Rate this post

Hướng pixel trong Data visualization

Hướng pixel trong Data visualization là một phương pháp tiếp cận để hiển thị và trực quan hóa dữ liệu thông qua việc sử dụng các điểm ảnh (pixel) để tạo ra biểu đồ, đồ thị và các hình ảnh trực quan. Thay vì sử dụng các đường cong, biểu đồ hướng pixel tập trung vào việc sử dụng các điểm ảnh đơn giản như hình vuông, hình chữ nhật hoặc các ký tự để biểu diễn dữ liệu.

Khi áp dụng hướng pixel trong Data visualization, mỗi điểm ảnh (pixel) thể hiện một giá trị dữ liệu hoặc một phần tử dữ liệu trong tập dữ liệu. Việc sắp xếp và tạo hình dạng các điểm ảnh này theo một mô hình, một cấu trúc nào đó sẽ tạo thành biểu đồ hoặc hình ảnh trực quan.

Xem thêm Filters hình ảnh OpenCV

Một số phương pháp và kỹ thuật hướng pixel phổ biến trong Data visualization bao gồm:

 1. Pixel Art: Sử dụng các pixel để tạo ra các hình ảnh hoặc biểu đồ đơn giản, thường có màu sắc giới hạn và hình dạng đơn giản.
 2. ASCII Art: Sử dụng các ký tự ASCII để tạo ra hình ảnh hoặc biểu đồ, trong đó mỗi ký tự đại diện cho một phần tử dữ liệu hoặc giá trị.
 3. Hình ảnh Bitmap: Biểu diễn dữ liệu dưới dạng hình ảnh bitmap, trong đó mỗi pixel đại diện cho một giá trị dữ liệu hoặc thuộc tính.
 4. Mosaic Art: Tạo hình ảnh hoặc biểu đồ bằng cách sắp xếp các hình ảnh nhỏ hoặc các hình ảnh mini đại diện cho các phần tử dữ liệu.

Hướng pixel trong Data visualization có thể mang lại sự độc đáo và thú vị cho việc trực quan hóa dữ liệu. Tuy nhiên, nó thường phù hợp cho các dạng dữ liệu đơn giản và không phức tạp, và đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng trong việc chọn màu sắc, kích thước và cấu trúc của các điểm ảnh để đảm bảo tính rõ ràng và dễ hiểu cho người xem.

Một cách đơn giản để hình dung giá trị của một thứ nguyên là sử dụng một pixel trong đó màu sắc của pixel phản ánh giá trị của thứ nguyên. Đối với tập dữ liệu có m kích thước, kỹ thuật hướng pixel tạo ra m cửa sổ trên màn hình, một cửa sổ cho mỗi chiều. Các giá trị kích thước m của một bản ghi được ánh xạ tới m pixel tại các vị trí tương ứng trong cửa sổ. Màu sắc của các điểm ảnh phản ánh các giá trị tương ứng.

Các bài viết liên quan:

Bên trong một cửa sổ, các giá trị dữ liệu được sắp xếp theo một số thứ tự chung được chia sẻ bởi tất cả các cửa sổ. Thứ tự toàn cầu có thể đạt được bằng cách sắp xếp tất cả các bản ghi dữ liệu theo cách có ý nghĩa cho nhiệm vụ hiện tại.

Ví dụ về trực quan theo hướng pixel: AllElectronics duy trì một bảng thông tin khách hàng, bao gồm bốn thứ nguyên: thu nhập, hạn mức tín dụng, khối lượng giao dịch và độ tuổi. Chúng ta có thể phân tích mối tương quan giữa thu nhập và các thuộc tính khác bằng trực quan không?

Chúng ta có thể sắp xếp tất cả khách hàng theo thứ tự thu nhập tăng dần và sử dụng thứ tự này để sắp xếp dữ liệu khách hàng trong bốn cửa sổ trực quan hóa. Màu pixel được chọn sao cho giá trị càng nhỏ thì bóng càng nhạt. Sử dụng hình ảnh dựa trên pixel, chúng ta có thể dễ dàng quan sát thấy những điều sau: hạn mức tín dụng tăng khi thu nhập tăng; những khách hàng có thu nhập ở mức trung bình có nhiều khả năng mua hàng hơn từ AllElectronics; không có mối tương quan rõ ràng giữa thu nhập và tuổi tác.

Trong kỹ thuật hướng pixel, các bản ghi dữ liệu cũng có thể được sắp xếp theo cách phụ thuộc vào truy vấn. Ví dụ, với một truy vấn điểm, chúng ta có thể sắp xếp tất cả các bản ghi theo thứ tự giảm dần giống với truy vấn điểm.

Việc lấp đầy một cửa sổ bằng cách sắp xếp các bản ghi dữ liệu theo cách tuyến tính có thể không hoạt động tốt đối với một cửa sổ rộng. Pixel đầu tiên trong hàng khác xa pixel cuối cùng trong hàng trước đó, mặc dù chúng nằm cạnh nhau theo thứ tự chung. Hơn nữa, một pixel nằm bên cạnh pixel phía trên nó trong cửa sổ, mặc dù hai pixel không nằm cạnh nhau theo thứ tự chung. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể sắp xếp các bản ghi dữ liệu theo đường cong lấp đầy khoảng trống để lấp đầy các cửa sổ. Đường cong lấp đầy không gian là đường cong có phạm vi bao phủ toàn bộ siêu hình lập phương đơn vị n chiều. Vì các cửa sổ trực quan hóa là 2-D, chúng ta có thể sử dụng bất kỳ đường cong lấp đầy không gian 2-D nào.

Hình 6: Hình ảnh hóa theo hướng pixel về bốn thuộc tính bằng cách sắp xếp tất cả khách hàng theo thứ tự thu nhập tăng dần.

Hình 7: Một số đường cong lấp đầy không gian 2-D thường được sử dụng.

Hình 8: Kỹ thuật đoạn đường tròn. (a) Biểu diễn một bản ghi dữ liệu trong các phân đoạn vòng tròn. (b) Bố trí pixel trong các phân đoạn vòng tròn.

Lưu ý rằng các cửa sổ không nhất thiết phải có hình chữ nhật. Kỹ thuật này có thể dễ dàng so sánh các kích thước vì các cửa sổ kích thước nằm cạnh nhau và tạo thành một vòng tròn.

Xem thêm Hướng dẫn về TensorFlow

Lợi ích của việc sử dụng hướng pixel

Việc sử dụng hướng pixel trong Data visualization mang lại một số lợi ích đáng kể, bao gồm:

 1. Độc đáo và thu hút: Hướng pixel tạo ra một phong cách trực quan độc đáo, khác biệt và thu hút sự chú ý của người xem. Với việc sử dụng các điểm ảnh (pixel) để tạo hình dạng và biểu diễn dữ liệu, nó tạo ra một cái nhìn mới mẻ và nổi bật so với các phương pháp trực quan hóa truyền thống.
 2. Tập trung vào yếu tố quan trọng: Hướng pixel giúp tập trung vào các yếu tố quan trọng trong dữ liệu. Bằng cách sử dụng các điểm ảnh đơn giản, nó loại bỏ các chi tiết không cần thiết và tập trung vào những thông tin chính cần được truyền đạt.
 3. Sự tự do sáng tạo: Hướng pixel cung cấp sự tự do sáng tạo cho người thiết kế. Bạn có thể tạo ra các biểu đồ và hình ảnh trực quan độc đáo, tuỳ chỉnh kích thước, màu sắc và cấu trúc theo ý muốn. Điều này cho phép bạn thể hiện cái nhìn cá nhân và sự sáng tạo trong việc trực quan hóa dữ liệu.
 4. Tiết kiệm không gian và tăng tính đơn giản: Hướng pixel thường sử dụng ít không gian hơn so với các biểu đồ và hình ảnh trực quan hóa khác. Với việc sử dụng các điểm ảnh đơn giản, nó giúp giảm thiểu sự phức tạp và làm cho thông tin dễ hiểu hơn cho người xem.
 5. Tương thích và truyền tải thông tin nhanh chóng: Hướng pixel tương thích với nhiều loại thiết bị và kích thước màn hình khác nhau. Đồng thời, với việc sử dụng các hình ảnh và biểu đồ đơn giản, nó giúp truyền tải thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng nhận biết.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng hướng pixel cũng có một số hạn chế, bao gồm khả năng giới hạn trong việc biểu diễn dữ liệu phức tạp và đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng trong việc lựa chọn kích thước, màu sắc và cấu trúc để đảm bảo tính rõ ràng và dễ hiểu cho người xem.

Xem thêm Cách cài đặt Facebook Pixel trong shopify

Các công cụ hỗ trợ Data visualization theo hướng pixel

Có một số công cụ hỗ trợ Data visualization theo hướng pixel mà bạn có thể sử dụng để tạo ra các biểu đồ và hình ảnh trực quan. Dưới đây là một số công cụ phổ biến:

 1. Pixilart: Đây là một công cụ trực tuyến miễn phí cho phép bạn tạo và chỉnh sửa các hình ảnh pixel. Nó cung cấp các công cụ vẽ, màu sắc và lớp để tạo ra các biểu đồ và hình ảnh theo hướng pixel.
 2. ASCII Art Generator: Đây là một công cụ trực tuyến giúp bạn tạo ra hình ảnh ASCII từ văn bản hoặc hình ảnh đầu vào. Bạn có thể tùy chỉnh kích thước, kiểu chữ và màu sắc để tạo ra các biểu đồ và hình ảnh theo hướng pixel sử dụng ký tự ASCII.
 3. Adobe Photoshop: Đây là một phần mềm mạnh mẽ cho thiết kế đồ họa và chỉnh sửa hình ảnh. Bạn có thể sử dụng Photoshop để tạo ra các biểu đồ và hình ảnh theo hướng pixel bằng cách sử dụng các công cụ vẽ và chỉnh sửa pixel.
 4. GIMP: GIMP (GNU Image Manipulation Program) là một công cụ miễn phí và mã nguồn mở cho chỉnh sửa hình ảnh. Nó cung cấp các tính năng tương tự như Photoshop và cho phép bạn tạo ra các biểu đồ và hình ảnh theo hướng pixel.
 5. Piskel: Piskel là một công cụ trực tuyến dành riêng cho việc tạo và chỉnh sửa hình ảnh pixel. Nó cung cấp các công cụ vẽ và animation để tạo ra các biểu đồ và hình ảnh động theo hướng pixel.
 6. Aseprite: Aseprite là một phần mềm chuyên dụng cho việc tạo và chỉnh sửa hình ảnh pixel. Nó cung cấp các công cụ vẽ và animation, đồng thời hỗ trợ các tính năng riêng biệt cho việc tạo hình ảnh pixel nghệ thuật và trò chơi.

Đây chỉ là một số ví dụ về công cụ hỗ trợ Data visualization theo hướng pixel. Tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân, bạn có thể chọn công cụ phù hợp để tạo ra các biểu đồ và hình ảnh trực quan theo hướng pixel.

Xem thêm Kỹ thuật data visualization phân cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now