Loại trừ hiển thị tìm kiếm khỏi sitemap

Loại trừ hiển thị tìm kiếm khỏi sitemap

Các bài đăng và trang có thể được gán cho nhiều danh mục phân loại và do đó có thể bất ngờ hiển thị trong sơ đồ trang web của bạn khi bạn nghĩ rằng nó sẽ bị ẩn. Bạn có thể loại trừ các bài đăng hoặc trang riêng lẻ khỏi sơ đồ trang bên trong metabox trong Yoast SEO hoặc loại trừ một số loại nội dung nhất định bằng cách tùy chỉnh chỉ mục sơ đồ trang web.

Các bài viết liên quan:

Đăng nhập vào trang web WordPress.

Khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ ở trong ‘Dashboard’ của mình.

Chỉnh sửa bài đăng hoặc trang.

Loại trừ hiển thị tìm kiếm khỏi sitemap

Ở phía bên tay trái, bạn sẽ thấy một menu. Trong menu đó, điều hướng đến bài đăng hoặc trang (hoặc loại bài đăng tùy chỉnh khác) mà bạn muốn loại trừ.

Mở rộng phần “Advanced” và thay đổi “Allow search engines to show this Post in search results?” Thành “No” cho bài đăng hoặc trang này.

Yoast SEO metabox với các công cụ tìm kiếm cho phép Không hoặc noindex được chọn

Xuất bản hoặc cập nhật bài đăng hoặc trang.

Bạn hoặc nhà phát triển có thể sử dụng filter.

wpseo_exclude_from_sitemap_by_post_ids để loại trừ hàng loạt bài đăng hoặc các trang khỏi sơ đồ trang web Yoast SEO. filter sẽ được đặt trong tệp functions.php của bạn. Nếu bạn không chắc đó là đâu, vui lòng liên hệ với nhà phát triển theme.

Như một phương pháp hay nhất, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện sao lưu trước khi chỉnh sửa tệp chủ đề.

Sau đây là ví dụ về cách bạn có thể sử dụng bộ lọc:

add_filter (‘wpseo_exclude_from_sitemap_by_post_ids’, function () {

 return array( 311, 322 );

});

Quý khách có thể tham khảo hơn ở các dịch vụ do websitehcm.com cung cấp như: dịch vụ seo, dịch vụ viết content , dịch vụ chăm sóc website, dịch vụ thiết kế website 

Leave a Reply