Rate this post

Dấu chuỗi là các ký tự chuỗi đặc biệt được điều chỉnh từ các ngôn ngữ có dấu khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ loại bỏ các dấu thăng khỏi một chuỗi.

Các bài viết liên quan:

Chúng ta có thể xóa dấu khỏi chuỗi bằng cách sử dụng mô-đun Python có tên Unidecode. Mô-đun này bao gồm một phương thức lấy một đối tượng hoặc chuỗi Unicode và trả về một chuỗi không có dấu thăng.

Cú pháp:

output_string = unidecode.unidecode(target_string )

Dưới đây là một số ví dụ mô tả cách loại bỏ các dấu thăng khỏi một chuỗi:

Ví dụ 1:

# khai bao thư viện unidecode
import unidecode

# khởi tạo một string có dấu
string = "orčpžsíáýd"

# hiển thị chuỗi ban đầu
print('\nString:', string)

# remove dấu và ký tự đặc biệt
outputString = unidecode.unidecode(string)

# hiển thự chuỗi mới
print('\nNew String:', outputString)
Original String: orčpžsíáýd

New String: orcpzsiayd

Ví dụ 2:

# khai bao thư viện unidecode
import unidecode

# khởi tạo một string có dấu
string = "stävänger"

# hiển thị chuỗi ban đầu
print('\n String:', string)

# remove dấu và ký tự đặc biệt
outputString = unidecode.unidecode(string)

# hiển thự chuỗi mới
print('\nNew String:', outputString)
Original String: stävänger

New String: stavanger

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now