Rate this post

Cách tốt hơn và phổ biến nhất để theo dõi các phân vùng trống hoặc đã lấp đầy là sử dụng Danh sách liên kết.

Các bài viết liên quan:

Trong cách tiếp cận này, Hệ điều hành duy trì một Linked list trong đó mỗi nút đại diện cho mỗi phân vùng. Mỗi nút có ba trường.

  1. Trường đầu tiên của nút lưu trữ một bit cờ cho biết phân vùng là một lỗ hổng hay một số tiến trình nằm bên trong.
  2. Trường thứ hai lưu chỉ mục bắt đầu của phân vùng.
  3. Đệ ba lưu trữ chỉ mục cuối của phân vùng.

Nếu một phân vùng được giải phóng tại một thời điểm nào đó thì phân vùng đó sẽ được hợp nhất với phân vùng miễn phí liền kề của nó mà không cần thực hiện thêm bất kỳ nỗ lực nào.

Có một số điểm cần được tập trung khi sử dụng phương pháp này.

  1. Hệ điều hành phải rất rõ ràng về vị trí của nút mới sẽ được thêm vào danh sách liên kết. Tuy nhiên, việc thêm nút theo thứ tự tăng dần của chỉ mục bắt đầu là điều có thể gợi ý.
  2. Sử dụng danh sách liên kết kép sẽ tạo ra một số tác động tích cực đến hiệu suất do thực tế là một nút trong danh sách liên kết kép cũng có thể theo dõi nút trước đó của nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now