Rate this post

Line chart là một loại biểu đồ thống kê trong đó mỗi điểm dữ liệu được biểu diễn bằng một điểm trên đồ thị và những điểm dữ liệu liên tiếp được kết nối bằng một đường thẳng. Line chart có thể được sử dụng để biểu diễn sự thay đổi của một biến liên tục trong thời gian.

Các bài viết liên quan:

Các thành phần của line chart

Line chart là một trong những loại biểu đồ được sử dụng trong phân tích giá chứng khoán. Nó gồm có các thành phần sau:

  1. Trục tung: định nghĩa giá cổ phiếu
  2. Trục hoành: định nghĩa thời gian
  3. Đường biểu đồ: thể hiện thay đổi của giá cổ phiếu theo thời gian.
  4. Các điểm dữ liệu: biểu thị giá trị giá cổ phiếu tại mỗi khoảng thời gian.

Line chart đơn giản và dễ sử dụng, nhưng không cho thấy nhiều chi tiết về mức giá của cổ phiếu và khối lượng giao dịch so với các loại biểu đồ khác.

line chart có giúp phân tích giá cả cổ phiếu hay không

Có, line chart có thể giúp phân tích giá cổ phiếu bằng cách hiển thị sự biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Line chart có thể giúp người dùng nhận ra các xu hướng, đỉnh và đáy của giá cổ phiếu, và xác định các điểm mua và bán hợp lý.

Các thông tin cần thiết khi ta đọc line chart

Khi đọc line chart, các thông tin cần thiết bao gồm:

  1. Đường thời gian (X-axis): Thể hiện thời gian từ trái sang phải, mỗi điểm trên đường thời gian có thể là giờ, ngày, tuần hoặc tháng.
  2. Đường giá (Y-axis): Thể hiện giá của một cổ phiếu hoặc một cryptocurrency, từ trên xuống dưới.
  3. Điểm giá: Điểm giá là một điểm trên đường thời gian và đường giá, biểu thị giá của cổ phiếu hoặc cryptocurrency tại thời điểm đó.
  4. Đường kẻ: Line chart sẽ nối các điểm giá lại với nhau để tạo thành một đường kẻ, biểu thị sự thay đổi của giá trong thời gian.
  5. Phạm vi giá: Phạm vi giá là khoảng cách giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
  6. Trend: Đường kẻ trên line chart có thể biểu thị một trend, một xu hướng giá chung trong thời gian. Có thể xác định trend bằng cách tìm kiếm xu hướng tăng hoặc giảm dốc của đường kẻ.Trong line chart, trend cung cấp thông tin về xu hướng chung của giá cổ phiếu hoặc cryptocurrency. Nếu giá tăng dần theo thời gian, nó có nghĩa là có một trend tăng. Nếu giá giảm dần, nó có nghĩa là có một trend giảm. Trend cũng có thể xuất hiện dưới dạng sự giữ nguyên hoặc sự biến động trung bình. Các nhà phân tích thường sử dụng trend để xác định xu hướng tương lai của giá và để quản lý rủi ro trong giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now