Rate this post

Hầu hết các ứng dụng web trên internet thường chuyển hướng và chuyển tiếp người dùng đến các trang khác hoặc các trang web bên ngoài khác. Tuy nhiên, nếu không xác thực độ tin cậy của các trang đó, tin tặc có thể chuyển hướng nạn nhân đến các trang web lừa đảo hoặc phần mềm độc hại, hoặc sử dụng chuyển tiếp để truy cập các trang trái phép.

Các bài viết liên quan:

Khái niệm về Unvalidated Redirects and Forwards

Unvalidated Redirects and Forwards là một lỗ hổng bảo mật phổ biến trong các ứng dụng web. Nó xảy ra khi ứng dụng chuyển hướng hoặc chuyển tiếp người dùng đến một trang web khác mà không kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của địa chỉ URL đích. Điều này có thể dẫn đến các tác động nghiêm trọng, bao gồm:

 1. Phishing: Kẻ tấn công có thể sử dụng lỗ hổng Unvalidated Redirects and Forwards để chuyển hướng người dùng đến một trang web giả mạo, giả danh hoặc độc hại. Trang web giả mạo có thể được thiết kế để lừa đảo người dùng và lấy cắp thông tin nhạy cảm như tên người dùng, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân.
 2. Sự lạm dụng của ưu đãi và chương trình liên kết: Nếu ứng dụng web sử dụng chức năng chuyển hướng hoặc chuyển tiếp để xác nhận và theo dõi các liên kết giảm giá hoặc chương trình liên kết, kẻ tấn công có thể sử dụng lỗ hổng này để thay đổi hoặc chèn các liên kết không hợp lệ. Điều này có thể dẫn đến việc lạm dụng các ưu đãi và chương trình liên kết để gian lận, lừa đảo hoặc gây thiệt hại tài chính cho tổ chức.
 3. Rò rỉ thông tin nội bộ: Unvalidated Redirects and Forwards có thể được sử dụng để chuyển hướng người dùng đến các trang web hoặc nguồn tài nguyên nội bộ trong hệ thống mà không có sự kiểm soát và kiểm tra. Điều này có thể tiết lộ thông tin nội bộ quan trọng như các đường dẫn, tên tệp tin, cấu trúc hệ thống và các thông tin nhạy cảm khác cho kẻ tấn công.

Để ngăn chặn lỗ hổng Unvalidated Redirects and Forwards, các ứng dụng web cần kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của các URL đích trước khi thực hiện chuyển hướng hoặc chuyển tiếp. Ngoài ra, việc áp dụng các phương pháp kiểm tra đầu vào, xác thực và xác nhận đầy đủ cũng là một phần quan trọng của việc phòng chống lỗ hổng này.

Xem thêm Toán tử Bitwise NumPy

Tác nhân đe dọa, Vectơ tấn công, Điểm yếu về bảo mật, Tác động kỹ thuật và Tác động kinh doanh của lỗ hổng này với sự trợ giúp của sơ đồ đơn giản.

Xem thêm 9 function quan trọng trong OpenCV trong computer vision

Ví dụ Unvalidated Redirects and Forwards

Một số ví dụ cổ điển về Chuyển hướng và Chuyển tiếp chưa được xác thực như đã cho –

 • Giả sử ứng dụng có một trang – redirect.jsp, có một tham số redirectrul . Tin tặc thêm một URL độc hại chuyển hướng người dùng thực hiện lừa đảo / cài đặt phần mềm độc hại.

http://www.mywebapp.com/redirect.jsp?redirectrul=hacker.com

 • Tất cả ứng dụng web được sử dụng để chuyển tiếp người dùng đến các phần khác nhau của trang web. Để đạt được điều tương tự, một số trang sử dụng một tham số để chỉ ra nơi người dùng sẽ được chuyển hướng nếu một thao tác thành công. Kẻ tấn công tạo ra một URL để vượt qua kiểm tra kiểm soát quyền truy cập của ứng dụng và sau đó chuyển tiếp kẻ tấn công đến chức năng quản trị mà kẻ tấn công không có quyền truy cập.

http://www.mywebapp.com/checkstatus.jsp?fwd=appadmin.jsp

Xem thêm Các tính chất của phép toán nhị phân

Nguyên nhân và tác động của lỗ hổng Unvalidated Redirects and Forwards

Nguyên nhân chính của lỗ hổng Unvalidated Redirects and Forwards là việc thiếu kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của địa chỉ URL đích trước khi thực hiện chuyển hướng hoặc chuyển tiếp trong ứng dụng web. Một số nguyên nhân cụ thể bao gồm:

 1. Thiếu kiểm tra đầu vào: Khi không có kiểm tra đầy đủ và chính xác về địa chỉ URL được cung cấp bởi người dùng hoặc thông tin được truyền từ các yêu cầu trước đó, ứng dụng không thể xác nhận tính hợp lệ của địa chỉ URL đích.
 2. Sử dụng tham số không an toàn: Nếu ứng dụng sử dụng các tham số không an toàn trong quá trình chuyển hướng hoặc chuyển tiếp, kẻ tấn công có thể thay đổi hoặc chèn các giá trị không hợp lệ để điều hướng người dùng đến các địa chỉ URL độc hại hoặc giả mạo.
 3. Các lỗi quản lý phiếu bầu: Trong một số trường hợp, các ứng dụng web sử dụng các tham số phiếu bầu để quản lý phiếu bầu, bình chọn hoặc quyết định điều hướng. Nếu các tham số này không được kiểm tra và xác nhận đầy đủ, người dùng có thể bị chuyển hướng đến các địa chỉ URL không an toàn.

Tác động của lỗ hổng Unvalidated Redirects and Forwards có thể là:

 1. Lừa đảo và phishing: Kẻ tấn công có thể sử dụng lỗ hổng này để chuyển hướng người dùng đến các trang web giả mạo hoặc độc hại, nhằm lừa đảo người dùng và lấy cắp thông tin nhạy cảm như tên người dùng, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng.
 2. Tấn công từ chối dịch vụ (DoS): Kẻ tấn công có thể sử dụng lỗ hổng để chuyển hướng người dùng đến các trang web hoặc nguồn tài nguyên tải nặng, gây ra tình trạng quá tải và gây gián đoạn hoạt động của ứng dụng.
 3. Lạm dụng các ưu đãi và chương trình liên kết: Kẻ tấn công có thể sửa đổi hoặc chèn các liên kết không hợp lệ để lợi dụng các ưu đãi, giảm giá,…

Xem thêm Boolean Algebra- Đại số Boolean

Biện pháp phòng chống lỗ hổng Unvalidated Redirects and Forwards

Để phòng chống lỗ hổng Unvalidated Redirects and Forwards trong ứng dụng web, bạn có thể áp dụng các biện pháp sau:

 1. Xác thực và xác nhận đầu vào người dùng: Kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của địa chỉ URL đích mà người dùng cung cấp trước khi thực hiện chuyển hướng hoặc chuyển tiếp. Điều này đảm bảo rằng chỉ các địa chỉ URL hợp lệ và tin cậy mới được chấp nhận.
 2. Sử dụng whitelist: Thiết lập danh sách trắng (whitelist) các địa chỉ URL đích mà ứng dụng có thể chuyển hướng hoặc chuyển tiếp đến. Chỉ cho phép chuyển hướng hoặc chuyển tiếp đến các địa chỉ URL có trong danh sách trắng này.
 3. Kiểm tra và xác nhận các quy tắc chuyển hướng và chuyển tiếp: Đảm bảo rằng các quy tắc chuyển hướng và chuyển tiếp được thiết lập và cấu hình chính xác trong ứng dụng web. Kiểm tra tính hợp lệ của các địa chỉ URL đích trong quy tắc và chỉ cho phép chuyển hướng hoặc chuyển tiếp đến các địa chỉ URL hợp lệ.
 4. Sử dụng các cơ chế an toàn cho chuyển hướng và chuyển tiếp: Sử dụng phương pháp chuyển hướng và chuyển tiếp an toàn, như sử dụng HTTP 301 Redirect để chuyển hướng một cách cố định và tin cậy, hoặc sử dụng phương thức POST để truyền các thông tin quan trọng.
 5. Giáo dục và nhận thức cho người dùng: Tăng cường giáo dục và nhận thức cho người dùng về nguy cơ của Unvalidated Redirects and Forwards. Hướng dẫn họ tránh nhấp vào các liên kết không đáng tin và luôn kiểm tra URL trước khi chuyển hướng.
 6. Kiểm tra bảo mật định kỳ: Thực hiện kiểm tra bảo mật định kỳ để phát hiện và khắc phục lỗ hổng Unvalidated Redirects and Forwards cũng như các lỗ hổng bảo mật khác trong ứng dụng web.

Những biện pháp trên sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ và tăng cường bảo mật chống lại lỗ hổng Unvalidated Redirects and Forwards trong ứng dụng web của bạn. Tuy nhiên, việc tùy chỉnh và áp dụng các biện pháp này phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình và framework mà bạn sử dụng trong phát triển ứng dụng.

Xem thêm Reporting and dashboards trong BI là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now