện và xử lý logic. Điều này giúp cho việc phát triển và bảo trì ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.
 • Dễ dàng mở rộng và bảo trì: Do các thành phần được tách rời nên việc mở rộng và bảo trì sẽ trở nên dễ dàng hơn.
 • Tăng tính bảo mật: Mô hình MVC cho phép bạn tách rời các logic xử lý dữ liệu và giao diện, giúp tăng tính bảo mật cho ứng dụng.
 • Tăng tính hiệu quả: Mô hình MVC giúp tăng tính hiệu quả cho việc phát triển và bảo trì ứng dụng bởi việc tách rời các thành phần và giúp cho việc debug trở nên dễ dàng hơn.
 • Tăng tính tái sử dụng: Mô hình MVC cho phép bạn tái sử dụng các thành phần của ứng dụng một cách dễ dàng hơn.

Mô hình MVC còn cung cấp một cấu trúc chuyên nghiệp cho việc xây dựng các ứng dụng web, giúp cho việc quản lý và bảo trì dễ dàng hơn. Nó cũng giúp cho việc phát triển nhanh hơn và giảm thiểu sự rối mắt trong quá trình phát triển. Mô hình MVC còn giúp cho việc tái sử dụng mã và tăng tính bảo mật cho ứng dụng.

Sử dụng mô hình mvc trong php như thế nào ? 

Sử dụng mô hình MVC trong PHP có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, cách thường dùng là tạo ra các thành phần riêng biệt cho Model, View và Controller.

 • Model: Là các lớp hoặc đối tượng chịu trách nhiệm xử lý logic dữ liệu, truy vấn và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
 • View: Là các lớp hoặc đối tượng chịu trách nhiệm xử lý hiển thị dữ liệu trên giao diện người dùng.
 • Controller: Là các lớp hoặc đối tượng chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu từ người dùng, nhận dữ liệu từ Model và gửi dữ liệu đến View để hiển thị.

Trong quá trình sử dụng mô hình MVC, người dùng gửi yêu cầu đến Controller, sau đó Controller sẽ xử lý yêu cầu và gửi dữ liệu đến Model để xử lý, sau đó Model sẽ trả dữ liệu về cho Controller và Controller sẽ gửi dữ liệu đến View để hiển thị.

Có rất nhiều framework và thư viện hỗ trợ sử dụng mô hình MVC trong PHP, ví dụ như Laravel, CodeIgniter, Yii, v.v.

Những lưu ý khi sử dụng mô hình mvc trong php 

 • Phân tách rõ ràng giữa các thành phần: Để sử dụng mô hình MVC hiệu quả, cần phân tách rõ ràng giữa các thành phần Model, View và Controller.
 • Sử dụng các design pattern: Sử dụng các design pattern như Singleton, Factory, Adapter, v.v. để giúp cho việc sử dụng mô hình MVC trong PHP dễ dàng hơn và dễ quản lý hơn.
 • Không gắn liền logic vào view: Nên không gắn liền logic vào View để tránh việc phức tạp và khó quản lý.
 • Không gắn liền dữ liệu vào controller: Nên không gắn liền dữ liệu vào Controller để tránh việc phức tạp và khó quản lý.
 • Dùng framework và thư viện hỗ trợ: Sử dụng các framework và thư viện hỗ trợ sử dụng mô hình MVC trong PHP như Laravel, CodeIgniter, Yii, v.v. giúp cho việc phát triển dễ dàng hơn và tiết kiệm thời gian.
 • Tách riêng các chức năng: Tách riêng các chức năng trong project để dễ quản lý hơn.
 • Tách riêng các lớp: Tách riêng các lớp trong project để dễ quản lý hơn.

Ví dụ 

 1. Xây dựng một trang web bán hàng: Bạn có thể sử dụng mô hình MVC để xây dựng một trang web bán hàng. Model sẽ quản lý các thao tác liên quan đến dữ liệu như lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, thêm, sửa, xóa dữ liệu. View sẽ hiển thị dữ liệu lên trình duyệt cho người dùng. Controller sẽ nhận các yêu cầu từ người dùng và xử lý chúng, gọi các hàm trong Model và View để thực hiện các thao tác.
 2. Xây dựng một trang blog: Bạn có thể sử dụng mô hình MVC để xây dựng một trang blog. Model sẽ quản lý các thao tác liên quan đến dữ liệu như lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, thêm, sửa, xóa bài viết. View sẽ hiển thị dữ liệu bài viết lên trình duyệt cho người dùng. Controller sẽ nhận các yêu cầu từ người dùng và xử lý chúng, gọi các hàm trong Model và View để thực hiện các thao tác.
 3. Xây dựng một trang quản lý nhân viên: Bạn có thể sử dụng mô hình MVC để xây dựng một trang quản lý nhân viên. Model sẽ quản lý các thao tác liên quan đến dữ liệu như lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên. View sẽ hiển thị dữ liệu nhân viên lên trình duyệt cho người quản lý. Controller sẽ nhận các yêu cầu từ người quản lý và xử lý chúng, gọi các hàm trong Model và View để thực hiện các thao tác.
 4. Xây dựng một hệ thống quản lý khách hàng: Bạn có thể sử dụng mô hình MVC để xây dựng một hệ thống quản lý khách hàng. Model sẽ quản lý các thao tác liên quan đến dữ liệu như lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, thêm, sửa, xóa thông tin khách hàng. View sẽ hiển thị dữ liệu khách hàng lên trình duyệt cho người quản lý. Controller sẽ nhận các yêu cầu từ người quản lý và xử lý chúng, gọi các hàm trong Model và View để thực hiện các thao tác.
 5. Xây dựng một hệ thống quản lý sản phẩm: Bạn có thể sử dụng mô hình MVC để xây dựng một hệ thống quản lý sản phẩm. Model sẽ quản lý các thao tác liên quan đến dữ liệu như lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm. View sẽ hiển thị dữ liệu sản phẩm lên trình duyệt cho người quản lý. Controller sẽ nhận các yêu cầu từ người quản lý và xử lý chúng, gọi các hàm trong Model và View để thực hiện các thao tác.

kết luận 

mô hình MVC là một kỹ thuật rất hữu ích trong việc phân tách logic và giải quyết các vấn đề về tương tác với người dùng, quản lý dữ liệu và hiển thị dữ liệu trong PHP. Nó giúp cho code dễ dàng quản lý và bảo trì hơn, giúp cho việc phát triển dự án trở nên dễ dàng hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now