Rate this post

Linked List Allocation là một kỹ thuật quan trọng trong quản lý hệ điều hành. Hôm nay hãy cùng W3seo tìm hiểu về kỹ thuật này.

Giới thiệu Linked List Allocation

Linked List Allocation trong bối cảnh hệ điều hành là một phương pháp quản lý bộ nhớ, nơi mà các khối dữ liệu không liên tục trên bộ nhớ vật lý được liên kết với nhau thông qua cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết (linked list). Trong mô hình này, mỗi khối bộ nhớ, hay còn gọi là nút, chứa hai phần: dữ liệu và tham chiếu (hoặc con trỏ) đến nút tiếp theo. Nhờ cách cấu trúc này, Linked List Allocation có thể quản lý bộ nhớ một cách linh hoạt, cho phép các khối bộ nhớ được phân tán rải rác khắp không gian bộ nhớ.

Vai trò và tầm quan trọng của Linked List Allocation trong quản lý bộ nhớ rất đáng chú ý. Phương pháp này giúp giảm thiểu vấn đề của phân mảnh bộ nhớ, một hiện tượng phổ biến trong các hệ thống quản lý bộ nhớ truyền thống. Khi sử dụng Linked List Allocation, hệ điều hành không cần phải tìm một không gian liên tục lớn để lưu trữ dữ liệu mới, bởi vì các phần của một tệp hoặc dữ liệu có thể được lưu trữ ở những nơi khác nhau trên bộ nhớ và được liên kết lại với nhau một cách có hệ thống. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc quản lý các tệp lớn hoặc khi bộ nhớ đang gần hết.

Bên cạnh việc giải quyết vấn đề phân mảnh, Linked List Allocation còn mang lại sự linh hoạt trong việc mở rộng và giảm kích thước của dữ liệu. Khối bộ nhớ có thể dễ dàng được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi danh sách liên kết mà không làm ảnh hưởng đến những phần khác của bộ nhớ. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật và điều chỉnh dữ liệu mà không cần phải thực hiện các thao tác phức tạp trên bộ nhớ.

Tuy nhiên, Linked List Allocation cũng có nhược điểm riêng, như thời gian truy cập dữ liệu tăng do cần phải duyệt qua các nút liên kết. Mặc dù vậy, trong nhiều tình huống, lợi ích mà nó mang lại trong việc quản lý bộ nhớ động và linh hoạt là rất đáng giá, đặc biệt trong các hệ thống có hạn chế về bộ nhớ hoặc yêu cầu quản lý bộ nhớ hiệu quả.

Các loại Linked list Allocation

Linked Index Allocation một cấp

Phân bổ chỉ mục liên kết một cấp là một phương pháp quản lý không gian đĩa trong hệ thống tập tin, giúp tăng khả năng lưu trữ các tệp có kích thước lớn. Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả khi xử lý các tệp cần nhiều không gian lưu trữ hơn so với kích thước của một khối đĩa duy nhất.

Cơ chế hoạt động của Linked Index Allocation một cấp:

 • Tiêu đề tệp: Mỗi tệp có một tiêu đề nhỏ, thường chứa thông tin như tên tệp, quyền truy cập, và thời gian sửa đổi cuối cùng. Tiêu đề này cũng chứa một con trỏ đến khối chỉ mục đầu tiên của tệp.
 • Khối chỉ mục: Mỗi khối chỉ mục chứa một danh sách các địa chỉ khối. Mỗi địa chỉ khối này trỏ đến một phần dữ liệu của tệp trên đĩa. Đối với các tệp nhỏ, một khối chỉ mục duy nhất có thể đủ để chứa tất cả các địa chỉ cần thiết.
 • Liên kết các khối chỉ mục: Đối với các tệp lớn, không gian của một khối chỉ mục có thể không đủ để chứa tất cả các địa chỉ. Trong trường hợp này, mục nhập cuối cùng trong khối chỉ mục sẽ là một con trỏ trỏ đến một khối chỉ mục khác, tạo thành một chuỗi các khối chỉ mục.

Ưu điểm của phương pháp này:

 • Tăng kích thước tối đa của tệp: Phân bổ chỉ mục liên kết một cấp loại bỏ hạn chế về kích thước tệp, cho phép lưu trữ các tệp có kích thước rất lớn mà không gặp rắc rối về không gian lưu trữ.
 • Linh hoạt trong quản lý không gian: Phân bổ này cho phép sử dụng không gian đĩa một cách linh hoạt hơn, tối ưu hóa việc sử dụng không gian lưu trữ.

Nhược điểm:

 • Truy cập ngẫu nhiên khó khăn: Việc truy cập ngẫu nhiên đến dữ liệu trong tệp trở nên khó khăn hơn do cần phải duyệt qua chuỗi các khối chỉ mục để tìm đến địa chỉ khối cần thiết.
 • Phức tạp trong quản lý: Cấu trúc liên kết của các khối chỉ mục đòi hỏi quản lý phức tạp hơn so với phương pháp chỉ mục đơn giản.

Tóm lại, Linked Index Allocation một cấp là một giải pháp tốt cho việc lưu trữ các tệp lớn, nhưng cũng đem lại thách thức về quản lý và truy cập dữ liệu. Để khắc phục nhược điểm này, các hệ thống tập tin hiện đại có thể sử dụng các kỹ thuật tiên tiến hơn như phân bổ chỉ mục nhiều cấp hoặc cấu trúc dữ liệu tối ưu hóa cho truy cập ngẫu nhiên.

Linked Index Allocation đa cấp

Phân bổ chỉ mục đa cấp là một cách tiếp cận phức tạp hơn trong việc quản lý không gian lưu trữ của hệ thống tập tin. Cấu trúc này sử dụng nhiều cấp độ của khối chỉ mục, mỗi cấp đều đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý và truy cập dữ liệu.

Cách hoạt động của Linked Index Allocation đa cấp:

 • Khối chỉ mục cấp bên ngoài: Những khối này chứa các con trỏ đến các khối chỉ mục ở cấp tiếp theo. Chúng hoạt động như một cấp trung gian, giúp hệ thống điều hướng từ mức cao nhất đến nơi chứa dữ liệu cụ thể.
 • Khối chỉ mục cấp bên trong: Các khối này chứa con trỏ đến các khối dữ liệu thực tế trên đĩa, nơi chứa dữ liệu của tệp.

Ưu điểm của phương pháp này:

 • Truy cập ngẫu nhiên hiệu quả hơn: So với phân bổ chỉ mục một cấp, phương pháp này cho phép truy cập ngẫu nhiên đến dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, đặc biệt đối với các tệp có kích thước lớn.
 • Khả năng mở rộng: Cấu trúc đa cấp cho phép hệ thống tập tin mở rộng khả năng lưu trữ và quản lý các tệp cỡ lớn mà không bị giới hạn bởi kích thước của một khối chỉ mục duy nhất.

Nhược điểm:

 • Thời gian truy cập tăng lên: Do cần phải duyệt qua nhiều cấp chỉ mục để đến được khối dữ liệu, thời gian truy cập một tệp có thể cao hơn so với phương pháp chỉ mục đơn cấp.
 • Quản lý phức tạp hơn: Cấu trúc đa cấp đòi hỏi quản lý phức tạp hơn, từ việc duy trì các khối chỉ mục đến việc xử lý các trường hợp lỗi và mất mát dữ liệu.

Ứng dụng thực tế:

Trong thực tế

, phân bổ chỉ mục đa cấp thường được sử dụng trong các hệ thống tập tin hiện đại để quản lý các tệp có kích thước lớn. Cách tiếp cận này giúp tăng hiệu quả trong việc sử dụng không gian lưu trữ và cung cấp sự linh hoạt cần thiết cho việc mở rộng.

 • Hệ thống tập tin lớn: Trong các hệ thống tập tin lớn, nơi có hàng nghìn hoặc hàng triệu tệp, việc sử dụng phân bổ chỉ mục đa cấp giúp cải thiện hiệu suất khi truy cập tệp và quản lý không gian lưu trữ một cách hiệu quả.
 • Cơ sở dữ liệu và lưu trữ dữ liệu lớn: Trong cơ sở dữ liệu và các ứng dụng lưu trữ dữ liệu lớn, việc phân chia dữ liệu thành nhiều cấp chỉ mục giúp tăng cường khả năng quản lý và truy xuất dữ liệu một cách nhanh chóng.

Xem xét cân nhắc:

 • Khi triển khai phân bổ chỉ mục đa cấp, cần xem xét cẩn thận về cách thiết kế cấu trúc chỉ mục để tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu độ phức tạp.
 • Cần có cơ chế xử lý lỗi và sao lưu dữ liệu hiệu quả để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, đặc biệt trong trường hợp hệ thống gặp sự cố.

Như vậy, phân bổ chỉ mục đa cấp trong quản lý hệ thống tập tin mang lại nhiều lợi ích về khả năng quản lý dữ liệu lớn và truy cập ngẫu nhiên, nhưng cũng đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ và cân nhắc

trong thiết kế để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy. Sự cân đối giữa hiệu suất và độ phức tạp là chìa khóa để tận dụng hiệu quả nhất ưu điểm của phương pháp này trong môi trường lưu trữ dữ liệu hiện đại.

Tóm lại, việc sử dụng phân bổ chỉ mục đa cấp trong hệ thống tập tin là một lựa chọn thông minh cho việc quản lý tệp tin lớn, cung cấp một cách hiệu quả để tối ưu hóa không gian lưu trữ và tăng cường khả năng truy cập nhanh chóng đến dữ liệu. Đồng thời, nó đặt ra những thách thức về mặt quản lý và yêu cầu cần có cơ chế xử lý lỗi và phục hồi dữ liệu mạnh mẽ để đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu.

Cấu trúc Linked List Allocation

Cấu trúc của Linked List Allocation bao gồm các phần tử chính sau:

 1. Node (nút): Đây là thành phần cơ bản của Linked List Allocation. Mỗi node đại diện cho một khối nhỏ trong không gian bộ nhớ, chứa dữ liệu của đơn vị bộ nhớ và một con trỏ (pointer) trỏ tới node tiếp theo trong danh sách.
 2. Danh sách liên kết (Linked List): Là tập hợp các nodes được kết nối với nhau thông qua các con trỏ. Mỗi node trong danh sách liên kết có thể đại diện cho một vùng bộ nhớ đã được cấp phát hoặc chưa được cấp phát.
 3. Con trỏ (Pointer): Là biến hoặc tham chiếu trong mỗi node, trỏ tới node tiếp theo trong danh sách liên kết. Con trỏ cuối cùng của danh sách sẽ trỏ tới NULL hoặc giá trị đặc biệt để chỉ ra kết thúc của danh sách.
 4. Trạng thái (Status): Mỗi node có thể có một trạng thái để chỉ rõ tình trạng của vùng bộ nhớ tương ứng. Ví dụ: trạng thái “đã cấp phát” hoặc “chưa cấp phát”.

Cấu trúc Linked List Allocation được tổ chức theo hình thức dữ liệu liên kết (linked data structure), trong đó các node được kết nối với nhau thông qua con trỏ. Khi một vùng bộ nhớ được cấp phát, một node mới được tạo ra và nối vào danh sách liên kết, và con trỏ của node trước và node sau được cập nhật để tham chiếu đến node mới.

Cấu trúc này cho phép quản lý và cấp phát không gian bộ nhớ một cách linh hoạt trong Linked List Allocation. Các vùng bộ nhớ có thể được cấp phát và giải phóng một cách độc lập, tạo ra một hệ thống quản lý bộ nhớ linh hoạt và hiệu quả.

Xem thêm Linked Index Allocation trong hệ điều hành

Cách hoạt động của Linked List Allocation

Nguyên lý hoạt động của Linked List Allocation trong hệ điều hành dựa trên việc sử dụng các nút liên kết để quản lý bộ nhớ. Trong mô hình này, bộ nhớ được chia thành nhiều khối nhỏ, mỗi khối được biểu diễn bởi một nút trong danh sách liên kết. Mỗi nút này chứa hai thành phần chính: một phần dữ liệu và một con trỏ (hoặc tham chiếu) đến nút kế tiếp. Cách thức này cho phép bộ nhớ được sử dụng một cách linh hoạt và hiệu quả, đặc biệt là khi quản lý các tệp có kích thước thay đổi.

Cụ thể, khi một tệp được lưu trữ sử dụng Linked List Allocation, dữ liệu của nó không cần được lưu trữ liên tục trên bộ nhớ vật lý. Thay vào đó, các phần của tệp được chia thành các khối và lưu trữ ở bất kỳ vị trí nào trên bộ nhớ, với mỗi khối được liên kết với khối kế tiếp. Điều này giúp giảm thiểu vấn đề phân mảnh bộ nhớ và tối ưu hóa việc sử dụng không gian lưu trữ.

So sánh với các phương pháp quản lý bộ nhớ khác, như Contiguous Allocation và Indexed Allocation, Linked List Allocation mang lại những đặc điểm riêng biệt:

 • Contiguous Allocation: Trong phương pháp này, mỗi tệp hoặc khối dữ liệu cần được lưu trữ một cách liên tục trên bộ nhớ. Điều này đôi khi dẫn đến vấn đề phân mảnh bộ nhớ, khi không gian trống lớn đủ để lưu trữ tệp mới không còn tồn tại.
 • Indexed Allocation: Đây là phương pháp mà tất cả các khối dữ liệu của một tệp được lưu trữ rải rác trên bộ nhớ, và địa chỉ của chúng được lưu trữ trong một danh sách chỉ mục riêng biệt. Phương pháp này giảm thiểu phân mảnh nhưng tăng độ phức tạp và cần nhiều không gian bộ nhớ hơn để lưu trữ các chỉ mục.

So với hai phương pháp kể trên, Linked List Allocation cung cấp một giải pháp linh hoạt và hiệu quả hơn trong việc quản lý các tệp với kích thước biến đổi, nhưng lại yêu cầu thời gian truy cập dài hơn do cần duyệt qua các liên kết. Mỗi phương pháp có những ưu và nhược điểm riêng, và lựa chọn phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của hệ thống và ứng dụng.

Cách thức sử dụng Linked List Allocation trong hệ điều hành

Linked List Allocation, mặc dù không phải là phương pháp quản lý bộ nhớ phổ biến nhất trong các hệ điều hành hiện đại, nhưng vẫn được sử dụng trong một số tình huống cụ thể. Các hệ điều hành như Linux, Windows, hoặc macOS thường chọn các phương pháp quản lý bộ nhớ phức tạp hơn, nhưng Linked List Allocation có thể được áp dụng trong một số mô-đun hoặc dịch vụ nhất định.

Ví dụ về Ứng Dụng trong Hệ Điều Hành:

 1. Quản lý Bộ Nhớ Phụ: Trong các hệ thống nhúng hoặc hệ điều hành với tài nguyên hạn chế, Linked List Allocation có thể được sử dụng để quản lý bộ nhớ phụ hoặc bộ nhớ cache, nơi mà sự linh hoạt và khả năng quản lý phân mảnh bộ nhớ là quan trọng.
 2. Quản lý Các Quy Trình và Luồng: Trong một số hệ điều hành, Linked List Allocation có thể được sử dụng để quản lý các cấu trúc dữ liệu liên quan đến quản lý quy trình hoặc luồng, nơi mà các yếu tố như thời gian truy cập không quá quan trọng so với tính linh hoạt trong quản lý.

Lựa Chọn Giữa Linked List Allocation và Các Kỹ Thuật Khác:

Sự lựa chọn giữa Linked List Allocation và các kỹ thuật quản lý bộ nhớ khác, như Contiguous Allocation hay Indexed Allocation, phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

 1. Yêu Cầu về Hiệu Suất: Nếu hệ thống cần truy cập dữ liệu nhanh chóng, các phương pháp như Contiguous Allocation hoặc Indexed Allocation có thể được ưu tiên do chúng cung cấp thời gian truy cập nhanh hơn.
 2. Vấn Đề Phân Mảnh Bộ Nhớ: Trong trường hợp phân mảnh bộ nhớ là một vấn đề, Linked List Allocation có thể là một lựa chọn tốt hơn vì nó giúp giảm thiểu vấn đề này.
 3. Sự Linh Hoạt trong Quản Lý Bộ Nhớ: Đối với các hệ thống cần sự linh hoạt cao trong việc mở rộng hoặc thu hẹp dữ liệu lưu trữ, Linked List Allocation có thể là một lựa chọn hợp lý.
 4. Loại Dữ Liệu Được Quản Lý: Các loại dữ liệu cần thường xuyên cập nhật hoặc thay đổi kích thước có thể được quản lý hiệu quả hơn bằng Linked List Allocation.

Trong thực tế, nhiều hệ điều hành hiện đại sử dụng sự kết hợp của nhiều phương pháp quản lý bộ nhớ để tận dụng lợi thế của từng phương pháp, tối ưu hóa cả hiệu suất và sự linh hoạt trong quản lý bộ nhớ. Linked List Allocation, trong một số trường hợp cụ thể, vẫn là một công cụ quan trọng trong bộ công cụ quản lý bộ nhớ của các hệ điều hành.

Ưu điểm và nhược điểm của Linked List Allocation

Ưu điểm của Linked List Allocation:

 1. Linh hoạt trong việc quản lý bộ nhớ: Linked List Allocation cho phép quản lý và sử dụng không gian bộ nhớ một cách linh hoạt. Các vùng bộ nhớ có kích thước khác nhau có thể được cấp phát và giải phóng độc lập, giúp tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ.
 2. Đáp ứng yêu cầu cấp phát động: Linked List Allocation là một phương pháp cấp phát động, cho phép cấp phát và giải phóng không gian bộ nhớ theo yêu cầu. Điều này làm cho việc quản lý bộ nhớ linh hoạt và có thể thích ứng với sự thay đổi của hệ thống.
 3. Khả năng tái sử dụng bộ nhớ: Linked List Allocation có thể tái sử dụng các vùng bộ nhớ đã được giải phóng để đáp ứng các yêu cầu cấp phát mới. Điều này giúp giảm lãng phí không gian bộ nhớ và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.

Nhược điểm của Linked List Allocation:

 1. Overhead về không gian: Linked List Allocation sử dụng con trỏ để kết nối các node trong danh sách liên kết. Điều này dẫn đến việc sử dụng một lượng không gian bộ nhớ phụ để lưu trữ con trỏ, làm mất đi một phần không gian bộ nhớ sử dụng được.
 2. Tốn thời gian tìm kiếm: Linked List Allocation đòi hỏi việc tìm kiếm qua danh sách liên kết để tìm vùng bộ nhớ phù hợp để cấp phát. Việc này tốn thời gian và làm tăng độ phức tạp của quá trình cấp phát và giải phóng bộ nhớ.
 3. Fragmentation: Linked List Allocation có thể dẫn đến tình trạng fragmentation, nghĩa là không gian bộ nhớ được chia thành các vùng nhỏ không liên tục. Fragmentation có thể làm giảm hiệu suất của hệ thống và làm tăng khó khăn trong việc cấp phát các vùng bộ nhớ lớn hơn.
 4. Không hỗ trợ truy cập ngẫu nhiên: Linked List Allocation không hỗ trợ việc truy cập ngẫu nhiên vào các vùng bộ nhớ. Điều này có thể làm hạn chế trong việc truy cập dữ liệu một cách hiệu quả và làm tăng thời gian truy cập bộ nhớ.

Xem thêm linked list trong c++

Ví dụ về Linked List Allocation

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về Linked List Allocation trong quản lý bộ nhớ:

class MemoryBlock:
  def __init__(self, start_address, size):
    self.start_address = start_address
    self.size = size
    self.next_block = None

class MemoryAllocator:
  def __init__(self, total_memory):
    self.total_memory = total_memory
    self.free_memory = MemoryBlock(0, total_memory)

  def allocate_memory(self, size):
    current_block = self.free_memory

    while current_block is not None:
      if current_block.size >= size:
        # Allocate memory from current block
        allocated_block = MemoryBlock(current_block.start_address, size)
        allocated_block.next_block = current_block.next_block

        # Update current block
        current_block.start_address += size
        current_block.size -= size
        current_block.next_block = None

        return allocated_block

      current_block = current_block.next_block

    # Not enough free memory available
    return None

  def free_memory(self, block):
    current_block = self.free_memory

    # Find the block preceding the block to be freed
    while current_block.next_block is not None and current_block.next_block.start_address < block.start_address:
      current_block = current_block.next_block

    # Merge adjacent free blocks
    if current_block.next_block is not None and current_block.next_block.start_address == block.start_address + block.size:
      block.size += current_block.next_block.size
      block.next_block = current_block.next_block.next_block
    else:
      block.next_block = current_block.next_block

    # Update the preceding block
    current_block.next_block = block

  def display_memory(self):
    current_block = self.free_memory

    while current_block is not None:
      print(f"[{current_block.start_address}-{current_block.start_address + current_block.size - 1}] Free")
      current_block = current_block.next_block

# Example usage
allocator = MemoryAllocator(1024) # Initialize memory allocator with total memory of 1024 bytes

block1 = allocator.allocate_memory(256) # Allocate a memory block of size 256 bytes
block2 = allocator.allocate_memory(512) # Allocate a memory block of size 512 bytes

allocator.display_memory()
# Output:
# [0-255] Free
# [256-767] Free
# [768-1023] Allocated

allocator.free_memory(block1) # Free the memory block

allocator.display_memory()
# Output:
# [0-255] Allocated
# [256-767] Free
# [768-1023] Allocated

Trong ví dụ trên, MemoryBlock là một lớp đại diện cho mỗi khối bộ nhớ, bao gồm địa chỉ bắt đầu, kích thước và con trỏ đến khối bộ nhớ kế tiếp trong danh sách liên kết. MemoryAllocator là lớp quản lý việc cấp phát và giải phóng bộ nhớ. Phương thức allocate_memory dùng để cấp phát bộ nhớ và phương thức free_memory dùng để giải phóng bộ nhớ. Phương thức display_memory hiển thị trạng thái hiện tại của bộ nhớ.

Trong ví dụ này, chúng ta khởi tạo một MemoryAllocator với tổng cộng 1024 bytes bộ nhớ. Sau đó, chúng ta cấp phát hai khối bộ nhớ và sau đó giải phóng khối bộ nhớ đầu tiên. Cuối cùng, chúng ta hiển thị trạng thái hiện tại của bộ nhớ để kiểm tra.

So sánh Linked List Allocation với các phương pháp khác

Linked List Allocation có một số điểm khác biệt so với các phương pháp quản lý bộ nhớ khác như Fixed Partition Allocation và Dynamic Partition Allocation. Dưới đây là một số so sánh giữa Linked List Allocation và các phương pháp khác:

 1. Fixed Partition Allocation:
  • Fixed Partition Allocation chia không gian bộ nhớ thành các phân vùng cố định có kích thước nhất định trước. Mỗi phân vùng chỉ có thể chứa một quy mô bộ nhớ nhất định.
  • Linked List Allocation không giới hạn bởi kích thước cố định và cho phép quản lý không gian bộ nhớ một cách linh hoạt hơn. Nó có thể cấp phát và giải phóng không gian bộ nhớ theo yêu cầu, không cần phân chia trước các phân vùng cố định.
 2. Dynamic Partition Allocation:
  • Dynamic Partition Allocation cũng cho phép quản lý không gian bộ nhớ linh hoạt, nhưng nó sử dụng danh sách các phân vùng tự do (Free List) để theo dõi các vùng bộ nhớ có sẵn.
  • Linked List Allocation cũng sử dụng danh sách liên kết để theo dõi các vùng bộ nhớ, nhưng khác với Dynamic Partition Allocation, nó không cần phân vùng sẵn các phân vùng cố định. Thay vào đó, nó chỉ cần chia nhỏ không gian bộ nhớ khi có yêu cầu cấp phát mới.
 3. Best Fit và First Fit Allocation:
  • Best Fit và First Fit là các phương pháp trong Dynamic Partition Allocation để tìm kiếm vùng bộ nhớ phù hợp cho việc cấp phát.
  • Linked List Allocation không sử dụng cách tiếp cận tìm kiếm phù hợp như Best Fit hay First Fit. Thay vào đó, nó duyệt qua danh sách liên kết để tìm vùng bộ nhớ có kích thước đủ lớn để cấp phát.
 4. Fragmentation:
  • Cả Linked List Allocation và Dynamic Partition Allocation có thể chịu ảnh hưởng của hai loại fragmentation: External Fragmentation và Internal Fragmentation.
  • External Fragmentation xảy ra khi các vùng bộ nhớ không được sử dụng nằm giữa các vùng đã cấp phát. Linked List Allocation có thể giảm thiểu external fragmentation bằng cách tái sử dụng các vùng bộ nhớ đã giải phóng.
  • Internal Fragmentation xảy ra khi có sự lãng phí không gian trong các vùng bộ nhớ đã cấp phát. Linked List Allocation cũng có thể gặp phải internal fragmentation nếu kích thước cấp phát không chính xác.

Tổng quan, Linked List Allocation cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt và không giới hạn trong việc quản lý không gian bộ nhớ. Nó giải quyết một số hạn chế của phương pháp quản lý bộ nhớ cố định và động, nhưng cũng có thể đối mặt với các vấn đề về fragmentation. Sự lựa chọn giữa các phương pháp phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng và tính chất của hệ thống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now