Rate this post

Trong Java, logger là một công cụ để ghi lại thông tin về lỗi, cảnh báo và thông tin khác về chương trình. Nó giúp cho việc gỡ lỗi và tìm ra vấn đề trong chương trình dễ dàng hơn. Logger sử dụng các thiết lập cấp độ để xác định những thông tin nào sẽ được ghi lại.

Các bài viết liên quan:

Tại sao sử dụng logger trong java

Sử dụng logger trong Java có nhiều lợi ích, bao gồm:

 1. Gỡ lỗi và tìm ra vấn đề: Logger giúp ghi lại thông tin về lỗi và cảnh báo, giúp cho việc gỡ lỗi và tìm ra vấn đề trong chương trình dễ dàng hơn.
 2. Ghi lại hoạt động của chương trình: Logger có thể ghi lại hoạt động của chương trình, giúp cho việc theo dõi và điều tra lỗi dễ dàng hơn.
 3. Tùy chỉnh cấp độ ghi lại: Logger có thể được cấu hình để ghi lại thông tin tùy theo cấp độ, ví dụ như chỉ ghi lại lỗi và cảnh báo, hoặc chỉ ghi lại thông tin đặc biệt.
 4. Ghi lại vào nhiều nơi: Logger có thể ghi lại thông tin vào nhiều nơi khác nhau, ví dụ như file, console, hay database.
 5. Dễ dàng sử dụng: logger trong Java được tích hợp trong Java SE (Standard Edition) và Java EE (Enterprise Edition) là rất dễ dàng sử dụng.

Một vài ví dụ sử dụng logger trong java

Ví dụ 1: Ghi lại thông tin về lỗi

import java.util.logging.Logger;

public class Main {
  private static final Logger LOGGER = Logger.getLogger(Main.class.getName());
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // some code that throws an exception
    } catch (Exception e) {
      LOGGER.severe("Error occurred: " + e);
    }
  }
}

Ví dụ 2: Ghi lại thông tin về hoạt động của chương trình

import java.util.logging.Logger;

public class Main {
  private static final Logger LOGGER = Logger.getLogger(Main.class.getName());
  public static void main(String[] args) {
    LOGGER.info("Starting application");
    // some code
    LOGGER.info("Application completed");
  }
}

Ví dụ 3: Ghi lại thông tin vào file

import java.io.IOException;
import java.util.logging.FileHandler;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.logging.SimpleFormatter;

public class Main {
  private static final Logger LOGGER = Logger.getLogger(Main.class.getName());

  public static void main(String[] args) {
    try {
      FileHandler fileHandler = new FileHandler("application.log");
      fileHandler.setFormatter(new SimpleFormatter());
      LOGGER.addHandler(fileHandler);
      // some code
    } catch (IOException e) {
      LOGGER.severe("Error occurred while setting up file logger: " + e);
    }
  }
}

Note: Để sử dụng logger bạn cần import java.util.logging.Logger, các hàm ghi lại log khác nhau có thể sử dụng để ghi lại log tương ứng với level cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now