Rate this post

‘line-height’ là một thuộc tính trong CSS dùng để xác định khoảng cách giữa các dòng văn bản trong một thành phần. Nó có thể được xác định bằng một giá trị tuyệt đối (ví dụ: 20px) hoặc một giá trị tương đối (ví dụ: 1.5).

Các bài viết liên quan:

Khái niệm về line-height

Line-height trong CSS là thuộc tính dùng để xác định khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn văn bản. Nó quy định độ cao của một dòng và tạo ra sự khoảng cách giữa các dòng.

Giá trị của line-height có thể được chỉ định bằng một số hoặc một phần trăm. Nếu giá trị chỉ định là một số, nó sẽ đại diện cho đơn vị pixel và xác định độ cao tuyệt đối của mỗi dòng. Nếu giá trị chỉ định là một phần trăm, nó sẽ dựa trên kích thước của phông chữ hiện tại và xác định độ cao tương đối của mỗi dòng.

Khi áp dụng line-height cho một phần tử, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các văn bản bên trong phần tử đó, trừ khi được ghi đè bằng các thuộc tính khác như line-height cụ thể cho các phần tử con.

Việc sử dụng line-height có thể giúp cải thiện khả năng đọc và trải nghiệm người dùng trên trang web. Nó có thể tạo ra một khoảng cách hợp lý giữa các dòng, tạo ra sự thoải mái khi đọc và tăng tính trực quan của văn bản.

Ví dụ, nếu bạn đặt line-height là 1.5, mỗi dòng trong văn bản sẽ có chiều cao là 1.5 lần kích thước của phông chữ hiện tại. Điều này tạo ra một khoảng cách phù hợp giữa các dòng và giúp văn bản dễ đọc hơn.

Xem thêm Cú pháp Python

Với line-height, bạn có thể tạo ra các hiệu ứng độc đáo và tùy chỉnh văn bản theo ý muốn của mình để phù hợp với thiết kế và trải nghiệm người dùng.

Ví dụ sử dụng ‘line-height’:

p {
 line-height: 1.5; /* tăng khoảng cách giữa các dòng văn bản lên 1.5 lần kích thước chữ */
}

‘line-height’ có thể được sử dụng với bất kỳ thành phần văn bản nào trong HTML, bao gồm cả heading, paragraph, span.

‘line-height’ cũng có thể được sử dụng với các thành phần khác nhau, chẳng hạn như:

 • Để tăng khoảng cách giữa các dòng trong một menu dọc.
 • Để tăng khoảng cách giữa các dòng trong một form để tăng khả năng đọc và giúp cho các thông tin dễ hiểu hơn.
 • Để tăng khoảng cách giữa các dòng trong một bảng để giúp cho dữ liệu dễ nhìn hơn.
 • Để tăng khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn văn bản để tăng khả năng đọc và giúp cho các thông tin dễ hiểu hơn.

Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng, quá nhiều khoảng trắng giữa các dòng có thể làm cho văn bản trông rỗng và không chuyên nghiệp. Mức ‘line-height’ tốt nhất sẽ phụ thuộc vào kích thước chữ, font và mục đích sử dụng của bạn.

Xem thêm Cú pháp cơ bản của Dart

Ưu điểm của việc sử dụng line-height

Việc sử dụng line-height trong CSS mang lại nhiều ưu điểm cho việc trình bày văn bản trên trang web. Dưới đây là một số ưu điểm của việc sử dụng line-height:

 1. Tạo độ rõ ràng và dễ đọc cho văn bản: Bằng cách điều chỉnh line-height, bạn có thể tạo ra khoảng cách phù hợp giữa các dòng văn bản, giúp văn bản trở nên dễ đọc hơn và rõ ràng hơn. Điều này tạo ra một trải nghiệm đọc tốt hơn cho người dùng.
 2. Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng: Line-height cho phép bạn điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn văn bản. Bằng cách tăng hoặc giảm giá trị line-height, bạn có thể tạo ra các hiệu ứng khoảng cách dòng khác nhau để tạo điểm nhấn hoặc cân nhắc đặc biệt cho văn bản.
 3. Tính linh hoạt và tùy chỉnh: Line-height có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu thiết kế và kiểu văn bản cụ thể. Bạn có thể sử dụng giá trị số hoặc phần trăm để định rõ độ cao của các dòng, hoặc có thể ghi đè line-height cho các phần tử cụ thể để tạo hiệu ứng đặc biệt.
 4. Tạo sự hài hòa và thẩm mỹ: Khi được sử dụng đúng cách, line-height có thể giúp tạo ra một trình bày văn bản hài hòa và thẩm mỹ hơn. Khoảng cách phù hợp giữa các dòng và việc tạo điểm nhấn bằng line-height có thể làm cho giao diện trở nên hấp dẫn và chuyên nghiệp hơn.
 5. Tăng tính trực quan và sắp xếp: Bằng cách sử dụng line-height, bạn có thể tạo ra sự sắp xếp và cấu trúc cho văn bản, đặc biệt là trong các danh sách, bảng, hoặc các phần tử khác. Điều này giúp cải thiện khả năng đọc và tạo nét chuyên nghiệp cho giao diện của bạn.

Với những ưu điểm trên, việc sử dụng line-height trong CSS không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm đọc và trình bày văn bản, mà còn tạo sự thẩm mỹ và chuyên nghiệp cho giao diện trang web.

Xem thêm Comment trong Dart

Cách tùy chỉnh và xử lý line-height

Để tùy chỉnh và xử lý line-height trong CSS, bạn có thể áp dụng các phương pháp sau:

 1. Sử dụng giá trị số hoặc phần trăm: Line-height có thể được chỉ định bằng giá trị số hoặc phần trăm. Ví dụ, để đặt line-height là 1.5 lần kích thước phông chữ hiện tại, bạn có thể sử dụng line-height: 1.5;. Hoặc nếu bạn muốn xác định line-height theo phần trăm, bạn có thể sử dụng line-height: 150%;. Thay đổi giá trị này sẽ ảnh hưởng đến khoảng cách giữa các dòng trong văn bản.
 2. Sử dụng giá trị đơn vị độ cao tuyệt đối: Bạn có thể sử dụng giá trị đơn vị độ cao tuyệt đối (px) để xác định line-height cho văn bản. Ví dụ, line-height: 24px; sẽ đặt độ cao của mỗi dòng là 24px. Điều này cho phép bạn kiểm soát chính xác độ cao của các dòng.
 3. Sử dụng các lớp CSS và lựa chọn phần tử: Bạn có thể tùy chỉnh line-height cho các phần tử cụ thể bằng cách sử dụng lớp CSS hoặc lựa chọn phần tử. Điều này cho phép bạn điều chỉnh line-height riêng cho từng phần tử trên trang web của mình. Ví dụ, .my-element { line-height: 1.2; } sẽ đặt line-height là 1.2 cho phần tử có lớp CSS “my-element”.
 4. Sử dụng CSS pseudo-classes: Bạn có thể áp dụng line-height thông qua CSS pseudo-classes như :hover, :active, hoặc :visited để thay đổi line-height khi phần tử được tương tác hoặc trong trạng thái cụ thể. Điều này cho phép bạn tạo hiệu ứng tương tác và tùy chỉnh line-height theo nhu cầu.
 5. Sử dụng media queries: Nếu bạn muốn tùy chỉnh line-height dựa trên kích thước màn hình, bạn có thể sử dụng media queries để áp dụng các giá trị line-height khác nhau cho các kích thước màn hình khác nhau. Điều này giúp đảm bảo line-height phù hợp với các thiết bị và kích thước màn hình khác nhau.

Để xử lý line-height, bạn có thể áp dụng các phương pháp sau:

 1. Kiểm tra và điều chỉnh line-height theo nhu cầu thiết kế: Đảm bảo line-height phù hợp với kiểu văn bản và thiết kế tổng thể của trang web. Điều này bao gồm việc điều chỉnh line-height để tạo độ rõ ràng, dễ đọc và hài hòa cho văn bản.
 2. Kiểm tra sự tương thích và kiểm soát: Kiểm tra line-height trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau để đảm bảo sự tương thích và hiển thị đồng nhất trên các nền tảng khác nhau. Đồng thời, kiểm soát line-height để đảm bảo không xảy ra lỗi hiển thị hoặc trùng lặp văn bản.
 3. Sử dụng thử nghiệm và điều chỉnh: Điều chỉnh line-height theo nhu cầu và thực hiện các thử nghiệm để xem kết quả hiển thị và ảnh hưởng của line-height đối với văn bản và giao diện chung của trang web.
 4. Tối ưu hóa hiệu suất: Khi sử dụng line-height, hãy đảm bảo giá trị line-height không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất tải trang. Điều này bao gồm việc sử dụng các giá trị line-height hợp lý và tránh sử dụng line-height quá lớn hoặc không cần thiết.

Tuy chỉnh và xử lý line-height trong CSS là một quá trình thử và sai, và nó phụ thuộc vào thiết kế và yêu cầu cụ thể của trang web. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng các kỹ thuật và công cụ phù hợp, bạn có thể tạo ra trình bày văn bản hài hòa, dễ đọc và tương thích trên trang web của mình.

Xem thêm Đối số dòng lệnh trong GOLang

Một vài ví dụ về line-height trong css

Ví dụ 1: Tăng khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn bản

<p>This is a paragraph with a line-height of 1.5. This will increase the space between lines of text, making it easier to read.</p>
p {
 line-height: 1.5;
}

Ví dụ 2: Tăng khoảng cách giữa các dòng trong một menu dọc

<ul>
 <li>Menu item 1</li>
 <li>Menu item 2</li>
 <li>Menu item 3</li>
</ul>
ul {
 line-height: 2;
}

Ví dụ 3: Tăng khoảng cách giữa các dòng trong một form

<form>
 <label for="name">Name:</label>
 <input type="text" id="name"><br>
 <label for="email">Email:</label>
 <input type="email" id="email"><br>
 <input type="submit" value="Submit">
</form>
form {
 line-height: 1.5;
}

Ví dụ 4: Tăng khoảng cách giữa các dòng trong một bảng

<table>
 <tr>
  <th>Header 1</th>
  <th>Header 2</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Row 1, Cell 1</td>
  <td>Row 1, Cell 2</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Row 2, Cell 1</td>
  <td>Row 2, Cell 2</td>
 </tr>
</table>
table {
 line-height: 1.5;
}

Trong các ví dụ trên, chúng ta sử dụng thuộc tính ‘line-height’ để tăng khoảng cách giữa các dòng trong các thành phần khác nhau, giúp cho văn bản dễ đọc hơn và dễ hiểu hơn.

Xem thêm Xuống dòng trong html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now