Rate this post

Linked Index Allocation một cấp

Trong phân bổ chỉ mục, kích thước tệp phụ thuộc vào kích thước của khối đĩa. Để cho phép các tệp lớn, chúng ta phải liên kết một số khối chỉ mục với nhau. Trong phân bổ chỉ mục được liên kết,

  • Tiêu đề nhỏ cho biết tên của tệp
  • Tập hợp 100 địa chỉ khối đầu tiên
  • Con trỏ đến một khối chỉ mục khác

Các bài viết liên quan:

Đối với các tệp lớn hơn, mục nhập cuối cùng của khối chỉ mục là một con trỏ trỏ đến khối chỉ mục khác. Đây cũng được gọi là lược đồ liên kết.

Ưu điểm: Nó loại bỏ các giới hạn về kích thước tệp

Nhược điểm: Truy cập ngẫu nhiên trở nên khó hơn một chút

Linked Index Allocation đa cấp

Trong phân bổ chỉ mục Đa cấp, chúng ta có nhiều cấp chỉ số khác nhau. Có các khối chỉ mục cấp bên ngoài chứa các con trỏ đến các khối chỉ mục cấp bên trong và các khối chỉ mục cấp bên trong chứa các con trỏ đến dữ liệu tệp.

  • Chỉ số cấp độ bên ngoài được sử dụng để tìm chỉ số cấp độ bên trong.
  • Chỉ mục mức bên trong được sử dụng để tìm khối dữ liệu mong muốn.

Ưu điểm: Truy cập ngẫu nhiên trở nên tốt hơn và hiệu quả hơn.

Nhược điểm: Thời gian truy cập một tệp sẽ cao hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now