Rate this post

Phân đoạn thị trường là một quá trình trong đó chúng ta chia toàn bộ thị trường thành các phân đoạn khác nhau của người mua. Mỗi phân đoạn khác biệt với các phân đoạn khác và bao gồm những người có nhu cầu, sở thích và khả năng mua tương tự. Họ phản ứng theo cách tương tự như một sản phẩm và dịch vụ mới hoặc bất kỳ biến động thị trường nào.

Các bài viết liên quan:

Có 4 tiêu chí cơ bản để phân khúc thị trường

  • Geographic (Địa lý)
  • Demographic (Nhân khẩu học)
  • Psychographic (Tâm lý học)
  • Behavioral (Hành vi)
  1. Geographic Segmentation (Phân đoạn địa lý)

Thị trường được chia thành các phân đoạn khác nhau của người mua trên cơ sở địa lý. Chủ yếu có ba biến địa lý để phân đoạn địa lý. Đầu tiên là khu vực hoặc địa điểm bao gồm làng, thị trấn, thành phố và quốc gia đó. Thứ hai là mật độ dân số giúp tập trung vào các khu vực đông dân cư. Thứ ba là khí hậu giúp tập trung vào các khu vực có điều kiện khí hậu tương tự.

  1. Demographic segmentation

Phân đoạn nhân khẩu học dựa trên các biến số nhân khẩu học dễ dàng xác định như tuổi tác, giới tính, vòng đời, thu nhập, chủng tộc, tôn giáo và quốc tịch.

  1. Psychographic segmentation (Phân đoạn tâm lý)

Trong phân đoạn tâm lý, thị trường được chia thành các phân đoạn người mua khác nhau trên cơ sở tầng lớp xã hội của người mua, lối sống, thái độ, lợi ích và ý kiến.

  1. Behavioral segmentation (Phân đoạn hành vi)

Phân đoạn hành vi dựa trên các biến đại diện cho hành vi của người mua. Các biến này có thể là phản ứng của người mua đối với sản phẩm, thái độ đối với sản phẩm, trạng thái người mua, lòng trung thành của người mua đối với một sản phẩm và tỷ lệ sử dụng người mua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now