Rate this post

Thuộc tính max-width trong CSS cho phép bạn xác định chiều rộng tối đa của một thành phần HTML. Khi kích thước của thành phần được thiết lập vượt quá giá trị max-width, nó sẽ không được phép rộng hơn.

Các bài viết liên quan;

Ví dụ:

img {
  max-width: 100%;
}

Trong ví dụ trên, hình ảnh sẽ không được phép rộng hơn 100% của kích thước cha của nó. Điều này có thể giúp giảm bớt chi phí băng thông và tăng tốc độ trang web, vì hình ảnh không cần phải tải với kích thước to hơn so với kích thước thực tế cần thiết.

Cũng có thể sử dụng max-width với thành phần khác như div, span, v.v. Để giới hạn kích thước tối đa của thành phần đó.

Cần chú ý rằng, max-width chỉ áp dụng cho thành phần có width là auto hoặc là một giá trị tương đối, nếu bạn đặt width là một giá trị tuyệt đối (ví dụ như pixels) thì max-width sẽ không có tác dụng.

khi nào sử dụng max-width trong css

Sử dụng thuộc tính max-width trong CSS là hữu ích khi bạn muốn giới hạn chiều rộng của một thành phần HTML, đặc biệt là khi bạn muốn giảm bớt chi phí băng thông hoặc tăng tốc độ trang web. Một số trường hợp cụ thể khi sử dụng max-width là:

 • Khi sử dụng hình ảnh: thiết lập max-width cho hình ảnh sẽ giúp giảm bớt chi phí băng thông bằng cách không cho phép hình ảnh tải với kích thước to hơn so với kích thước thực tế cần thiết.
 • Khi sử dụng các thành phần bảng: thiết lập max-width cho các cột của bảng sẽ giúp giảm bớt chi phí băng thông và giảm thiểu việc cuộn trang trên các thiết bị nhỏ hơn.
 • Khi sử dụng các thành phần có nội dung tự do: thiết lập max-width cho các thành phần có nội dung tự do, chẳng hạn như div, span, v.v. sẽ giúp giảm bớt chi phí băng thông và giảm thiểu việc cuộn trang trên các thiết bị nhỏ hơn.
 • Khi sử dụng các thành phần có chứa nội dung đa ngôn ngữ: thiết lập max-width cho các thành phần có chứa nội dung đa ngôn ngữ sẽ giúp giới hạn chiều rộng của thành phần đó, để tránh việc nội dung bị mất dạng trên các thiết bị nhỏ hơn.
 • Khi sử dụng các thành phần có chứa nội dung động: thiết lập max-width cho các thành phần có chứa nội dung động, chẳng hạn như các thành phần có chứa video, flash, v.v. sẽ giúp giảm bớt chi phí băng thông và giảm thiểu việc cuộn trang trên các thiết bị nhỏ hơn.
 • Khi thiết lập giao diện responsive: thiết lập max-width cho các thành phần sẽ giúp giới hạn kích thước tối đa của thành phần đó trên các thiết bị khác nhau, giúp giao diện trang web tự điều chỉnh khi xuất hiện trên các thiết bị khác nhau.
 • Khi muốn giới hạn kích thước của thành phần để tránh việc xảy ra lỗi trên các trình duyệt khác nhau.

Tuy nhiên, chú ý rằng, sử dụng max-width không phải lúc nào cũng cần thiết, và có thể gây ra một số vấn đề trong một số trường hợp nhất định. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu cách sử dụng max-width và các tác dụng của nó trước khi sử dụng.

Một số ví dụ về max-width trong css

Ví dụ 1: Giới hạn chiều rộng của hình ảnh tối đa là 500px.

img {
  max-width: 500px;
}

Ví dụ 2: Giới hạn chiều rộng của thành phần div tối đa là 80% chiều rộng của cha của nó.

div {
  max-width: 80%;
}

Ví dụ 3: Giới hạn chiều rộng của thành phần span tối đa là 300px trên màn hình rộng hơn 768px và 200px trên màn hình còn lại.

span {
  max-width: 300px;
}
@media (max-width: 768px) {
  span {
    max-width: 200px;
  }
}

Ví dụ 4: Giới hạn chiều rộng của thành phần p tối đa là 600px và tự điều chỉnh kích thước văn bản khi chiều rộng thay đổi.

p {
  max-width: 600px;
  word-wrap: break-word;
}

Trong các ví dụ trên, max-width được sử dụng để giới hạn chiều rộng của các thành phần HTML. Bạn có thể thay đổi giá trị của max-width để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now