Rate this post

Các bài viết liên quan:

Khái niệm về Logic Gates

Logic Gates (Cổng Logic) là các thành phần cơ bản trong mạch điện tử dùng để thực hiện các phép toán logic. Chúng là các mô-đun đơn giản nhưng quan trọng trong việc xây dựng các mạch logic phức tạp và là nền tảng của việc thiết kế và hoạt động của các hệ thống điện tử số.

Logic Gates là những mạch điện với một hoặc nhiều đầu vào và một đầu ra, trong đó mỗi đầu vào và đầu ra đều có thể có một trong hai trạng thái: “đúng” hoặc “sai” (hay “1” và “0” tương ứng). Các trạng thái này được biểu thị bằng các mức điện áp khác nhau hoặc các tín hiệu logic.

Có năm loại cổng logic cơ bản được sử dụng phổ biến, bao gồm:

 1. Cổng AND: Cho đầu ra “đúng” chỉ khi tất cả các đầu vào đều là “đúng”.
 2. Cổng OR: Cho đầu ra “đúng” khi ít nhất một trong các đầu vào là “đúng”.
 3. Cổng NOT: Đảo ngược trạng thái của đầu vào, nghĩa là “đúng” thành “sai” và ngược lại.
 4. Cổng XOR: Cho đầu ra “đúng” khi chỉ có một trong hai đầu vào là “đúng”.
 5. Cổng NAND: Là cổng NOT kết hợp với cổng AND, cho đầu ra “sai” khi tất cả các đầu vào là “đúng”.

Sự kết hợp và kết nối các cổng logic này tạo thành các mạch logic phức tạp để thực hiện các phép toán logic và xử lý thông tin trong các hệ thống điện tử. Logic Gates là thành phần cơ bản và quan trọng trong việc xây dựng các thiết bị số như vi xử lý, bộ nhớ, hệ thống điều khiển và nhiều ứng dụng điện tử khác.

Mạch Logic và Sự Kết Hợp của Logic Gates

Mạch Logic là sự kết hợp và kết nối các Logic Gates để thực hiện các phép toán logic và xử lý thông tin trong các hệ thống điện tử. Bằng cách kết hợp các cổng logic với nhau, chúng ta có thể xây dựng các mạch logic phức tạp và thực hiện các chức năng logic phức tạp.

Sự kết hợp của Logic Gates trong mạch logic có thể được thực hiện thông qua các phép toán logic cơ bản như AND, OR, NOT, XOR và NAND. Các cổng logic có thể được kết hợp với nhau để tạo ra các mạch logic có chức năng và hoạt động phức tạp hơn. Một số cách kết hợp phổ biến của Logic Gates trong mạch logic bao gồm:

 1. Kết nối chuỗi (Series Connection): Đầu ra của một cổng logic được kết nối với đầu vào của cổng logic khác. Kết nối này tạo ra một chuỗi các cổng logic để thực hiện các phép toán logic liên tiếp.
 2. Kết nối song song (Parallel Connection): Đầu vào của các cổng logic được kết nối với cùng một nguồn tín hiệu đầu vào. Kết nối này cho phép thực hiện các phép toán logic song song trên các tín hiệu đầu vào.
 3. Kết nối hỗn hợp (Mixed Connection): Một mạch logic có thể có các kết nối kết hợp chuỗi và song song. Các cổng logic được kết nối với nhau theo các cách khác nhau để thực hiện các chức năng logic phức tạp.

Kết hợp các cổng logic trong mạch logic cho phép chúng ta xây dựng các mạch điện tử phức tạp như bộ nhớ, vi xử lý, bộ giải mã, và nhiều hệ thống điện tử khác. Qua việc sử dụng các phép toán logic và kết hợp các cổng logic, mạch logic có khả năng xử lý thông tin và thực hiện các chức năng logic theo yêu cầu của ứng dụng điện tử.

Biểu diễn giản đồ hoặc đồ thị của biểu thức Boolean

Các biểu thức Boolean có thể được biểu diễn bằng đồ thị bằng cách sử dụng các mạch logic. Các mạch logic này có thể được xây dựng bằng cách sử dụng các thiết bị trạng thái rắn được gọi là cổng, có khả năng chuyển đổi mức điện áp. Nếu x và y là các biến, thì các biểu thức cơ bản x ∧ y (AND), x ∨ y (OR) và x ‘(NOT) được biểu diễn bằng đồ thị như sau:

Cổng AND: Cổng AND nhận đầu vào x và y và tạo ra đầu ra ký hiệu là x ∧ y, như được hiển thị trong bảng logic

Cổng OR: Cổng OR nhận đầu vào x và y và tạo ra đầu ra ký hiệu là x V y như được hiển thị trong bảng logic

Cổng NOT: Cổng NOT nhận đầu vào x và tạo ra đầu ra y ký hiệu là x ‘như được hiển thị trong bảng logic

Chúng ta có thể kết nối các thiết bị này với nhau để tạo thành một mạch điện tử nhận ra bất kỳ Biểu thức Boolean nào cho trước.

Các ứng dụng của Đại số Boolean trong Lý thuyết Chuyển mạch:

Thiết bị chuyển mạch đơn giản nhất là công tắc KHÔNG TẮT. Công tắc là một thiết bị là một mạch điện cho phép hoặc không cho dòng điện chạy qua mạch.

Công tắc có hai trạng thái KHÔNG hoặc TẮT (đóng hoặc mở)

 • Nếu công tắc đóng, dòng điện sẽ đi qua nó.
 • Nếu công tắc mở, dòng điện sẽ không đi qua nó.
 • ON được ký hiệu là 1
 • TẮT được biểu thị bằng 0.

Các mạch điện chứa công tắc bằng biểu thức Boolean, nếu ON được ký hiệu là true hoặc 1 và OFF được ký hiệu bằng False hoặc 0.

Kết nối sê-ri và song song:

Có 2 cách mà các công tắc được kết nối với nhau.

 • Series Connection 
 • Parallel Connection
 1. Series Connection: Hai công tắc x1 và x2 được cho là Series Connection nếu dòng điện chỉ có thể đi qua khi cả hai công tắc đều BẬT (đóng) và dòng điện không chảy nếu cả hai công tắc hoặc bất kỳ công tắc nào đều TẮT (mở). Nói một cách tượng trưng, ​​Series Connection của hai công tắc x1 và x2 được ký hiệu là x1∧ x2 hoặc x1 * x2.

Nó được biểu diễn theo sơ đồ như sau:

 1. Parallel Connection: Hai công tắc x1 và x2 được cho là Parallel Connection nếu dòng điện chạy khi cả hai công tắc bất kỳ đều BẬT (đóng) và dòng điện không chạy khi cả hai đều TẮT (mở). Nói một cách tượng trưng, ​​Parallel Connection của hai công tắc x1 và x2 được ký hiệu là x1∨ x2 hoặc x1 + x2.

Nó được biểu diễn theo sơ đồ như sau:

Ứng dụng của Logic Gates và Mạch Logic

Logic Gates và Mạch Logic có nhiều ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực điện tử và công nghệ. Dưới đây là một số ví dụ về ứng dụng của chúng:

 1. Mạch Xử lý (Processor): Mạch Logic là thành phần cơ bản trong vi xử lý (CPU) của máy tính và các thiết bị điện tử thông minh. Chúng giúp điều khiển và thực hiện các phép toán logic để xử lý dữ liệu và thực hiện các chức năng tính toán.
 2. Mạch Nhớ (Memory): Mạch Logic được sử dụng trong các loại bộ nhớ điện tử như bộ nhớ RAM và bộ nhớ ROM. Chúng giúp lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo yêu cầu, cung cấp khả năng lưu trữ tạm thời và lưu trữ lâu dài.
 3. Mạch Điều Khiển (Control Circuit): Mạch Logic được sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động như trong các thiết bị điều khiển công nghiệp, xe tự động, và các hệ thống tự động hóa khác. Chúng giúp điều khiển các hoạt động và chức năng của hệ thống dựa trên các điều kiện và tín hiệu đầu vào.
 4. Mạch Mã Hóa và Giải Mã (Encoder/Decoder): Mạch Logic được sử dụng trong các mạch mã hóa và giải mã để chuyển đổi thông tin từ dạng này sang dạng khác. Ví dụ, trong hệ thống truyền thông, mạch Logic được sử dụng để mã hóa và giải mã dữ liệu trong quá trình truyền thông qua các kênh truyền thông.
 5. Mạch Giao Tiếp (Interface Circuit): Mạch Logic được sử dụng trong các mạch giao tiếp để kết nối và truyền dữ liệu giữa các thiết bị và giao diện khác nhau. Chúng giúp điều chỉnh và đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị và giao tiếp với nhau.
 6. Mạch Tự Động Hóa (Automation Circuit): Mạch Logic được sử dụng trong các hệ thống tự động hóa như trong các dây chuyền sản xuất, hệ thống điều khiển nhà thông minh, và các ứng dụng tự động hóa khác. Chúng giúp điều khiển các quy trình và hoạt động tự động một cách hiệu quả.

Trên đây chỉ là một số ví dụ về ứng dụng của Logic Gates và Mạch Logic. Thực tế, chúng có vai trò quan trọng trong hầu hết các thiết bị và hệ thống điện tử mà chúng ta sử dụng hàng ngày.

Xem thêm Switch là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now