Rate this post

Nguyên nhân phổ biến gây lỗi trong Node.js

Trong Node.js, có một số nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi trong quá trình lập trình. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến:

 1. Phiên bản không tương thích: Sử dụng phiên bản Node.js không tương thích với các module hoặc thư viện khác có thể gây ra lỗi. Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản phù hợp của Node.js và kiểm tra sự tương thích với các module và thư viện mà bạn sử dụng.
 2. Quản lý phụ thuộc không đúng: Sử dụng npm hoặc yarn để quản lý các phụ thuộc trong Node.js. Khi quản lý phụ thuộc không đúng, có thể xảy ra lỗi do sự xung đột giữa các phiên bản hoặc thiếu các phụ thuộc cần thiết. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt và quản lý các phụ thuộc một cách chính xác.
 3. Lỗi cú pháp: Lỗi cú pháp là một nguyên nhân thường gặp trong quá trình viết mã. Sai cú pháp có thể là do viết sai từ khóa, thiếu dấu ngoặc, hay các lỗi chính tả khác. Kiểm tra lại mã của bạn để đảm bảo không có lỗi cú pháp.
 4. Quá tải tài nguyên: Quá tải tài nguyên như bộ nhớ hoặc CPU có thể gây ra lỗi trong Node.js. Điều này có thể xảy ra khi ứng dụng của bạn không được tối ưu hoặc có sử dụng không hiệu quả các tài nguyên. Kiểm tra và tối ưu hóa mã của bạn để đảm bảo sử dụng tài nguyên một cách hợp lý.
 5. Xử lý bất đồng bộ không chính xác: Node.js là một môi trường xử lý bất đồng bộ, và việc không xử lý bất đồng bộ một cách chính xác có thể gây ra lỗi. Đảm bảo bạn đã sử dụng các phương pháp và hàm bất đồng bộ đúng cách, như sử dụng callback, Promise, hoặc async/await để xử lý các hoạt động bất đồng bộ.
 6. Lỗi xử lý ngoại lệ: Không xử lý ngoại lệ (exceptions) một cách chính xác có thể dẫn đến lỗi trong Node.js. Đảm bảo rằng bạn đã bao bọc các đoạn mã có thể gây ra ngoại lệ trong khối try-catch hoặc sử dụng các phương thức xử lý lỗi như error event handler.

Đây chỉ là một số nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi trong Node.js. Khi gặp lỗi, nên kiểm tra từng nguyên nhân có thể gây ra vấn đề và sửa lỗi một cách phù hợp.

Xem thêm Báo lỗi (ERROR) trong Golang

4 loại lỗi thường gặp trong NodeJS

Các ứng dụng Node.js thường gặp bốn loại lỗi:

Lỗi Standard JavaScript errors <EvalError> trong nodejs

Lỗi EvalError là một trong các lỗi chuẩn (standard JavaScript errors) trong Node.js và JavaScript nói chung. Nó được ném ra khi có lỗi trong quá trình đánh giá (evaluate) một đoạn mã JavaScript thông qua hàm eval().

Tuy nhiên, trong phiên bản hiện tại của JavaScript (ES6) và Node.js, lỗi EvalError đã không còn được sử dụng rộng rãi và thường không xuất hiện trong quá trình phát triển ứng dụng Node.js thông thường. Thay vào đó, các lỗi thường được gặp hơn như SyntaxError, ReferenceError, TypeError, RangeError, và Error được sử dụng để đại diện cho các tình huống lỗi khác nhau.

Dưới đây là một số lỗi chuẩn khác thường gặp trong Node.js:

 1. SyntaxError: Xảy ra khi có lỗi cú pháp trong mã JavaScript, ví dụ như viết sai cú pháp, thiếu dấu ngoặc, hoặc sử dụng không đúng từ khóa.
 2. ReferenceError: Xảy ra khi tham chiếu đến một biến không tồn tại hoặc không được định nghĩa.
 3. TypeError: Xảy ra khi một phép toán không hợp lệ được thực hiện hoặc một phương thức không tồn tại được gọi.
 4. RangeError: Xảy ra khi giá trị được cung cấp không nằm trong phạm vi cho phép, ví dụ như truy cập vào chỉ số nằm ngoài phạm vi của một mảng.
 5. Error: Đây là lớp cơ bản của tất cả các lỗi trong JavaScript. Bạn có thể tạo các lớp con của Error để đại diện cho các lỗi tùy chỉnh trong ứng dụng của mình.

Để xử lý lỗi trong Node.js, bạn có thể sử dụng các cấu trúc điều khiển như try-catch, try-catch-finally, hoặc sử dụng các phương thức xử lý lỗi như on('error') để bắt và xử lý các ngoại lệ trong quá trình thực thi của ứng dụng.

Lưu ý rằng thông tin về lỗi cụ thể và cách xử lý nó có thể khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh và mã JavaScript của bạn.

Xem thêm Hướng dẫn cài đặt Nodejs

System errors trong nodejs

Trong Node.js, có một số lỗi hệ thống (system errors) mà bạn có thể gặp phải khi phát triển ứng dụng. Các lỗi này thường liên quan đến việc tương tác với hệ thống tập tin, mạng, tiến trình và các tài nguyên hệ thống khác. Dưới đây là một số lỗi hệ thống phổ biến trong Node.js:

 1. Error: EACCES: Xảy ra khi không có quyền truy cập hoặc quyền ghi vào tệp hoặc thư mục.
 2. Error: EADDRINUSE: Xảy ra khi cố gắng liên kết (bind) một socket với một địa chỉ và cổng mà đã được sử dụng bởi một kết nối khác.
 3. Error: ECONNREFUSED: Xảy ra khi một yêu cầu kết nối bị từ chối bởi máy chủ hoặc dịch vụ đích.
 4. Error: ENOENT: Xảy ra khi một tệp hoặc thư mục không tồn tại.
 5. Error: EEXIST: Xảy ra khi một tệp hoặc thư mục đã tồn tại và không thể ghi đè lên nó.
 6. Error: EPERM: Xảy ra khi không có quyền thực hiện một hành động nhất định trên tệp hoặc thư mục.
 7. Error: ETIMEDOUT: Xảy ra khi thời gian chờ kết nối hoặc yêu cầu vượt quá giới hạn thời gian cho phép.
 8. Error: EIO: Xảy ra khi có một lỗi giao tiếp I/O (input/output) với thiết bị hoặc tệp.
 9. Error: EMFILE: Xảy ra khi đã đạt đến giới hạn số lượng mở tệp (file descriptors) cho quy trình.
 10. Error: ELOOP: Xảy ra khi phát hiện một vòng lặp liên kết tượng trưng (symbolic link) trong quá trình giải quyết đường dẫn.

Để xử lý các lỗi hệ thống trong Node.js, bạn có thể sử dụng các cấu trúc điều khiển như try-catch, try-catch-finally hoặc sử dụng các phương thức xử lý lỗi như on('error') để bắt và xử lý các ngoại lệ hệ thống. Thông thường, bạn cần kiểm tra mã lỗi (error code) hoặc thông điệp lỗi (error message) để xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc phục phù hợp.

Lưu ý rằng danh sách này chỉ đưa ra một số lỗi hệ thống phổ biến trong Node.js và có thể có thêm các lỗi khác tùy thuộc vào ngữ cảnh và hoạt động của ứng dụng của bạn.

Xem thêm Nodejs là gì? Tại sao nên sử dụng Nodejs

User-specified errors trong nodejs

Trong Node.js, bạn có thể tạo các lỗi được chỉ định bởi người dùng (user-specified errors) để đại diện cho các trạng thái hoặc điều kiện đặc biệt trong ứng dụng của bạn. Điều này cho phép bạn tạo ra các lớp lỗi tùy chỉnh và xử lý chúng theo cách riêng.

Dưới đây là một ví dụ về cách tạo và sử dụng một lỗi được chỉ định bởi người dùng trong Node.js:

class CustomError extends Error {
 constructor(message) {
  super(message);
  this.name = 'CustomError';
 }
}

// Sử dụng lỗi được chỉ định bởi người dùng
try {
 throw new CustomError('Đây là một lỗi được chỉ định bởi người dùng');
} catch (error) {
 if (error instanceof CustomError) {
  console.log('Đã xảy ra một lỗi được chỉ định bởi người dùng:', error.message);
 } else {
  console.log('Đã xảy ra một lỗi khác:', error.message);
 }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một lớp CustomError kế thừa từ lớp Error có sẵn trong JavaScript. Chúng ta đã định nghĩa một thông điệp lỗi tuỳ chỉnh trong hàm tạo (constructor) và đặt tên cho lớp lỗi là 'CustomError'.

Sau đó, chúng ta sử dụng lệnh throw để ném một lỗi CustomError. Trong khối catch, chúng ta kiểm tra xem lỗi có phải là một lỗi CustomError bằng cách sử dụng instanceof. Nếu đúng, chúng ta xuất thông điệp lỗi của nó. Nếu không, chúng ta xuất thông điệp lỗi khác.

Bạn có thể mở rộng lớp CustomError và thêm các thuộc tính hoặc phương thức tùy chỉnh khác tùy theo nhu cầu của ứng dụng của bạn. Điều này giúp bạn tạo ra các lỗi đặc biệt phù hợp với logic và luồng công việc của ứng dụng.

Qua đó, bạn có thể tùy chỉnh xử lý lỗi cho các trường hợp đặc biệt trong ứng dụng của bạn, tăng tính linh hoạt và khả năng phân biệt lỗi.

Xem thêm Chương trình đầu tiên với Node.js

Assertion errors trong nodejs

Trong Node.js, lỗi khẳng định (assertion errors) là loại lỗi được ném ra khi một biểu đồ kiểm tra (assertion) không thành công. Một biểu đồ kiểm tra là một khẳng định logic trong mã JavaScript, dùng để kiểm tra các giả định và điều kiện, đảm bảo rằng chúng đúng trong quá trình thực thi ứng dụng.

Khi một biểu đồ kiểm tra không thành công, một lỗi khẳng định sẽ được ném ra, và ứng dụng có thể xử lý nó theo ý muốn. Đây là một ví dụ về cách sử dụng khẳng định trong Node.js và xử lý lỗi khẳng định:

const assert = require('assert');

function divide(a, b) {
 assert(b !== 0, 'Chia cho số không');
 return a / b;
}

try {
 const result = divide(10, 0);
 console.log('Kết quả:', result);
} catch (error) {
 if (error instanceof assert.AssertionError) {
  console.log('Đã xảy ra lỗi khẳng định:', error.message);
 } else {
  console.log('Đã xảy ra một lỗi khác:', error.message);
 }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng module assert có sẵn trong Node.js để tạo một khẳng định trong hàm divide(). Khẳng định này kiểm tra xem biến b có khác 0 hay không. Nếu b bằng 0, một lỗi khẳng định sẽ được ném ra với thông điệp 'Chia cho số không'.

Trong khối try, chúng ta gọi hàm divide(10, 0). Vì b là 0, biểu đồ kiểm tra không thành công và lỗi khẳng định được ném ra. Trong khối catch, chúng ta kiểm tra xem lỗi có phải là một lỗi khẳng định bằng cách sử dụng instanceof. Nếu đúng, chúng ta xuất thông điệp lỗi khẳng định. Nếu không, chúng ta xuất thông điệp lỗi khác.

Lỗi khẳng định giúp xác định và đảm bảo tính chính xác của các giả định và điều kiện trong mã JavaScript. Chúng cung cấp một cách để kiểm tra logic và đảm bảo rằng mã của bạn hoạt động như dự kiến.

Xem thêm Hướng dẫn Express.js

Ví dụ về lỗi trong Nodejs

Lỗi Node.js

Hãy lấy một ví dụ để triển khai lỗi JavaScript chuẩn – ReferenceError.

File: error_example1.js

// Ném với một ReferenceError vì b là không xác định 
 // Throws with a ReferenceError because b is undefined 
   try { 
    const a = 1; 
    const c = a + b; 
   } catch (err) { 
    console.log(err); 
   } 

Mở dấu nhắc lệnh Node.js và chạy đoạn mã sau:

node error_example1.js  

Lỗi Node.js Ví dụ 2

File: timer2.js

 const fs = require('fs'); 
   function nodeStyleCallback(err, data) { 
   if (err) { 
    console.error('There was an error', err); 
    return; 
   } 
    console.log(data); 
   } 
  fs.readFile('/some/file/that/does-not-exist', nodeStyleCallback); 
 fs.readFile('/some/file/that/does-exist', nodeStyleCallback);

Mở dấu nhắc lệnh Node.js và chạy đoạn mã sau:

node error_example2.js  

Cách khắc phục và tránh lỗi lập trình Node.js

Để khắc phục và tránh lỗi lập trình trong Node.js, bạn có thể áp dụng các biện pháp sau:

 1. Kiểm tra phiên bản Node.js: Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản Node.js tương thích với các module và thư viện mà bạn đang sử dụng. Nếu có lỗi tương thích, cân nhắc nâng cấp hoặc hạ cấp phiên bản Node.js để đảm bảo sự tương thích.
 2. Quản lý phụ thuộc chính xác: Sử dụng npm hoặc yarn để quản lý các phụ thuộc của dự án Node.js. Đảm bảo bạn cài đặt và quản lý các phiên bản phụ thuộc một cách chính xác và đảm bảo rằng không có xung đột giữa các phiên bản.
 3. Sử dụng công cụ kiểm tra lỗi và debug: Sử dụng các công cụ như linter, debugger và logging để phát hiện và khắc phục lỗi trong mã của bạn. Các công cụ này giúp bạn tìm ra lỗi cú pháp, lỗi logic, và theo dõi quá trình thực thi của ứng dụng để tìm ra lỗi.
 4. Xử lý bất đồng bộ một cách chính xác: Sử dụng các phương pháp xử lý bất đồng bộ như callback, Promise hoặc async/await để đảm bảo xử lý đúng các hoạt động bất đồng bộ trong Node.js. Điều này giúp tránh lỗi và quản lý tốt hơn các luồng xử lý.
 5. Xử lý ngoại lệ một cách chính xác: Bọc các đoạn mã có thể gây ra ngoại lệ trong khối try-catch hoặc sử dụng các phương thức xử lý lỗi như error event handler để đảm bảo xử lý ngoại lệ một cách chính xác. Điều này giúp ứng dụng của bạn trở nên ổn định hơn và tránh bị crash do lỗi không xử lý.
 6. Tối ưu hóa hiệu suất: Đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất của mã Node.js của bạn. Kiểm tra việc sử dụng tài nguyên như bộ nhớ, CPU và đảm bảo rằng mã của bạn không có những hoạt động không hiệu quả hoặc tiêu tốn tài nguyên quá mức.
 7. Kiểm tra và xử lý lỗi đầu vào: Kiểm tra và xử lý lỗi đầu vào một cách nghiêm ngặt để đảm bảo rằng dữ liệu được truyền vào chương trình của bạn là hợp lệ. Điều này giúp tránh lỗi từ dữ liệu không mong muốn và tăng tính bảo mật của ứng dụng.
 8. Sử dụng thư viện và module tin cậy: Sử dụng các thư viện và module đã được kiểm tra và được cộng đồng hỗ trợ đông đảo. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro của việc sử dụng mã không đáng tin cậy hoặc chưa được thử nghiệm.
 9. Kiểm thử và đánh giá đầy đủ: Thực hiện các bài kiểm tra và đánh giá đầy đủ cho mã của bạn để phát hiện và sửa chữa các lỗi trước khi triển khai. Đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra từng khía cạnh của ứng dụng và xử lý các trường hợp biên, trường hợp lỗi và trường hợp không thường xuyên.
 10. Theo dõi và ghi log: Theo dõi và ghi log thông tin, lỗi và sự kiện quan trọng trong ứng dụng của bạn. Điều này giúp bạn phân tích và giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và giữ ứng dụng của bạn hoạt động một cách ổn định.

Lưu ý rằng việc khắc phục và tránh lỗi lập trình Node.js yêu cầu kiến thức và kỹ năng lập trình tốt. Nếu bạn gặp phải vấn đề phức tạp, tốt nhất là tham khảo tài liệu, hỏi cộng đồng hoặc nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now