Rate this post

HTTP Strict Transport Security  (HSTS) cho phép ứng dụng web thông báo cho trình duyệt thông qua việc sử dụng tiêu đề phản hồi đặc biệt rằng nó sẽ không bao giờ thiết lập kết nối với các máy chủ miền được chỉ định bằng HTTP không được mã hóa. Thay vào đó, nó sẽ tự động thiết lập tất cả các yêu cầu kết nối để truy cập trang web thông qua HTTPS. Nó cũng ngăn người dùng ghi đè các lỗi chứng chỉ.

Các bài viết liên quan:

Khái niệm về HTTP Strict Transport Security

HTTP Strict Transport Security (HSTS) là một chính sách bảo mật web được thiết kế để tăng cường bảo mật kết nối giữa trình duyệt và máy chủ web. Nó là một cơ chế bảo mật mạnh mẽ để ngăn chặn các cuộc tấn công giả mạo hoặc bắt cắt kết nối SSL/TLS bằng cách yêu cầu trình duyệt duy trì kết nối HTTPS đáng tin cậy với máy chủ.

Cơ bản, khi máy chủ triển khai HSTS, nó sẽ gửi một header HTTP đặc biệt (Strict-Transport-Security) đến trình duyệt, thông báo rằng trang web chỉ được truy cập thông qua HTTPS trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi trình duyệt nhận được header này, nó sẽ lưu trữ thông tin và yêu cầu tương lai đến trang web đó phải sử dụng giao thức HTTPS. Điều này đảm bảo rằng dù người dùng có nhập “http://” trong thanh địa chỉ, trình duyệt cũng tự động chuyển hướng sang giao thức HTTPS.

HSTS giúp ngăn chặn các cuộc tấn công Man-in-the-Middle (MITM) bằng cách đảm bảo rằng mọi yêu cầu từ trình duyệt tới máy chủ đều được gửi qua kết nối HTTPS được mã hóa. Nếu trình duyệt không thể thiết lập kết nối HTTPS an toàn, nó sẽ không gửi yêu cầu và hiển thị một cảnh báo cho người dùng.

HSTS cũng giúp ngăn chặn các cuộc tấn công gian lận phát sinh từ việc sử dụng các chứng chỉ SSL/TLS không hợp lệ hoặc bị lừa đảo. Khi trình duyệt đã nhận được header HSTS, nó sẽ luôn yêu cầu kết nối qua HTTPS, và nếu chứng chỉ không hợp lệ, trình duyệt sẽ hiển thị cảnh báo và không cho phép truy cập.

Tóm lại, HSTS là một biện pháp bảo mật quan trọng để tăng cường bảo mật truyền thông web và đảm bảo rằng trang web chỉ được truy cập qua kết nối HTTPS an toàn.

Xem thêm Https là gì

Xem xét tầm quan trọng của biện pháp bảo mật này, cần thận trọng xác minh rằng trang web đang sử dụng tiêu đề HTTP này để đảm bảo rằng tất cả dữ liệu truyền đi được mã hóa giữa trình duyệt web và máy chủ.

Tiêu đề bảo mật truyền tải nghiêm ngặt HTTP sử dụng hai chỉ thị:

 • max-age: để cho biết số giây mà trình duyệt sẽ tự động chuyển đổi tất cả các yêu cầu HTTP thành HTTPS.
 • includeSubDomains: để chỉ ra rằng tất cả các miền phụ liên quan phải sử dụng HTTPS.
 • preload Unofficial: để chỉ ra rằng (các) miền nằm trong (các) danh sách tải trước và các trình duyệt không bao giờ được kết nối mà không có HTTPS.

Điều này được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt chính nhưng không phải là một phần chính thức của thông số kỹ thuật. (Xem hstspreload.org để biết thêm thông tin.)

Dưới đây là một ví dụ về triển khai tiêu đề HSTS:

Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains

Việc sử dụng tiêu đề này của các ứng dụng web phải được kiểm tra để tìm xem liệu các vấn đề bảo mật sau có thể được tạo ra hay không:

Những kẻ tấn công đánh hơi lưu lượng mạng và truy cập thông tin được chuyển qua một kênh không được mã hóa.

Những kẻ tấn công khai thác một kẻ thao túng trong cuộc tấn công giữa vì vấn đề chấp nhận các chứng chỉ không đáng tin cậy.

Người dùng đã nhập nhầm địa chỉ trong trình duyệt bằng HTTP thay vì HTTPS hoặc người dùng nhấp vào liên kết trong ứng dụng web đã chỉ định nhầm việc sử dụng giao thức HTTP.

Xem thêm Kiểm tra thông tin xác thực được truyền qua kênh được mã hóa

Cách kiểm tra lỗ hổng HTTP Strict Transport Security

Để kiểm tra lỗ hổng HTTP Strict Transport Security (HSTS), bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Kiểm tra header HSTS: Mở trang web cần kiểm tra bằng trình duyệt và xem mã nguồn trang. Tìm kiếm trong mã nguồn header HTTP có tên là “Strict-Transport-Security”. Nếu header này tồn tại và có giá trị hợp lệ, điều này cho thấy trang web đã triển khai HSTS.
 2. Sử dụng công cụ trực tuyến: Có nhiều công cụ trực tuyến có thể giúp bạn kiểm tra lỗ hổng HSTS. Bạn chỉ cần nhập URL của trang web cần kiểm tra và công cụ sẽ phân tích header HTTP và các cài đặt liên quan đến HSTS. Các công cụ phổ biến bao gồm SSL Labs (https://www.ssllabs.com/ssltest/) và SecurityHeaders (https://securityheaders.com/).
 3. Sử dụng công cụ dòng lệnh: Bạn có thể sử dụng các công cụ dòng lệnh như curl hoặc openssl để kiểm tra HSTS. Ví dụ, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau để kiểm tra header HSTS của một trang web:bashCopy codecurl -s -D - https://example.com -o /dev/null Kết quả sẽ hiển thị các header HTTP phản hồi từ máy chủ, bạn có thể tìm kiếm header “Strict-Transport-Security” để xác định việc triển khai HSTS.
 4. Kiểm tra cấu hình trình duyệt: Một số trình duyệt cung cấp công cụ kiểm tra HSTS tích hợp. Ví dụ, trong Google Chrome, bạn có thể sử dụng công cụ Developer Tools bằng cách nhấp chuột phải trên trang web, chọn “Inspect” và chuyển đến tab “Security”. Tại đây, bạn sẽ thấy các thông tin về bảo mật, bao gồm cả HSTS.

Khi kiểm tra lỗ hổng HSTS, quan trọng là đảm bảo rằng header HSTS được triển khai đúng cách và có giá trị hợp lệ, và trang web chỉ sử dụng kết nối HTTPS an toàn.

Biện pháp phòng chống lỗ hổng HTTP Strict Transport Security

Để phòng chống lỗ hổng HTTP Strict Transport Security (HSTS), bạn có thể thực hiện các biện pháp sau:

 1. Triển khai HSTS đúng cách: Đảm bảo rằng trang web của bạn đã triển khai header HSTS một cách chính xác và có giá trị hợp lệ. Header HSTS nên được gửi từ máy chủ tới trình duyệt và chứa giá trị thời gian tối thiểu mà trình duyệt sẽ duy trì kết nối qua HTTPS (ví dụ: “Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains”). Chắc chắn rằng giá trị max-age được thiết lập đủ lớn để duy trì kết nối HTTPS trong một khoảng thời gian dài.
 2. Sử dụng chứng chỉ SSL/TLS hợp lệ: Đảm bảo rằng trang web của bạn sử dụng chứng chỉ SSL/TLS hợp lệ từ một cơ quan chứng thực đáng tin cậy. Sử dụng chứng chỉ SSL/TLS không hợp lệ hoặc tự ký có thể gây ra lỗ hổng và làm suy yếu tính bảo mật của HSTS.
 3. Đảm bảo chuyển đổi toàn diện sang HTTPS: Thực hiện việc chuyển đổi toàn bộ trang web và các liên kết nội bộ sang HTTPS. Điều này đảm bảo rằng tất cả các kết nối trang web đều được mã hóa và truyền qua giao thức HTTPS an toàn.
 4. Sử dụng công cụ kiểm tra và quét lỗ hổng: Sử dụng các công cụ kiểm tra bảo mật để kiểm tra tính bảo mật và đánh giá lỗ hổng của triển khai HSTS trên trang web của bạn. Các công cụ này sẽ giúp bạn phát hiện các vấn đề và điều chỉnh cấu hình HSTS để đảm bảo tính an toàn và khắc phục lỗ hổng.
 5. Đào tạo nhân viên về bảo mật: Đảm bảo rằng nhân viên liên quan đến quản lý và phát triển trang web được đào tạo về các khái niệm bảo mật, bao gồm cả HSTS. Họ nên hiểu về cách triển khai, cấu hình và kiểm tra tính bảo mật của HSTS để đảm bảo áp dụng đúng và hiệu quả.
 6. Kiểm tra bảo mật định kỳ: Thực hiện kiểm tra bảo mật định kỳ để xác định các lỗ hổng mới và đảm bảo rằng triển khai HSTS vẫn an toàn và khắc phục các vấn đề nhanh chóng.

Nhớ rằng việc triển khai và duy trì HSTS là một quá trình liên tục. Đảm bảo bạn cập nhật các khuyến nghị bảo mật và theo dõi những thay đổi mới nhất trong các tiêu chuẩn bảo mật để bảo vệ trang web của bạn khỏi lỗ hổng HSTS.

Xem thêm HTTP là gì?

Lợi ích và tác động của việc giải quyết lỗ hổng

Giải quyết lỗ hổng trong hệ thống là một quá trình quan trọng để đảm bảo tính bảo mật và ổn định của một ứng dụng hoặc hệ thống. Dưới đây là một số lợi ích và tác động tích cực của việc giải quyết lỗ hổng:

Lợi ích:

 1. Bảo vệ dữ liệu: Giải quyết lỗ hổng giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng khỏi việc truy cập trái phép, sửa đổi hoặc xóa bởi các kẻ tấn công. Điều này đảm bảo tính bảo mật và tin cậy của thông tin người dùng và dữ liệu nhạy cảm.
 2. Ngăn chặn việc lợi dụng: Các lỗ hổng thường được kẻ tấn công tận dụng để thực hiện các hành động xấu như truy cập trái phép, thực hiện tấn công từ chối dịch vụ (DoS), cài đặt mã độc hoặc lấy cắp thông tin người dùng. Giải quyết lỗ hổng giúp ngăn chặn các hành vi này và bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa tiềm tàng.
 3. Tăng cường uy tín và danh tiếng: Một hệ thống được bảo vệ tốt và không chứa lỗ hổng sẽ giúp tăng cường uy tín và danh tiếng của tổ chức. Người dùng và khách hàng sẽ tin tưởng hơn và có sự tự tin hơn trong việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 4. Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn bảo mật: Nhiều quy định và tiêu chuẩn bảo mật yêu cầu việc giải quyết các lỗ hổng bảo mật. Bằng việc tuân thủ các quy định này, bạn có thể đảm bảo rằng hệ thống của mình tuân thủ các quy tắc và yêu cầu bảo mật, tránh vi phạm pháp luật và tránh các khoản phạt hoặc hậu quả pháp lý.

Tác động:

 1. Tăng cường bảo mật: Giải quyết lỗ hổng giúp củng cố bảo mật của hệ thống và giảm khả năng xảy ra các cuộc tấn công thành công. Điều này bảo vệ thông tin và dữ liệu của bạn khỏi nguy cơ mất mát hoặc lợi dụng bởi kẻ tấn công.
 2. Đảm bảo sự ổn định và khả năng hoạt động liên tục: Lỗ hổng bảo mật có thể dẫn đến sự không ổn định và gián đoạn hoạt động của hệ thống. Bằng cách giải quyết lỗ hổng, bạn đảm bảo rằng hệ thống hoạt động ổn định và liên tục, đáp ứng yêu cầu và mong đợi của người dùng.
 3. Giảm thiểu rủi ro và thiệt hại: Giải quyết lỗ hổng giúp giảm thiểu rủi ro và thiệt hại gây ra bởi các cuộc tấn công. Điều này giúp tránh mất mát dữ liệu, tổn hại danh tiếng và thiệt hại tài chính mà tổ chức có thể gánh chịu do việc bị tấn công.
 4. Tuân thủ yêu cầu bảo mật: Việc giải quyết lỗ hổng giúp bạn tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn và nguyên tắc bảo mật. Điều này làm tăng tính chuyên nghiệp và đáng tin cậy của tổ chức trong việc quản lý bảo mật thông tin và dữ liệu.

Tóm lại, giải quyết lỗ hổng trong hệ thống là một quá trình quan trọng để bảo vệ thông tin, đảm bảo tính ổn định và khả năng hoạt động của hệ thống, và tuân thủ các quy định bảo mật. Nó giúp tăng cường bảo mật, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại, và nâng cao uy tín và danh tiếng của tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now